“Radošā rakstīšana kopā ar Imantu Ziedoni”

18. maijā 11. klases izglītojamie iemēģināja roku radošajā rakstīšanā kopā ar I.Ziedoņa klases pārstāvi.

Nodarbības laikā jaunieši iepazinās ar Imanta Ziedoņa literāro daiļradi, tās mantojuma būtisko daļu – epifānijām, kas ir Imanta Ziedoņa paša radīts īsās prozas žanrs, kas iekļauts Latvijas Kultūras kanona vērtību sarakstā.

Lasot un iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa epifānijām, skolēni paši radīja savas epifānijas.

Visas nodarbības garumā jauniešus pavadīja ceļabiedrs – mūziķe Māra Upmane-Holšteine, kura ar video materiālu palīdzību iepazīstināja ar Imanta Ziedoņa epifānijām, to lasīšanas veidu un saturu, kā arī izglītoja jauniešus par mūzikas un literatūras mijiedarbību – dalījās savā pieredzē par dziesmu tekstu radīšanu.

Strādājot komandās, skolēni izveidoja savas epifānijas, to tēlu portretus, kā arī radīja paši savu epifāniju. Noslēgumā katra skolēnu komanda dalījas ar radošās rakstīšanas gala iznākumu – radīto epifāniju, kā arī diskutēja par šo Imanta Ziedoņa īsās prozas žanru, tā nozīmi un saistību ar mūsdienu literatūru un savu radīto tekstu.

Nodarbība ietvēra gan individuālu darbu, gan arī darbu grupās, kā arī pašrefleksiju.

Izglītojamo atsauksmes:
"Mūsuprāt, nodarbība bija ļoti izglītojoša. Tā mums palīdzēja ieskatīties savā radošajā pusē. Imanta Ziedoņa epifānijas mums patiešām patika, mums patika, cik tās bija tēlainas, bet vienlaikus saprotamas. Kopumā uzskatām, ka nodarbība bija ļoti vērtīga un interesanta, un mums tā patika, jo varējām pievērsties literatūrai no savādākas puses, proti, pašiem rakstot kaut ko tēlainu un radošu."
Juris, Ernests, Francis un Edvards.

"Bija interesants un radošs pasākums, jo bija iespēja pašiem strādāt ar jaunu literatūras žanru. Stundas darbs bija labi izplānots un strukturēts. Projekta vadītāja lika visiem iesaistīties."
Emīls V., Daiga, Emīls M., Pēteris

"Bija OK, iemācījāmies jaunu lietu latviešu valodā - epifānijas. Nodarbība ļāva radošā veidā izprast šo tēmu un sadarboties ar klases biedriem. Mūsuprāt, šis bija interesantāks veids, kā iesākt mācību procesu par epifānijām."
Estere

"Nodarbība bija ļoti interesanta, jo bija iespēja iedziļināties brīvajā rakstīšanā par Imanta Ziedoņa epifānijām un izdomāt savas epifānijas. Grupu rezultāti arī bija interesanti un bija patīkami klausīties, kā citas grupas no šīm pašām epifānijām izdomā savu unikālu epifāniju!"
Kristiāns

"Bija diezgan interesanti, jo bija jādara kaut kas radošs. Varētu izplānot, ka pasākums ir ilgāks, lai var izplānot un arī uzrakstīt pilno epifāniju. Vadītāja ļoti labi novadīja un mācēja ieinteresēt tajā, ko stāsta."
Alens, Daniels, Justs, Jēkabs.

"Bija ļoti interesanti uzzināt par epifānijām. Rakstot, plānojot paši savas epifānijas, sapratām, ka rakstīšanas process ietver sevī daudz vairāk nekā skolā ierastā pārsprieduma un eseju formātu un, ka mums šis radošais un mazāk nopietnais rakstīšanas process ļoti patīk un pat nomierina."
Rihards D., Roberts R., Līva M. un Agris J.


Apkopoja direktora vietniece – Gunta Stūrmane

×