Konkursa rezultāti uz 10. klasi

Apkopojot uzņemšanai 10. klasēs saņemtos iesniegumus un saistošās datnes, uzņemšanas komisija ir apkopojusi rezultātus un iesaka uzņemšanai Rīgas 64. vidusskolā sekojošus skolēnus un kandidātus rindas kārtībā.

Skolēna kods ir skolēna sekmju izraksta numurs:

 487013

487063

478641

486973

491692

488733

493498

470554

487051

491681

487589

489391

488766

491682

470505

477220

489373

489920

488843

486988

489393

490398

473082

487637

477261

487085

486980

487700

493570

489332

489377

487595

492164

492844

487031

487067

488783

487001

489672

487071

494529

487014

486967

486868

489661

464334

489468

487123

487032

487006

487035

489939

487609

485213

486647

487600

487044

487089

493488

487074

487062

471203

478638

487042

486650

487016

489372

489355

485423

486831

486984

493553

487038

486997

489453

487026

479918

487086

487039

487084

487091

478653

486968

487054

486975

485355

471199


Kandidātu (rezervistu) saraksts:

487661
487592
485417
486979
487714
486869
487673
489045
486991
463659
489010
493455
486976
485430
487055
487045

490382
489397
485351


487629489931

Lai apstiprinātu vēlmi tikt uzņemtam vispārējās vidējās izglītības iesniegumā norādītajā mācību plānā, nepieciešams līdz 30. jūnija plkst. 13.00 uz izglītības iestādi nogādāt skolēna veselības karti 026/u, ko izsniedz absolvētā izglītības iestāde.

Ja pretendents, kas norādīts “uzņemšanai rekomendēto” sarakstā, izvēlējies citu izglītības iestādi, lūgums paziņot skolai par atteikumu uz skolas e-pastu: r64vs@riga.lv vai zvanot uz tālr.67598929.

Uzņemšanas komisijas dokumentu pieņemšanas laiki klātienē:
28. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 15.00
29. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 15.00
30. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 13.00


×