Rīgas 64.vidusskolas saimei - Pirmā Advente

Rīgas 64. vidusskolas saimei - izturību, veselību un ticību gaismas gaidīšanas laikā!

Lai gaisma nāk! Lai svecītes liesma Adventes vainagā tam apliecinājums - katra sirds lai tiek izgaismota ar labu domu, vārdu un darbu!

Lai gaiši un sirdī svētīti gaismas brīži!


×