Jauno talantu konkurss “KO TU PROTI?”


KONKURSA NOLIKUMS

KONKURSA MĒRĶIS:

Izzināt sākumskolas skolēnu radošās spējas, prasmes un iemaņas, kuras attīstītas, darbojoties ārpus obligātā mācību satura apguves, stiprināt bērnu pozitīvo attieksmi pret savas skolas un kultūras tradīcijām.

KONKURSA NORISES KĀRTĪBA:

1. Tiek aicināts ikviens skolēns, kurš grib apliecināt savu talantu, prasmes un iemaņas, īpašos dotumus kādā no sfērām - dziedātāji, dejotāji, mūziķi, vingrotāji, komponisti, daiļlasītāji, dzejnieki, tērpu darinātāji, mākslinieki u.c., piedalīties konkursa I kārtā līdz 2024. gada 5. aprīlim:

a) deju vai kustību priekšnesumu nofilmēt un iesniegt video materiālu skolotājai Lienei Pīpkalējai – lpipkaleja@edu.riga.lv;

b) muzikālu priekšnesumu nodemonstrēt (iepriekš saskaņojot laiku ar e-klases starpniecību) Aigai Raginskai. Gadījumā, ja priekšnesumā izmantoti mūzikas instrumenti, kurus grūti nogādāt skolā īsam priekšnesuma demonstrējumam, lūdzam konkrētā skaņdarba izpildījumu nofilmēt un iesūtīt A.Raginskai video – araginska@edu.riga.lv;

c) daiļlasītāji, daiļrunātāji savu priekšnesumu demonstrē (iepriekš saskaņojot laiku ar e-klases starpniecību) Andai Vīksnai;

d) mākslinieki savus darbus izstādes veidošanai iesniedz Rasai Ontužānei;

e) talantu kādā citā - netradicionālā sfērā, piemēram, iluzionisti, modes dizaineri u.c jāpiesaka Dainai Žurilo.

2. Pretendenta sniegumu un atbilstību konkursa II kārtai – koncertam – izvērtēs konkrētās skolotājas un/vai  klases audzinātājs.

3. Uz konkursa II kārtu izvirzītajiem skolēniem būs jāaizpilda noteiktā anketa.

4. 2024. gada 12. aprīlī notiks konkursa II kārta – talantu koncerts “Ko tu proti?”

PIEDALĪŠANĀS KONKURSĀ:

Piedalīties konkursā aicināti visi Rīgas 64. vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni (priekšnesumā drīkst iesaistīties kopā ar vecākiem vai ģimenes pārstāvjiem).

KONCERTA NORISES VIETA UN LAIKS:

Rīgas 64. vidusskolas svētku zāle 2024. gada 12. aprīlis.

Informācija par laika sadalījumu pa klašu grupām vēl sekos!
×