Rundāles pils - baroka mākslas brīnums

Saulainajā rudens dienā, 7. oktobrī 12. klašu izglītojamie devās ekskursijā, lai klātienē iepazītos ar baroka laika pērli – Rundāles pili, kura ir iekļauta Latvijas kultūras kanonā.

Saulainajā rudens dienā, 7. oktobrī 12. klašu izglītojamie devās ekskursijā, lai klātienē iepazītos ar baroka laika pērli – Rundāles pili, kura ir iekļauta Latvijas kultūras kanonā. 

Pirms pils apmeklējuma kulturoloģijas stundās izglītojamie iepazinās ar Rundāles pils vēsturi laika griežos, notikumiem, faktiem un pils restaurāciju. Ieguva zināšanas par baroka stilu un tā pazīmēm Rundāles pils ansamblī.
Iepazinās ar Rundāles pilī izvietotajiem glezniecības šedevriem. Uzzināja, kas ir franču dārzs un kā tapa Rundāles pils skaistais franču dārzs ar fantastisko rožu kolekciju, kas vēl 7. oktobrī priecēja apmeklētājus ar savu krāsu bagātību.

12.a klases izglītojamo atsauksmes:
Pārsteidza, cik vērienīga ir Rundāles pils un tās dārzs, ļoti patika, ka ekskursijā varēja izbaudīt gan gides stāstīto, gan izstaigāt dārzu. Ieteikums būtu dārza apskatei atvēlēt vairāk laika.

Raidītājs un austiņa bija lielisks risinājums - varēja dzirdēt ikkatru gides teikto vārdu, netraucēja, ja kāds blakus sarunājās vai, ja stāvēju tālāk no gides, varēju klausīties un vienlaicīgi izbaudīt ekspozīciju, bija pat sajūta, ka gide stāsta tieši man.

Bija ļoti noderīgi, ka jau laicīgi pirms brauciena uz Rundāles pili, kulturoloģijas stundās apguvām ar pils vēsturi saistītos jautājumus. Ekskursijas laikā teorētiskās zināšanas par dažādu pils elementu nozīmi, varējām atpazīt reālā vidē.

12.b klases izglītojamo atsauksmes:
Ketija
Man ļoti patika Rundāles pilns dārzs, jo viņš ir plašs, ir daudz ko apskatīt. Tāpat arī pati pils, kur var redzēt daudz vēstures liecību. Noderīgi un interesanti bija klausīties gidē.

Dita
Ļoti patika ekskursija, gide fantastiski un enerģētiski visu izstāstīja. Noteikti bija labāk nākt nekā pirms renovācijām. Dārzs arī rudenī izskatās apbrīnojami. Daudz ko varēja iemācīties.

Adrians
Patika, bija interesanti uzzināt par pils vēsturi un cilvēkiem, kas tur dzīvoja.

Pēc ekskursijas skolēni veica radošo darbu par gūtajiem iespaidiem Rundāles pilī.

12.b klase
Rundāles pils & MĒS

12.c klase
Rundāles pils radošais darbs

Apkopoja direktora vietniece Gunta Stūrmane

×