Izvēlies un pievienojies 10.klasei!

2019./2020. mācību gadam uzņemam skolēnus 10. klasē: 

>  vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (kods 31 011 011) 4 apakšnovirzienos:

  • Vispārējais – padziļināta matemātikas un angļu valodas apguve;
  • Ekonomikas – padziļināta ekonomikas, matemātikas un angļu valodas apguve;
  • Matemātikas – padziļināta matemātikas un fizikas apguve;
  • Veselības un sporta – padziļināta bioloģijas apguve un iespēja izstrādāt individuālo apmācības plānu augsta līmeņa sportistiem.

>  vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmā  „Teātra māksla” (kods 3101 4011)

  • 10. klasēs izglītojamos uzņem konkursa kārtībā saskaņā ar iestājpārbaudījuma rezultātiem.
  • Papildus uzņemšanas iestājpārbaudījums notiek 2019. gada 19. augustā plkst. 9.00.

  • Iesniegumu iestājpārbaudījuma kārtošanai iesniegt skolas lietvedei līdz 16.08.2019. plkst. 13.00
Visa informācija: šeit


×