Cienījamie vecāki! Publicējam skolas direktora uzrunu tieši Jums! :)

Šī gada rudenī sākas skolas jaunais plānošanas periods. Lai efektīvi varētu plānot skolas tālāko darbu, aktualizēt skolas kopīgās vērtības un nospraust prioritātes, Jūs tiekat aicināti piedalīties kopīgā pasākumā ar skolotājiem, skolēniem, skolas tehniskajiem darbiniekiem un absolventiem.

Kopīgi strādājot attīstīsim vidi, kādā mācās Jūsu bērni!

Svarīgi, ka lietas, kas būtiskas skolas attīstībai, pārrunājam kopīgi. Lai šis pasākums notiktu efektīvi, būtu svarīgi vispirms aizpildīt elektronisko anketu, ko e-klasē jums katram nosūtījusi direktora vietniece S. Jurenoka.

Domnīca tiek plānota darba dienā – 13.03.2017., līdz ar to saprotams, ka strādājošajiem būs problemātiski, tomēr skola būs pateicīga, ja radīsiet iespēju apmeklēt ja ne visu domnīcu, tad daļu no tās. Pasākuma laika grafiks attēlā. To vadīs organizāciju psihologs Uldis Pāvuls,

Uz tikšanos!!!

Lai pieteiktu savu dalību, komunicējiet ar Skolas Padomes priekšsēdētāju Vandu Kūlu vai personīgi piesakieties skolas direktoram Ernestam Sviklim.

Ernests Sviklis×