Uzņemšanas noteikumi

Rīgas 64. vidusskola no 2020./2021. mācību gada sāks īstenot jauno 10. klašu saturu. Izglītojamiem tiks piedāvāts apgūt vispārējā vai augstākā līmeņa mācību priekšmetus.

Skola ir izstrādājusi 8 izglītības iespējas jeb "grozu" piedāvājumus.

Uzņēmējs
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un matemātikā.

Sociālais
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un vēsturē.

Vispārizglītojošais
ar augstākā līmeņa kursiem latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā.

Daba/Ārsts
ar augstākā līmeņa kursiem ķīmijā, angļu valodā un bioloģijā.

Inženieris
ar augstākā līmeņa kursiem fizikā, matemātikā un programmēšanā.

Dizains un Tehnoloģijas
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, matemātikā un programmēšanā.

Mākslas dizains
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, angļu valodā, kultūrā un mākslā.

Teātris
ar augstākā līmeņa kursiem latviešu valodā, angļu valodā, kultūrā un mākslā – šajā grozā ir iespēja mācīties apvienotu dabaszinību kursu, kā arī apgūt profesionālos priekšmetus skatuves kustība, skatuves runa un režijas pamati.

Šogad plānojam uzņemt 4 desmitās klases (ja būs pietiekams pieprasījums, izvērtējot skolas resursus), kurās komplektēs grozus atbilstoši pieprasījumam (par konkrēta groza atvēršanu komisija lems atkarībā no pretendentu skaita).

Uzņemšana vidusskolā notiks iestājpārbaudījuma rezultātu kārtībā.

Šogad pirmo reizi tiks organizēts vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā, lai iestātos tajās Rīgas pašvaldības skolās, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas iestājpārbaudījumu. Pašvaldības mērķis, iniciējot šādu lēmumu bija izglītojamo interese, lai skolēna iegūtais iestājpārbaudījuma rezultāts būtu derīgs vairākās izglītības iestādēs.

Kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2020. gada 15. jūnijā

Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījumam elektroniski varēs no 25. maija Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv "Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam".

Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, varēs izvēlēties vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu. 

Iestājpārbaudījuma rezultāts būs pamats pretendentam vēlāk piedalīties konkursā uzņemšanai izvēlētajā ģimnāzijā vai vidusskolā, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas kombinēto iestājpārbaudījumu. 

Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.


Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 64.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas 10., 11. un 12.klasē

Iestājpārbaudījums notiks 15. jūnijā, plkst.11.00-13.00.

Tiem izglītojamajiem, kuri ir pieteikušies kārtot iestājpārbaudījumu Rīgas 64. vidusskolas telpās, jāierodas 15. jūnijā, plkst.10.30, Burtnieku ielā 34.

Līdzi ņemt pasi vai ID karti, iesniegumu un pamatizglītības sekmju izraksta kopiju, darba piederumus (pildspalvas, zīmuļi, dzēšgumija, lineāls).
Lejuplādēt iesniegumu - IESNIEGUMS uz 10.klasi


Tie izglītojamie, kuri iestājpārbaudījumu kārtos citās izglītības iestādes telpās, bet vēlēsies pretendēt uz Rīgas 64. vidusskolas 10. klasi, iesniegumi un apliecības par pamatizglītību atzīmju izraksta kopijas jāiesniedz uzņemšanas komisijai:
15. jūnijā un 16. jūnijā, 9.00-16.00,
17. jūnijā, 9.00-13.00,
Burtnieku ielā 34.
Lejuplādēt iesniegumu - IESNIEGUMS uz 10.klasi


Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks publiskoti skolas mājas lapā 18. jūnijā. 

Konkursu izturējušie pretendenti 18. jūnijā, 19. jūnijā un 25. jūnijā, 9.00-16.00, Burtnieku ielā 34 iesniedz uzņemšanas komisijai:
1. pamatizglītības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu)
2. bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa) (64.vidusskolas izglītojamie neiesniedz)


Uzņemšana 11. un 12. klasē.

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji izglītojamo pieteikt skolai var tikai elektroniski, nosūtot iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz skolas e-pastu: r64vs@riga.lv, vai izmantojot portāla www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei (veicot autentifikāciju ar bankas strapniecību).
Klāt iesniegumam pievienot liecību vai sekmju izrakstu par pēdējo pabeigto mācību gadu.Uzņēmējs
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un matemātikā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10.klase
stundu skaits
11.klase
stundu skaits
12.klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda
6
Latviešu valoda
6Angļu valoda
6
Angļu valoda
5
Angļu valoda II
6

2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
4
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3
Sociālās zinības II
6
Uzņēmējdarbības pamati
2

Mārketings
2Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā 
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija
1
Ģeogrāfija
1
Ģeogrāfija
1

Ķīmija
3
Ķīmija
3Bioloģija
1
Bioloģija
2Fizika
3
Fizika
2
Fizika
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6
Matemātika II
7
Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
3
Sports
3
Starpdisciplinārs kurss


Projektu darbs
1
Projekta darbs
1
Kopā

36

36

36

Sociālais
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un vēsturē.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10.klase
stundu skaits
11.klase
stundu skaits
12.klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda
6
Latviešu valoda
6Angļu valoda
6
Angļu valoda
5
Angļu valoda II
6

2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
4
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3
Sociālas zinības II
6

Vēsture II
6

Psiholoģija
1

Politika un tiesības
1

Publiskā uzstāšanās
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija
1
Ģeogrāfija
1
Ģeogrāfija
1

