1.vieta vēsturē lielo pilsētu vidusskolu grupā un 3.vieta kopvērtējumā lielo pilsētu vidusskolu grupā!

Mūsu skolas dāvana mums un Latvijai svētkos! Ik gadus Draudzīgā Aicinājuma fonds veido Latvijas skolu reitingu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Tie ir mūsu visu darba augļi, kas sākts ar 1.klasi un rezultējas 12.klases nobeigumā. Prieks par teicamiem rezultātiem. 1.vieta vēsturē lielo pilsētu vidusskolu grupā un 3.vieta kopvērtējumā lielo pilsētu vidusskolu grupā! Prieks un lepnums par labi padarītu darbu! Īpašs sveiciens ex 12.a un 12.b un pedagogu kolektīvam. Kopā mēs varam! 


×