RD IKSD informācija par vienoto iestājpārbaudījumu

Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās varēs iestāties, kārtojot apvienoto iestājpārbaudījumu.


Informējam, ka RD IKSD  tīmekļa vietnē ir publicēti vienotā iestājpārbaudījuma rezultāti skolēnu uzņemšanai 10. klasē 2022./2023. mācību gadā.

! Spiest šeit: REZULTĀTI


RD IKSD aktuālo informāciju par pieteikšanos iestājpārbaudījumam - SKATĪT ŠEIT

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. klasēs paredzēts organizēt apvienotu iestājpārbaudījumu svešvalodā (angļu valoda vai vācu valoda), matemātikā (optimālais līmenis), matemātikā (augstākais līmenis).

Ņemot vērā izglītības iestādes, kurā izglītojamais vēlas mācīties 10. klasē, noteiktās uzņemšanas prasības, izglītojamais izvēlas rakstīt iestājpārbaudījumu:

- svešvalodā  un matemātikā (optimālais līmenis);

- matemātikā (optimālais līmenis) un matemātika (augstākais līmenis);

- svešvalodā, matemātikā (optimālais līmenis) un matemātika (augstākais līmenis).

Apvienotais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2022. gada 3. jūnijā plkst.10.00. 
Iestājpārbaudījuma gaita:
10.00 – 11.00  Svešvaloda (angļu valoda vai vācu valodā)
11.00 – 11.30  Starpbrīdis
11.30 – 12.30  Matemātika (optimālais līmenis)
12.30 – 14.00  Matemātika (augstākais līmenis)

Informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma programmu  2022./2023. mācību gadā:

Valsts ģimnāziju un vidusskolu svešvalodas (angļu valoda, vācu valoda) iestājpārbaudījuma programma 9. klasei
Valsts ģimnāziju un vidusskolu matemātikas iestājpārbaudījuma programma 9. klasei

Reģistrēties apvienotajam iestājpārbaudījumam varēs elektroniski no šā gada 20. maija plkst. 9.00 līdz 1. jūnijam plkst. 9.00.

Reģistrēšanās saite būs pieejama RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu mājas lapās.

Papildinformācija:

  • Skolu karte ar padziļināto kursu piedāvājumu - atvērt saiti ŠEIT.

Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2022. gada 1. aprīļa iekšējo noteikumu Nr.12-nts “Apvienoto iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2022./2023.mācību gadam”.


Rīgas 64. vidusskolas informācija par uzņemšanu 10.klasēs

Izglītojamo uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmā

2022./2023. mācību gadā 10. klasēm tiks piedāvāta iespēja apgūt šādus plānus:
- Vispārizglītojošais
- Uzņēmējs
- Daba/ārsts
- Inženieris
- Dizains un tehnoloģijas

Iesniegums uz 10. klasi (word formāts)

Iesniegumi jānes no 3.06. līdz 10.06. plkst.17.00 skolas lietvedībā vai sūtot uz
e-pastu: r64vs-uznemsana@edu.riga.lv 

Sekmju izraksti jāiesniedz līdz 16.06. plkst.17.00 skolas lietvedībā vai sūtot uz
e-pastu: r64vs-uznemsana@edu.riga.lv

Uzņemšanas komisija skolas tīmekļa vietnē r64vsk.lv publicēs konkursa rezultātus – uzņemšanai rekomendēto pretendentu kodētos sarakstus līdz 17.06. plkst.17.00.

Līdz 21.06. plkst.13.00 apstiprināt, ka mācīsies Rīgas 64. vidusskolas 10. klasē, uzņemšanas komisijai iesniedzot visus prasītos dokumentus:
- medicīnisko karti (026/u veidlapa)
- uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu.

×