Ķīmija
3
Ķīmija
3Bioloģija
1
Bioloģija
2Fizika
3
Fizika
2
Fizika
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6


Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
3
Sports
3
Starpdisciplinārs kurss


Projektu darbs
1
Projekta darbs
1
Kopā

36

36

35

Vispārizglītojošais
ar augstākā līmeņa kursiem latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10.klase
stundu skaits
11.klase
stundu skaits
12.klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda
6
Latviešu valoda
6
Latviešu valoda II
6

Angļu valoda
6
Angļu valoda
5
Angļu valoda II
6

2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
4
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3


Psiholoģija
1

Politika un tiesības
1

Publiskā uzstāšanās
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija
1
Ģeogrāfija
1
Ģeogrāfija
1

Ķīmija
3
Ķīmija
3Bioloģija
1
Bioloģija
2Fizika
3
Fizika
2
Fizika
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6
Matemātika II
7
Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
3
Sports
3
Starpdisciplinārs kurss


Projektu darbs
1
Projekta darbs
1
Kopā

36

36

36

Daba / Ārsts
ar augstākā līmeņa kursiem ķīmijā, angļu valodā un bioloģijā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10.klase
stundu skaits
11.klase
stundu skaits
12.klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda
6
Latviešu valoda
6Angļu valoda
6
Angļu valoda
5
Angļu valoda II
6

2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
4
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3


Psiholoģija
1

Ārstniecība
2

Publiskā uzstāšanās
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija
1
Ģeogrāfija
1
Ģeogrāfija
1

Ķīmija
3
Ķīmija
3
Ķīmija II
6

Bioloģija
1
Bioloģija
2
Bioloģija II
6

Fizika
3
Fizika
2
Fizika
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6


Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
3
Sports
3
Starpdisciplinārs kurss


Projektu darbs
1
Projektu darbs
1
Kopā

36

36

36

Inženieris
ar augstākā līmeņa kursiem fizikā, matemātikā un programmēšanā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10.klase
stundu skaits
11.klase
stundu skaits
12.klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda
6
Latviešu valoda
5Angļu valoda
6
Angļu valoda
52.svešvaloda
3
2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
4
Sociālā un pilsoniskā
Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2


Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija
3

Ķīmija
5

Bioloģija
3

Fizika
4
Fizika
2
Fizika II
6
Matemātika
Matemātika
7
Matemātika
7
Matemātika II
6
Tehnoloģijas


Programmēšana I
5Programmēšana II
6Robotika
3
Robotika
1
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
3
Sports
3
Starpdisciplinārs kurss


Projekta darbs
1
Projekta darbs
1
Kopā

36

36

36

Dizains un tehnoloģijas
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, matemātikā un programmēšanā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10.klase
stundu skaits
11.klase
stundu skaits
12.klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
6
Latviešu valoda I
5Angļu valoda I
6
Angļu valoda I
52.svešvaloda
3
2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
4
Sociālā un pilsoniskā
Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2


Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultura un māksla I
5
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija
3

Ķīmija
5

Bioloģija
3

Fizika
4
Fizika
2


Matemātika
Matemātika I
7
Matemātika I
5Matemātika II
7
Tehnoloģijas


Dizains un tehn. I
5
Dizains un tehn. II
5Programmēšana I
5
Programmēšana II
5
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
3
Sports
3
Starpdisciplinārs kurss


Projekta darbs
1
Projekta darbs
1
Kopā

36

36

36

Mākslas dizains
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, angļu valodā un kultūrā un mākslā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10.klase
stundu skaits
11.klase
stundu skaits
12.klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
6
Latviešu valoda I
5Angļu valoda I
6
Angļu valoda I
5
Angļu valoda II
5

2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
4
Sociālā un pilsoniskā


Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā


Kultura un māksla I
2
Kultura un māksla I
3Skatuves runa
2
Skatuves runa
2

Kultūra un māksla II
6
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija
3

Ķīmija
2
Ķīmija
3Bioloģija
3Fizika
3
Fizika
2
Matemātika
Matemātika I
5
Matemātika I
5


Tehnoloģijas
Dizains un tehn. I
3
Dizains un tehn. I
2
Dizains un tehn. II
5

Programmēšana I
5
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
3
Sports
3
Starpdisciplinārs kurss


Projekta darbs
1
Projekta darbs
1
Kopā

36

36

36

Teātris
ar augstākā līmeņa kursiem latviešu valodā, angļu valodā un kultūrā un mākslā – šajā grozā ir iespēja mācīties apvienotu dabaszinību kursu, kā arī apgūt profesionālos priekšmetus skatuves kustība, skatuves runa un režijas pamati.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10.klase
stundu skaits
11.klase
stundu skaits
12.klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda
6
Latviešu valoda
5
Latviešu valoda
6

Angļu valoda
6
Angļu valoda
5
Angļu valoda
5

2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
3
2.svešvaloda
4
Sociālā un pilsoniskā


Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Skatuves kustība
3
Skatuves kustība
2
Skatuves kustība
2


Režijas pamati
2
Režijas pamati
2Skatuves runa
2
Skatuves runa
2

Kultūra un māksla I (teātris)
4
Kultūra un māksla I (teāra māksla)
2
Kultūra un māksla II
7
Dabaszinātnes
Dabaszinības
5
Dabaszinības
4Matemātika
Matemātika
5
Matemātika
5


Tehnoloģijas
Datorika
2
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
3
Sports
3
Starpdisciplinārs kurss


Projekta darbs
1
Projekta darbs
1
Kopā

35

36

36
×