Latvijas Veselības sporta nedēļa

No 16. - 20. oktobrim sākumskolā norisinājās Latvijas Veselības sporta nedēļa.

Tās ietvaros 1. - 2. klašu skolēni sporta un veselības stundās ar fizisko aktivitāšu palīdzību sekmēja veselīga dzīvesveida ieraduma veidošanu.

3. klašu skolēniem bija iespēja iepazīt un prakstiski darboties kopā ar Latvijas izlases sporta soļotāju, vieglatlētikas treneri Raivo Saulgriezi.

4. klašu skolēni tikās ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem, handbola izlases dalībniekiem un aktīvi līdzdarbojās piedāvātajās aktivitēs.

Paldies sporta skolotājām Viktorijai Vikijai Sniegs-Sniedziņai un Inese Bulānei par organizēto pasākumu un visiem Latvijas Veselības sporta nedēļas dalībniekiem!

×