Iededz sveces gaismu


Apstājies, atmosties! Ieraugi sev apkārt īstos - tos, kuri šeit vēl ilgi dzīvos. Esi tu, te un tagad - mūsu pilsētā, mūsu valstī. Par Latviju! (Rainis "Daugava")


"Tēt, redzi! Tā mūsu ozollapa..."

Katrā sveces liesmiņā, katrā ozollapā ir piederības apziņa savai tautai un Latvijai-ģimenēs izlolota.

Tās ir piemiņas ugunis, kuras mums jānodod no paaudzes paaudzē, lai aug vīri kā ozoli, meitas kā liepas...

Mūsu misija ir no ozolzīlēm izaudzēt OZOLUS, kuru spēks stīgo caur sirsniņām!

Būsim stipri Latvijai!

×