Aicinām darbā

Pagarinātās dienas grupas skolotāja (-s)

Darba pienākumi
Darbs pagarinātās dienas grupā 26h nedēļā.

Prasības kandidātiem
Pedagoģiskā izglītība, var būt students.

Piedāvājums
EUR 907/par pilnu likmi (pirms nodokļu nomaksas).

Saziņa
Direktora vietniece izglītības jomā Anda Vīksna
tālr. 67474081.
CV sūtīt: aviksna13@edu.riga.lv


Skolas medmāsa

Darba pienākumi
Darba pienākumi saskaņā ar skolas medmāsas amata aprakstu.

Prasības kandidātiem
Prasme saprasties ar skolēniem
Vismaz medicīnas koledžas izglītība
Jābūt reģistrētam māsu reģistrā.

Piedāvājums
EUR 867 (pirms nodokļu nomaksas).

Saziņa
Direktora vietnieks saimniecības jomā Jānis Kaktiņš
tālr. 67474086.
CV sūtīt: r64vs@riga.lv


Sētnieks

Darba pienākumi
Visos gadalaikos nodrošināt tīrību un kārtību skolas apkaimes teritorijā. Pilnas slodzes darbs.
Darba laiks: 6.00-14.00 

Prasības kandidātiem
Spēja veikt vienkāršus teritorijas uzkopšanas darbus. Valsts valodas prasme atbilstoši Valodu likuma prasībām.

Piedāvājums
EUR 500 (pirms nodokļu nomaksas).

Saziņa
Direktora vietnieks saimniecības jomā Jānis Kaktiņš
tālr. 67474086.
CV sūtīt: r64vs@riga.lv

×