Labo darbu festivāls

Mūsu skolas Labais darbs - pēc jauniešu iniciatīvas tapis skolēnu atpūtas stūrītis, kurā skolēni var ne tikai atpūsties starpbrīžos, bet arī uzlādēt savus mobilos telefonus.
Skolēnu Padome bija kā idejas iniciators atpūtas stūrīša veidošanai, kamēr projekta tapšanā piedalījušies skolas septītās un astotās klases skolēni mājturības un tehnoloģiju skolotāja Laura Ogas vadībā.

Atpūtas stūrītī ir arī "Lasāmplaukts", kurš tapis sadarbībā ar apgādu "Mansards" un tā vadītāju, skolas absolventu Jāni Ogu. 
Projekts veidots sadarbībā ar skolēnu vecākiem un skolas Atbalsta fondu "Ūnija".


×