Sēru vēsts

Manas debesis allaž visās krāsās laistās,
Domās pa Varavīksnes tiltu nāku pie jums..


Sāp… neticami, skaudri, nežēlīgi!
Izcila skolotāja, mīļa mamma, mūsu kolēģe Mairita, kura ar mīlestību rūpējās ne tikai par saviem dēliem, bet arī par skolēniem un visām skolas puķēm…
Tagad, pēc pavasara lietus, redzot varavīksni, kopā būsim vairs tikai domās…

2020. gada 23. aprīlī pēc straujas un īsas cīņas ar slimību ir beigušās skolotājas Mairitas Blūmas šīszemes gaitas.

Domās esam kopā ar Mairitas tuviniekiem, dēliem Eliasu un Patriku, māsu, vecākiem, lai viņiem pietiek spēka šajā smagajā brīdī.

Ja kāds vēlas atbalstīt ģimeni, lūdzam ziedojumus ieskaitīt kontā LV28UNLA0090220962950 (Elīna Frīdmane, mērķis - atbalsts bēru organizēšanai).

Mairitas kolēģi


Atvadas notiks 30.aprīlī plkst.15.00 Rīgas krematorijā (tikšanās kreisajā pusē ārpusē, Varoņu ielā 3a).
×