Izglītības procesa organizēšana


Izglītības procesa organizēšana Rīgas 64. vidusskolā, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

1) Kārtību, kādā skola darbosies sākot ar 2020. gada 1. septembri, nosaka iekšējie noteikumi, kas izdoti pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijām un izstrādātajiem norādījumiem. Noteikumu pilnā versija ir skolas mājaslapas sadaļā DOKUMENTI.

2) Vecāku pienākums ir novērtēt bērna veselības stāvokli. Elpceļu saslimšanas pazīmju gadījumā nekavējoties informēt par to skolu un doties pie ģimenes ārsta. Pēc slimības bērna atgriešanās skolā iespējama tikai ar ārsta zīmi. Nekādā gadījumā nav pieļaujama slima bērna vešana uz skolu.

3) Ja skolā tiek konstatēts, ka bērnam ir elpceļu saslimšanas pazīmes, bērns tiek izolēts. Vecāki tiek informēti. Pēc slimības bērna atgriešanās skolā iespējama tikai ar ārsta zīmi.

4) 1. – 4. klasē (realizēta Burtnieku ielā 34) un 5. – 12. klasē (realizēta Ūnijas ielā 93) būs atšķirīgas darba organizācijas:

Burtnieku ielā 34

  • Darbs tiek organizēts klātienē (A modelis)
  • Ierašanās skolā notiek pa 3 dažādām ieejām, ievērojot precīzus ierašanās laikus, saskaņā ar grafiku. Klašu audzinātāji iepazīstina izglītojamos ar plānoto grafiku
  • Izglītojamo ēdināšana notiek ēdnīcas telpās, ievērojot distancēšanos starp klasēm
  • Skolas tehniskais personāls nodrošina telpu dezinfekciju
  • Bērni ir atbildīgi par personiskās distancēšanās ievērošanu koplietošanas telpās

Ūnijas ielā 93

  • Darbs tiek organizēts klātienē (A modelis) 5.,6.,9. un 12. klasēs, kā arī daļēji attālināti (B modelis) 7.,8.,10. un 11. klasēs, skolu apmeklējot katru otro nedēļu, atbilstoši grafikam, un pārējo laiku mācoties mājās attālināti
  • Ierašanās skolā notiek pa 2 dažādām ieejām, ievērojot precīzus ierašanās laikus, saskaņā ar grafiku. Klašu audzinātāji iepazīstina izglītojamos ar plānoto grafiku
  • Izglītojamo ēdināšana notiek ēdnīcas telpās, ievērojot distancēšanos starp klasēm
  • Skolas tehniskais personāls nodrošina telpu dezinfekciju
  • Bērni ir atbildīgi par personiskās distancēšanās ievērošanu koplietošanas telpās


×