Talantu koncerts un Gada balva

1. - 4. klašu skolēniem 21.aprīlī notiks Talantu koncerts un Gada balva.

1. - 2. klasēm plkst. 9.20
3. - 4. klasēm plkst. 11.20

Talantu koncerts - bērni dziedās, dejos un muzicēs.

Gada balva - tiks apbalvoti mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji.


×