Ekskursija uz Latvijas Nacionālo teātri – vietu, kur dzima Latvijas valsts

Gatavojoties Latvijas valsts 101. dzimšanas dienai, 4. un 5. novembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 6. klašu izglītojamie apmeklēja Latvijas Nacionālo teātri, kur piedzīvoja aizraujošu ceļojumu teātra labirintos teātra zinātnieces Ritas Melnaces vadībā.

Izglītojamie uzzināja, kad tika dibināts Nacionālais teātris, kas šajā ēkā bija pirms Nacionālā teātra, iepazinās ar vēsturisko celtni un tās arhitektūru. Ielūkojās, kas atrodas aiz priekškara, uzzināja, kur top izrāžu kostīmi un dekorācijas.
Klausījās zinātnieces stāstījumā par vietu, kur tika dibināta Latvijas valsts.

Valsts svētku gaidās bija īpaši nozīmīgi apmeklēt vietu, kur tika dibināta Latvijas Republika, ka arī sajust vēstures klātbūtni mūsdienās.
Pirms ekskursijas Latvijas vēstures stundā skolotājs ar izglītojamajiem pārrunāja Latvijas valsts rašanas vēsturi un ar to saistītos notikumus.

Pēc teātra apmeklējuma izglītojamie dalījās ar iegūtajām zināšanām par Latvijas Nacionālo teātri, kā arī izteica viedokli par pasākuma nozīmīgumu. Klases stundās notika diskusija, kurā izglītojamie stāstīja par to, ko uzzinājuši, kā arī izteica viedokli par pasākuma aktualitāti pirmssvētku laikā.

Izglītojamajiem ļoti patika ekskursija pa teātra telpām. Daudzi atzina, ka gide pastāstīja interesantas un noderīgas lietas par teātri un tajā notiekošajiem pasākumiem. Pēc pasākuma izglītojamie spēja atbildēt uz audzinātājas jautājumiem par teātri, kā arī labprāt iesaistījās diskusijās klases stundās un sekojošajos pasākumos. (6. c kl.)
6.c klases izglītojamie noskatījās B. Eglītes filmu “Vienīgā fotogrāfija” par Latvijas Republikas proklamēšanu 1918. gada 18. novembrī, kas norisinājās teātra telpās. Visi sesto klašu izglītojamie  kopā ar audzinātājām devās uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, kur apmeklēja izstādi “Latvijas gadsimts,” kā arī muzejpedagoģisko programmu “Mana Latvija.”

Valsts svētku gaidās bija īpaši nozīmīgi apmeklēt vietu, kur tika dibināta Latvijas Republika, ka arī sajust vēstures klātbūtni mūsdienas.
Pasākums ir vērtīgs, interesants un izglītojošs dažāda vecumposma  izglītojamajiem  un atbilstošs Latvijas valsts dibināšanas pirmssvētku laikam.

Izglītojamo viedokļi:
Man bija interesanti uzzināt daudz informācijas par teātra pagātni. (6.a)
Bija interesanti apmeklēt vietu, kur tika dibināta Latvijas valsts. (6.a)
Man patika apmeklēt teātri un redzēt vietas, kur ikdienā parasti skatītāji netiek. (6.a)
Ļoti skaista bija Baltā zāle. (6.a)
Gide stāstīja ar lielu aizrautību, man patika stāstījums. (6.a)
Es uzzināju daudz jauna par teātra ēku, tagad būs interesantāk skatīties izrādes. (6.a)
Uzzināju, ka Nacionālais teātris tika uzbūvēts 1901. gadā uz pāļiem plūstošajās smiltīs, ka katra izrāde ir izplānota līdz pat sīkākajām detaļām un ka tur pasludināja Latvijas neatkarību. (6.b)

Informāciju apkopoja – Gunta Stūrmane

×