TDK "Dzērvenīte" atskaites koncerts

Ielūdzam Jūs uz skolas tautisko deju kolektīva "Dzērvenīte" 2017./2018.m.g. atskaites koncertu 10. maijā plkst.18.00 kultūras pilī "Ziemeļblāzma" (Ziemeļblāzmas iela 36).

Koncerta programma

I daļa
1. Lielais rits (A.Daņiļeviča hor./tautas mūz.K.Bārbala apdarē)
Dejo 9.-12.klašu grupa
2. Cīrulīti, mazputniņ' (A.Daņiļeviča hor./tautas mūz.K.Bārbala apd.) Skultes kult. integr. centra JDK”Skulte”
Dejo 3.-4.klašu grupa un                      
3. Veļu druva (A.Daņiļeviča hor./tautas mūz.K.Bārbala apd.)
Dejo 9.-12.klašu grupa
4. Bāra bērnu ganu rīti (I.Dreļa hor., tautas mūz.”Iļģi” apd.)
Dejo 3.-4.klašu grupa
5. Meža māte (A.Pielēnas-Pelēnas hor./ tautas mūz. R.Paula apd.)
Dejo 5.-6.klašu grupa
6. Aug meitas kā liepas, puiši kā ozoli (A.Daņiļeviča hor./tautas mūzika L.Barbo apd.)
Dejo 3.-4.klašu grupa
7. Apsegloju bēru sešķi (L.Jansones hor./ tautas mūz.apd.)
Dejo 1.klašu grupa
8. Zosis (I.Mistres hor./tautas mūz.)
Dejo 2.klašu grupa
9. Balodītis (I.Dreļa hor./tautas mūz.G.Igauņa apd.)
Dejo 1.klašu grupa
10. Visi ciema suņi rēja (R.Spalvas hor./ tautas mūz. R.Paula apd.)
Dejo 7.-8.klašu grupa
11. Raibie cimdi (U.Žagatas hor./mūz.)
Dejo Elizabete Džarcāne un Mareks Pielas
12. Cepumu valsis (D.Apsīša hor., t.mūz.apd.)
Dejo 5.-6.klašu grupa
13. Kad es biju jauns puisītis (A.Rūlietes hor./tautas mūz.S.Pugačas apd.)
Dejo 3.-4.klašu grupa
14. Roku rokās (M.Baltās hor./D.Robules mūz.)
Dejo 2.klašu grupa
15. Ar vērsīti arti gāju (I.Mistres hor./tautas mūz. J.Vaivoda apd.)
Dejo 5.-6.klašu grupa
16. Duni dejā (A.Pielēnas-Pelēnas hor./ I.Griķes mūz.)
Dejo 9.-12.klašu grupa
17. Vidiņi jūras (L.Skutānes hor./tautas mūz. S.Grīnbergas apd.)
Dejo 7.-8.klašu grupa
18. Kam ir gaiss (J.Purviņa hor./tautas mūz. R.Paula apd.)
Dejo 9.-12.klašu grupa

II daļa

1.Mārtiņa gailīši dancīti veda (J.Purviņa hor./V.Pūces tautas mūz.apd.)
Dejo Agnese Feldmane, Dāvis Čoders,
Helēna Kubila ,Ēriks Muižnieks
2.Alsungas polka (I.Magones hor., tautas mūz.apd.)
Dejo 5.-6.klašu grupa
3.Čību čābu (L.Jansones hor./A.Miltiņa mūz.)
Dejo 1.klašu grupa
4.Garā pupa (D.Adviljones hor./tautas mūz. R.Paula apd.)
Dejo 2.klašu grupa
5.Kaķītis un pelītes (D.Zozuļas hor./V.Siliņas mūz.)
Dejo 1.klašu grupa
6.Pavasara dziesmiņa (G.Baumaņa hor./V.Siliņas mūz.)
Dejo 3.-4.klašu grupa
7.Šķindu, šķindu Rīga pile (I.Mistres hor./M.Krūmiņa mūz.)
Dejo 3.klašu grupa
8.Saules meitas jostu auda (Z.Cakules hor., muz.apv. Raxtu raxti mūz.)
Dejo 9.-12..klašu grupa
9.Saulīte bagāta (D.Adviljones hor./tautas mūz.R.Paula apd.)
Dejo 7.-8.klašu grupa
10.Skaistmāsiņa (T.Ludboržas hor./M.Ivanova mūz.)
Dejo 3.-4.klašu grupa
11.Te uguņi, tur uguņi (T.Ludboržas hor.,V.Zilvera mūz.)
Dejo 9.-12.klašu grupa
12.Trejdeviņi tēvu zemē (G.Baumaņa hor./tautas mūz.J.Vaivoda apd.)
Dejo 5.-6.klašu grupa
13.Pērkondēli (J.Ērgļa hor., J.Kulakova mūz.)
Dejo 9.-12.klašu grupa
14.Norīb zeme dancojot (I.Mistres hor./ tautas mūz. J.Vaivoda apd.)
Dejo 7.-8.klašu grupa
15.Pa zaru zariem (J.Purviņa hor./M.Brauna mūz./K.Bārbala apd.)
Dejo 9.-12.klašu grupa


×