Tiešsaistes lekcija "Iepazīsti Saeimu"

13. maijā 10.VM klases izglītojamie mācību priekšmetā – Vēsture un sociālās zinātnes 1, devās uz Latvijas Republikas Saeimu, lai iepazītos ar tās vēsturi un darbību. 

Tiešsaistes lekcijas laikā jauniešiem veidojās izpratne par to, kas ir likumdevējs, kādas ir tā pilnvaras un kompetences. 

Izmantojot interaktīvos rīkus, jauniešiem bija iespēja iejusties deputātu vietā un saprast, kā notiek balsošanas process. Jauniešu izskatāmais jautājums bija: ‘’Mācību programma - arī turpmāk saglabāt iespēju kombinēt klātienes un attālinātās mācības’’.  Ar balsu vairākumu, kā redzams attēlā, tas tika apstiprināts.
Teksts - Everita Luksa×