Mācību stundas ilgums 30 minūtes

Saskaņā ar vispārējās izglītības likumu 7. nodaļu, 3. maijs ir pirmssvētku diena, tāpēc mācību stundas ilgums būs 30 minūtes.

Stundu laiki 1. - 4. klasei:

1.st. 8.15 - 8.45
2.st. 8.50 - 9.20
3.st. 9.25 - 9.55
4.st. 10.00 - 10.30
5.st. 10.35 - 11.05
6.st. 11.10 - 11.40
Pagarinātās grupas darba laiks saīsināts līdz plkst.15.00.


Stundu laiki 5. - 12. klasei:

1.st. 8.15 - 8.45
2.st. 8.50 - 9.20
3.st. 9.25 - 9.55
4.st. 10.00 - 10.30
Starpbrīdis 10.30 - 10.55
5.st. 10.55 - 11.25
Starpbrīdis 11.25 - 11.50
6.st. 11.50 - 12.20
7.st. 12.25 - 12.55
8.st. 13.00 - 13.30
9.st. 13.35 - 14.05
10.st. 14.10 - 14.40

×