Nodarbība “Spēlēsim barikādes!”

15. februārī programmas “Latvijas skolas soma” ievaros 1.d klase izmantoja iespēju apmeklēt “Barikāžu muzeja” piedāvāto nodarbību “Spēlēsim barikādes!”

Muzeja iekārtojums bija pārdomāts, izveidots tā, lai radītu pēc iespējas pilnīgāku iespaidu gan par Padomju laikiem Latvijā, gan Barikāžu notikumiem.

Ekspozīcija sākās ar telpu, kurā varēja gūt priekšstatu par Padomju laiku dzīvi, iespēju uz Rietumu pasauli lūkoties pa "atslēgas caurumu" (burtiski). Tad sekoja stāstījums un uzskatāmi tika demonstrēts jēdziens "Dzelzs priekškars".

Sekoja aizraujošs stāstījums par barikāžu veidošanu. Bērni iekārtojās aptumšotā telpā uz bluķīšiem pie improvizēta ugunskura, līdzās atradās Doma laukuma makets. Skolēni stāstījuma laikā varēja apskatīt tam laikam aktuālos priekšmetus - karavīra ķiveri, gāzmasku, fotoaparātu, radio. Arī aiz stūra paslēpušos OMON darbinieku.

Bērni izspēlēja spēles - uz Rīgas kartes izvietoja "barikādes" pie objektiem, kurus, viņuprāt, bija nepieciešams aizsargāt (to viņi uzzināja stāstījumā), salika fragmentu mīklu, atbildot uz jautājumiem par Barikāžu notikumiem. Gide prata lieliski nodot informāciju bērniem saprotamā valodā.

Būtiski, ja pirms muzeja apmeklējuma bērniem jau ir radīts priekšstats par Barikāžu notikumiem. Mēs tos pirms apmeklējuma pārrunājām, skatījāmies prezentāciju klases stundā, tādēļ muzeja apmeklējumam bijām sagatavojušies. Stāstītais paspilgtināja jau zināmo.

Ekspozīcija un gida vēstījums bija piemērots 1. klašu bērniem. Mums patika!

Sagatavoja Inese Rožkalne un Inga Kalniņa-Sauša

×