Kombinētais iestājpārbaudījums uz 10.klasi

Šogad pirmo reizi tiks organizēts vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā, lai iestātos tajās Rīgas pašvaldības skolās, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas iestājpārbaudījumu. Pašvaldības mērķis, iniciējot šādu lēmumu bija izglītojamo interese, lai skolēna iegūtais iestājpārbaudījuma rezultāts būtu derīgs vairākās izglītības iestādēs.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma

Kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2020. gada 15. jūnijā

Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījumam elektroniski varēs no 25. maija Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv "Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam".

Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, varēs izvēlēties vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu. 

Iestājpārbaudījuma rezultāts būs pamats pretendentam vēlāk piedalīties konkursā uzņemšanai izvēlētajā ģimnāzijā vai vidusskolā, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas kombinēto iestājpārbaudījumu. 

Kombinētā iestājpārbaudījuma organizācija un rezultātu paziņošana notiek saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) 2020.gada 18.maija iekšējo noteikumu Nr.13-nts Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība  noteiktajām prasībām.

Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.


×