Zelta pildspalva

Piektdien, 14. oktobrī, Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā ģilde” Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka pasniedza balvas “Zelta pildspalva” mūsu bioloģijas skolotājai Inesei Peterei un “Zelta stipendija” mūsu izcilai skolniecei Madarai Lisovskai (saņemt balvu ieradās Madaras vecvecāki).


Degt un neizdegt ir mūsu skolas ilggadīgās bioloģijas skolotājas Ineses Peteres dzīves moto.

Inese Petere ir mūsu skolas patriote, tradīciju, vērtību un kultūras sargātāja un uzturētāja. Ar savu paraugu ieaudzina skolēnos izcilu darba kultūru, cilvēcīgo vērtību nozīmi ikdienas dzīvē. Neskatoties uz cienījamo vecumu vienmēr ir dzīves spara, humora un intereses par jaunumiem gan valsts, gan skolas, gan profesionālajā dzīvē piepildīta. Skolotāja ir īstena mūsu skolas patriote daudzu gadu garumā.

Skolotāja pati atzīst: ”Man patīk “spurainie” skolēni, tie “cietie rieksti”, kurus ir grūti pārkost. Ja paveicas aizraut, iedrošināt, plānot darāmo kopā, darīt kopā ir milzīgs gandarījums. Darot aizmirstas negribēšana, nevarēšana, acīs iedegas uguntiņa, kas paceļ un veido varēšanu. Nevienam neesmu pieļāvusi darbu nepabeigt, labāk vai sliktāk darbs ir jāpabeidz. Mani uzlādē skolēnu pašapziņas celšanās, viņu pašlepnuma veidošanās, kad viņu izstrādātos pētnieciskos darbus novērtē Rīgas pilsētas un valsts konferencēs, kā arī ārpus valsts robežām. Patīkami, kad pērn vēlu vakarā WhatsApp no skolēna Kārļa saņēmu ziņu: “Skolotāj, mums abiem izdevās! Es tieku uz valsti! Paldies!” Tas tā uzlādē, ka ir jādeg, un nedrīkst izdegt!”

Daudzu gadu garumā ik gadus skolotājas audzēkņi ar panākumiem startē pilsētas bioloģijas olimpiādēs, gūstot tiesības startēt arī valsts olimpiādēs. Skolotājas lielākais ieguldījums skolēnu talantu attīstīšanā ir darbs ar skolēniem ZPD un dažādu pētniecisko darbu jomā. 

Šis ir skolotājas mīlestības darbs, kam netiek žēlots laiks un spēki, bieži darot daudz vairāk, nekā to prasa amata apraksts. I. Petere prot katram skolēnam atrast pētniecības tēmu un individuālu pieeju, lai, kopīgi darbojoties ar viņu, skolēns pieaugtu visādā ziņā: iegūtu jaunas zināšanas, prasmes, iegūtu aizrautību par zinātni un pētniecību, iemācītos padarīt darbu kārtīgi un līdz galam. Un pats galvenais – kopā priecāties par ieguldītā darba rezultātiem. 

Pie skolotājas I. Peteres vienmēr ir “rinda” ar gribētājiem, kas tieši pie viņas vēlas izstrādāt ZPD vai projekta darbu, labi apzinoties, ka viegli jau nebūs. I. Peteres pedagoģiskais fenomens ir tas, ka viņa prot “izslīpēt” skolēnu kā dimantu ZPD jomā arī no tādiem skolēniem, kuriem ikdienas darbā nav augstu mācību sasniegumu. Viņas talants ir spēt uzrunāt katru skolēnu un parādīt, ka, kārtīgi strādājot, katram ir iespēja izaugsmei un sasniegumiem. Bieži šī darbība skolēnos izraisa padziļinātu interesi, un arī savu tālāko izglītošanos skolēni saista ar veselības, sporta, bioloģijas vai medicīnas nozari. Daudzu gadu garumā neskaitāmi viņas talantīgie un spējīgie skolēni ir izvēlējušies turpināt savu izglītību bioloģijas un medicīnas jomā.

Katru gadu I. Peteres audzēkņiem ir godalgas ZPD konkursos Rīgas reģionā un projektu darbu konkursos 7.-9.klasēm Rīgas pilsētā un bioloģijas olimpiādēs.

Skolotājas I. Peterse ieguldījums skolēnu izglītošanā un izcilības veicināšanā bioloģijā, bioloģijas mācīšanas veicināšanā skolā un Rīgā kopumā, Rīgas 64. vidusskolas attīstībā un mācību kvalitātes uzturēšanā ir augstu vērtējams.

APSVEICAM lielās 64. vidusskolas saimes vārdā!

×