Par apmācību ģimenē

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī un Ministra kabineta noteikumiem Nr.360 vecākiem ir iespēja izvēlēties bērna apmācību ģimenē no 1. - 8. klasei.

Ja izglītojamā vecāki atsakās no iknedēļas Covid-19 testēšanas izglītības iestādē, bērns nedrīkstēs apmeklēt skolu un izglītības programma būs jāapgūst ģimenē

Izdarot izvēli par labu bērna apmācībai mājās, vecākiem ir rūpīgi jāizvērtē savas iespējas nodrošināt bērna izglītību. 

Jāņem vērā, ka tas nenozīmē attālināto mācību procesu. Pilnu atbildību par bērna mācību procesu uzņemas vecāki

Skola nodrošina:
- mācību grāmatas;
- organizē skolēnu zināšanu pārbaudi, atbilstoši noteiktajam grafikam;
- atsevišķos gadījumos var sniegt konsultācijas.

Ja tiek konstatēts, ka bērns ģimenē nesaņem pilnvērtīgu atbalstu un nespēj apgūt mācību saturu, skola informēs atbildīgās iestādes, kuru pienākums būs izvērtēt vecāku iespējas nodrošināt bērnam atbilstošu izglītību.
Lūgums lēmumu par apmācību ģimenē pieņemt pārdomāti un atbildīgi!

Kā pieteikt bērnu apmācībai ģimenē?
Bērna likumiskajam pārstāvim ir jānosūta iesniegums skolas direktoram. Tam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtītam, izmantojot portālu latvija.lv "Iesniegums iestādei".
Vecāku iesniegums tiks saskaņots ar RD Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Šie noteikumi nav attiecināmi uz 9. - 12. klašu izglītojamiem.

×