Mājas karantīna kontaktpersonām

Kas ir karantīna?
Karantīna - pilnīga norobežošanās no veseliem cilvēkiem. Šis ir vissvarīgākais drošības pasākums, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.
Karantīna (vai tā sauktā “mājas karantīna”) nošķir un ierobežo pārvietošanos tiem cilvēkiem, kuri, iespējams, bijuši pakļauti inficēšanās riskam ar Covid-19, bet jūtas veseli un neizjūt simptomus.


Kam jāievēro karantīna?
Personai, kas ir bijusi kontaktā ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu (to nosaka Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs, kas strādā ar konkrēto saslimšanas gadījumu).


Cik ilgi jaievēro karantīna?
Kontaktpersonas mājas karantīnas un medicīniskās novērošanas ilgums ir 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu.


Vai mājas karantīnu var pārtraukt agrāk?
Jā, veicot Covid-19 testu tuvākajā labaratorijā 7. mājas karantīnas dienā bez ģimenes ārsta norīkojuma (vecāki piesaka testu laicīgi).
Saņemot labaratorijas negatīvu testa rezultātu, tas ir jānosūta klases audzinātājai vai jāņem testa rezultāts līdzi, nākot nākamajā dienā uz skolu. 


Kam nepiemēro mājas karantīnu?
1. Personai, kas vakcinēta pret Covid-19, sākot ar 15 dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas.
2. Personai, kura var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz 180 dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.

Šo personu pienākums ir 7 dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu veikt Covid-19 testu un, ja tests ir pozitīvs, ievērot izolācijas nosacījumus.

 Ja epidemiologs ir noteicis personai pienākumu atrasties mājas karantīnas režīmā, jāievēro vairāki noteikumi medicīniskās novērošanas laikā:

1. Visā novērošanas perioda laikā kontaktpersonai jāsadarbojas un jābūt pieejamai saziņai (sazvanāmai) ar ģimenes ārstu.

2. Sekot savam veselības stāvoklim, mērīt ķermeņa temperatūru 2 reizes dienā – no rīta un vakarā, un sekot vai neparādās tādas elpceļu infekcijas slimības pazīmes kā paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u.c.

3. Palikt mājās, nedoties uz darbu, izglītības iestādēm, neapmeklēt sabiedriskas vietas un nelietot sabiedrisko transportu.

4. Ar ārstniecības iestādēm sazināties telefoniski un ārstēties mājās, ja veselības stāvoklis to pieļauj.

5. Klepojot un šķaudot, nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumu tvertnē, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreiz lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā.

6. Bieži un rūpīgi (vismaz 20-40 sekundes) mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, t. sk. pēc klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma u.tml. vai lietot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli. Detalizētu informāciju par roku mazgāšanu skatīt šeit.

7. Lietot individuālos higiēnas priekšmetus un traukus.

8. Visiem ģimenes locekļiem vai personām, kuras atrodas tuvā kontaktā, bieži un rūpīgi jāmazgā rokas, jāievēro elpošanas higiēna.

9. Maksimāli samazināt kontaktus ar citiem cilvēkiem, īpaši tiem, kuriem Covid-19 infekcija var radīt smagas komplikācijas – gados veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām plaušu, sirds asinsvadu saslimšanām, cukura diabētu, onkoloģiskām saslimšanām un hronisko infekciju pacientiem.

10. Ievērot vismaz divu metru distanci no citiem cilvēkiem, ja nepieciešams, izmantot sejas masku, lai nosegtu muti un degunu.

11. Veikt telpu un virsmu mitro uzkopšanu un dezinfekciju, izmantojot sadzīvē lietojamos dezinfekcijas līdzekļus.


×