"Gājputnu pacelšanās" 2020

Mazai sīkai ķimenītei
liela kupla ģimenīte,
čemurā tai mājas.

 Katrā mazā ķimenītē
čemurziedu dzimtas
dižie spēki krājas.

 Paaugusies ķimenīte
atvadās no ģimenītes,
vējam līdzi dodas...

(E. Gulbe)

Lai jums veiksmīgs lidojums, mūsu mīļie!
Vienmēr jūsu skolotājas!


×