"Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!"

Otrdien, 6. februārī, Rīgas kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā ģilde” svinīgajā pasākumā “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” tika sumināti Rīgas pašvaldības skolu labākie skolēni 2023. gadā. Skolēniem tika pasniegti Rīgas domes Pateicības raksti, kā arī grāmata “100 pastaigu takas Latvijā”.

Svinīgajā pasākumā piedalījās Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina un Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora p.i. Ivars Balamovskis. Pasākumu vadīja LTV raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks” vadītājs Kaspars Ozoliņš, kurš ir arī mūsu skolas absolvents.

Pasākums “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” notika pirmo reizi un ikvienai Rīgas pašvaldības skolai bija iespēja izvirzīt vienu skolēnu, kura sasniegtais un paveiktais personīgā izaugsmē un skolas attīstībā ir bijis novērtējams ar pašvaldības apbalvojumu.

Svinīgās skolēnu godināšanas mērķis ir veicināt skolēnu mācīšanās motivāciju un mērķtiecīgu izaugsmi, sekmēt kvalitatīvu zināšanu un prasmju apguvi, sadarbību un konkurētspēju, kā arī attīstīt skolēnu radošās un mākslinieciskās spējas un atbalstīt izglītojamo pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs.

Pasākumu rīkoja Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments. Skolu izvirzītie skolēni Rīgas domes apbalvošanai tika sveikti dažādās nominācijās.

Ar prieku un lepnumu paziņojam, ka mūsu skolas 12.VISP klases skolniece Karīna Bice tika apbalvota nominācijā par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem, t.sk. godalgotām vietām mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskās pētniecības konferencēs un konkursos.

Karīnu Bici sveikt bija ieradušies arī skolas direktors Edgars Zīverts un klases audzinātāja Gunta Stūrmane.Svinīgajā pasākumā piedalījās un klātesošos ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Rīgas kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” bērnu un jauniešu vokālais ansamblis “Kolibri” un grupa “Sudden Lights”.

Kā atzina paši jaunieši, šāds pasākums iedvesmo būt vēl labākiem. Cerība, ka tas kļūs par tradīciju!

Arī Tu to vari! Tikai izdari mazliet vairāk par pārējiem!

Apkopoja Gunta Stūrmane

×