Covid-19 testēšana iestājpārbaudījuma dalībniekiem

Š.g. 13. maijā ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas nosaka prasības skolēniem, kuri vēlas piedalīties iestājpārbaudījumos.

Saskaņā ar noteikumiem, lai piedalītos iestājpārbaudījumā, pretendentiem pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma jāveic Covid-19 tests un tā rezultātam jābūt negatīvam.

Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija. Skolēniem, kas atbilst šai kategorijai jāuzrāda ģimenes ārsta izziņa.

Covid-19 testu var neveikt personas, kuras var uzrādīt sertifikātu par Covid-19 izslimošanas faktu vai izziņu par vakcinēšanu (izdruka par no E-veselības vai ģimenes ārsta izziņa) vai sertifikātu par veikto vakcināciju pret Covid-19.


Izglītojamo testēšana Rīgas 64. vidusskolā notiks 16. augustā, Ūnijas ielā 93, 14.kab. un 15.kab. (1. stāvā).
Skolēniem ir jāierodas uz testēšanu laika posmā no plkst.10.15 līdz plkst.15.00.

Būs jānodod siekalu tests.
Testēšanas procesā obligāti jābūt līdzi
 personu apliecinošam dokumentam.
Skolas medmāsas tālrunis - 27105843.


Atgādinām, ka vismaz 30 minūtes iepriekš nekošļāt košļājamo gumiju, nelietot muti atsvaidzinošus līdzekļus, inhalatorus.


×