Izziņu izsniegšana

Lai saņemtu izglītības iestādes izziņu (interešu izglītības pulciņiem u.c.), kas apliecina bērna negatīvu Covid-19 testa rezultātu, lūdzam par to informēt skolēna klases audzinātāju.

Izziņa tiks sagatavota un saņemama 2 darba dienu laikā pie klašu audzinātājiem.
Tā tiks izsniegta tikai par pēdējo nodoto siekalu testu un derīga līdz nākamā testa rezultātam.
×