Par turpmāko mācību procesu

Pēc 24. novembra MK ārkārtas sēdē pieņemtā lēmuma, kas ierobežo skolas iespējas strādāt iepriekšējā ritmā, tika izskatīti vairāki iespējamie mācību procesa organizēšanas varianti.

Šajā laikā esam apzinājuši tehnisko nodrošinājumu un skolas iespējas atbalstīt tos, kuriem nav attālinātam apmācības procesam nepieciešamo ierīču, kā arī izvērtējuši, kurš no iespējamajiem mācību procesa organizēšanas modeļiem ļauj nodrošināt jūsu bērniem iespējami augstāku izglītības kvalitāti.

Pamatojoties uz 27.11.2020. direktora rīkojumu, sākot ar 30.novembri skolā būs sekojoša darba organizācija: 

1) 1. klašu izglītojamie turpina mācību procesu ierastajā ritmā - atbilstoši stundu sarakstam - skolas telpās ar atbilstošu kvadratūru.

Izmaiņas:

Pagarinātās darba dienas grupa darbojas līdz 17.00.

Datorikas fakultatīvās nodarbības, robotika, slidošana nenotiek.


2) 2. - 4. klašu izglītojamiem, atbilstoši klases audzinātājas pievienotajam sarakstam, klātienes nodarbības skolā notiks katru otro dienu (svešvalodu grupu dalīšanas princips).

Attālinātajai apmācību dienai skolotāji nodrošinās visus nepieciešamos mācību materiālus. Atgriezeniskā saite ļaus skolotājiem pārbaudīt, pārrunāt un izanalizēt patstāvīgi padarīto mājās.

Ienākšanas kārtība skolā (B, C ieejas) nemainās!

Izmaiņas:

Pagarinātās darba dienas grupa darbojas līdz 17.00.

Tiks nodrošinātas pārtikas pakas nedēļai (sīkāka informācija sekos).


3) 5. - 6. klašu izglītojamiem mācības turpinās pēc B modeļa (mācību process paredz dalītu mācību veidu). 
Izglītojamie tiek dalīti pēc katras klases dalījuma - angļu valodas grupās (1. vai 2. grupa).

- 1. angļu valodas grupa skolu klātienē apmeklē 1.nedēļā (no 30.11.) nepāra dienās (pirmdiena, trešdiena, piektdiena); 2.nedēļā (no 7.12.) pāra dienās (otrdiena, ceturtdiena).

- 2. angļu valodas grupa skolu klātienē apmeklē 1.nedēļā (no 30.11.) pāra dienās (otrdiena, ceturtdiena); 2.nedēļā (no 7.12.) nepāra dienās (pirmdiena, trešdiena, piektdiena).

Priekšmeta skolotājs izglītojamā dienasgrāmatā e-klasē pievieno stundas karti katru dienu līdz plkst.9.00.

Konsultācijas 5. - 6.kl. notiek klātienē pēc konsultāciju grafika (pirms konsultācijas apmeklējuma iepriekš obligāti pieteikties skolotājam).

5. - 6. klašu izglītojamie klasē nesēž blakus vienā solā, bet sēž viens aiz otra un pamīšus. Atlikušajās nedēļās grupu un pāru darbi netiek plānoti.


4) 7. - 12. klašu izglītojamiem turpinās attālinātais mācību process.


Liels jums paldies par situācijas izpratni, pacietību un atbalstu šajā sarežģītajā laikā!

Jau pagājušajā mācību gadā pārliecinājāmies, ka esat uz pozitīvu sadarbību vērsti un uzticaties mūsu skolai un skolotājiem!

Vadības komandas vārdā - 

direktora vietnieces izglītības jomā - Anda Vīksna un Maija Kārkliņa

×