Iestājpārbaudījuma rezultāti uz 10. klasi

Rīgas 64.vidusskolas uzņemšanas komisija iesaka uzņemšanai 10. klasē šādus pretendentus.

Konkursu izturējušie skolēni 17. jūnijā līdz 17.00 un 18. jūnijā 9.00-15.00 uzņemšanas komisijai iesniedz 
- medicīnisko karti; 
- uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu.

Ja dokumenti netiek iesniegti norādītajā termiņā, vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.

10.DĀ

daba/ārsts

2674
3274
1187
1757
5511
4612
2690
4389
5301
5454
5503
2686
1172
1022
3901
2687
2594
2483
3011
2964
2275
2641
2627
3877
5497
1188
4570
5468
1176
5375
1171


Rezervisti

2289
3703
3970
2091
2961
2655
2697
1743
2303
10.DIT

dabadizains un tehnoloģijas/inženieris

2044
4404
1174
3653
2672
3650
2291
3012
5492
3736
2588
1192
5718
3898
2653
2624
2631
3701
2619
3645
4208
2556
2312
5474
2652
2656
1198
3284
2678
2699
3122
2700


Rezervisti

1197
3013
2685
2659
3972
3957
2648
5542
10.UZ

uzņēmējs

2339
1194
3879
2651
2510
1180
5535
2340
2985
2612
3582
2632
1675
3712
3504
2637
1015
2707
3283
1010
3679
2675
1009
4028
2481
2581
2329
3665
2482
2710
2304
3279
1750


Rezervisti

2573
1624
2694
2709
2650
2628
2163
10.VISM

vispārīgais, sociālais, mākslas un teātra dizains

2691
2551
2705
5530
2646
2607
4577
2062
2670
5455
3014
2614
2997
1164
2959
5491
2635
2591
5496
3777
3749
4406
2513
1805
2676
3979
2984
4263
5566
2544
3282
1005
3023


Rezervisti

2331
2681
5514
2494
3663
1189
4365


Klasēs pretendenti ieskaitīti saskaņā ar 1.prioritāti.

×