Attālinātais mācību process 5.-6.klasēm

Sakarā ar saslimšanas gadījumu ar Covid - 19 skola nosaka attālināto mācību procesu 5. - 6. klašu grupā. 

Mājas karantīna 5.b klasei no 12.11.2020. līdz 24.11.2020. ieskaitot. 

Visi izglītojamie darbu veic attālināti, izmantojot platformas e-klase un MS Teams. 

Skolotāji pievieno stundu kartes, būs pieejamas tiešsaistes stundas un konsultācijas.

Skola ir informējusi un rīcību saskaņojusi ar IKVD, SPKC un RD IKSD.

Skolas administrācija

×