Iestājpārbaudījuma rezultāti uz 10. klasi

Rīgas 64. vidusskolas uzņemšanas komisija iesaka uzņemšanai 10. klasē šādus pretendentus.
Pretendenti uzņemti saskaņā ar 1. prioritāti.

Informācija atjaunota 22.06.2022.

Rekomendē uzņemšanai

10.VUD
3628
6048
3282
6130
6061
6067
3312
6112
2095
3317
6065
6149
4634
3227
3268
3289
3269
3270
6062
5467
4824
6068
6092
6104
3278
3274
3276
3280
3776
10.INZ
3836
4511
1832
5351
6064
3451
3253
4279
4641
4637
4648
4640
6134
3535
4221
4614
4645
4466
6119
1655
3612
3906
4662
4250Sekmju izraksti jāiesniedz tikai tiem skolēniem, kuri ir rekomendējamo sarakstā.  

Konkursu izturējušie skolēni uzņemšanas komisijai iesniedz 
- sekmju izrakstu;
- medicīnisko karti; 
- uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu.

×