25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

25. marts Latvijā ir sēru diena, kad pieminam 1949. gada deportācijas upurus.
Tā ir diena, kad no savām mājām un dzimtenes svešumā tika aizvesti tūkstošiem latviešu. Daudzi no viņiem, tostarp sievietes, sirmgalvji un bērni dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās – daļa novārga un aizgāja bojā koncentrācijas nometnēs, daļa – palika uz mūžiem Sibīrijas sniegos.

Šajā dienā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem. Uz Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 cilvēku, tajā skaitā vairāk nekā 3000 pirmskolas vecuma bērnu un vairāk nekā 7000 skolnieku un studentu. Šī izsūtīšana bija mēģinājums iznīcināt latviešu tautas nākotni.

Mēs atceramies! 25. martā iedegsim svecītes par tiem, kas neatgriezās, par tiem, kas izturēja, par mūsu tautas ciešanām.


×