Ziedoņa klase - izlaušanās spēle

Programmas “ Latvijas skolas soma” pasākums 8. klasēm.
“Ziedoņa klase – izlaušanās spēle”

Septembrī 8. klašu izglītojamajiem bija iespēja papildināt un nostiprināt savas zināšanas un kultūras izpratni par mūsu tautas izcilā dzejnieka I. Ziedoņa personību un daiļradi. 

Bija iespēja piedalīties aizrautīgā izlaušanās spēlē, liekot lietā zināšanas par I. Ziedoņa grāmatu “Blēņas un pasakas.” 

Nodarbības laikā izglītojamajiem bija jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumi, kas attīsta caurviju prasmes - lasītprasme, radošums, sadarbība un līdzdalība. Izlaušanās spēles laikā izglītojamie šos uzdevumus veica trīs izlaušanas istabās, kuras balstītas uz trīs I. Ziedoņa pasakām.

8.a klases izglītojamo atsauksmes
Septembra izskaņā devāmies uz Ziedoņa klasi, lai pievarētu izlaušanās spēli "Blēņas un pasakas". Literatūras stundās pirms tam bijām runājuši par I. Ziedoni kā izcilu sava laikmeta dzejnieku, taču šoreiz iepazinām I. Ziedoni arī kā pasaku meistaru. Pēc erudīcijas spēles par Ziedoņa dzīvi, daiļradi un personību komandās devāmies risināt mīklas un uzdevumus, kas saistīti ar dažādām Ziedoņa pasakām. Lai arī sākumā uzdevumi šķita viegli, bija nepieciešama īpaša vērība, pacietība, prasme sadarboties un ieklausīties. Prieks, ka gūt jaunas zināšanas un mācību pieredzi varējām Ziedoņa klasē.

8.b klases izglītojamo atsauksmes
Patrīcija
Man ļoti patika. Bija tiešām ļoti interesanti. Istabiņas bija superīgi iekārtotas un man patika sadarboties ar saviem draugiem. Instruktores visu ļoti saprotami izskaidroja, uzzināju ko jaunu par Imantu Ziedoni.

Anete
Man patika viktorīna, kura bija pirms izlaušanās spēles, vislabāk.

Rūta
Man patika tas, ka uzzināju daudz jaunu lietu par I. Ziedoni. Uz šo izlaušanās spēli es iesaku iet cilvēkiem, kuri vēlas gūt adrenalīnu, meklējot dažādus kodus.

8.c klases izglītojamo atsauksmes
Agnese Kadiša
Man ļoti patika tas, ka visas istabas bija dažādas un mēs varējām darboties kopā kā komanda. Bija ļoti interesanti uzdevumi, kuros varēja lasīt spēlei atbilstošus pasaku fragmentus, kā arī mēs varējām radoši izpausties. Mums bija iespēja uzzināt jaunu informāciju ne tikai par Imantu Ziedoni, bet arī par citiem rakstniekiem.

Anete Duntava
Man patika tas, kā mūs sagaidīja (ar tēju, cepumiem un konfektēm) un ka mums bija iespēja veikt testu, lai pārbaudītu savas zināšanas par Imantu Ziedoni. Vadītāja pastāstīja mums par pareizajām atbildēm uz jautājumiem, uz kuriem mēs nevarējām atbildēt.
Istabas bija ļoti atjautīgi un neparasti veidotas un uzdevumi nebija nemaz tik viegli! Kopumā tas bija ļoti vērtīgs un interesants pasākums.

Ance Paula
Pasākumā bija ļoti draudzīga un patīkama atmosfēra! Es uzzināju daudzas interesantas lietas, par kurām nebija stāstīts skolā. Spēles laikā visiem bija jāsadarbojas, lai izkļūtu ārā no istabas, tāpēc bija ne vien interesanti, bet arī sarežģīti.

Emīlija Čudare
Izlaušanās spēle man patika un esmu apmierināta ar beigu rezultātu. Pasākuma pirmajā daļā es uzzināju faktus ne tikai par Imantu Ziedoni, bet arī, piemēram, par Raini un to, ka viņam bija 4 muzeji, no kuriem viens ir Šveicē.

Rēzija Cīrule
Man patika gan uzņemšana, gan mūsu komandas darbs spēles laikā. Es uzzināju par Imanta Ziedoņa dzīvi un interesi par arhitektūru.

Paula Martinsone
Sākumā mūs pacienāja ar tēju un cepumiem, kas radīja mājīguma sajūtu. Pēc tam mums bija jāatbild uz jautājumiem, kas bija interesanti, jo visi darbojās komandās un mēs varējām iemācīties kaut ko jaunu par dzejnieku. Kad bija istabās, visi bijām draudzīgi un strādājām, viens otru atbalstot. Man ļoti patika uzdevumi, kas bija jārisina. Bieži vien mana komanda smējās un bija apmulsusi, bet beigās mēs ar cits cita palīdzību atrisinājām uzdevumus. Mana komanda ātri saprata visus uzdevumus un mēs bijām pirmie, kas tika ārā no istabas!
Es iemācījos saliedētāk strādāt ar klases biedriem, kā arī uzzināju vairāk par dažādiem autoriem un viņu uzrakstītajiem darbiem.

8.d klases izglītojamo atsauksmes
Anete
Šodien mēs ar klasi braucām uz izlaušanās spēli. Tā bija par Imanta Ziedoņa pasakām. Bija trīs grupas un katrai grupai bija sava pasaka. Manai grupai tika "Pasaka par Pogu". Spēle bija ļoti interesanta un uzdevumi tiešām lika pakustināt smadzenes. Man ļoti patika un noteikti gribētos pamēģināt iziet istabu par kādu no citām pasakām. Pirms gājām uz istabām mums nedaudz pastāstīja par Imantu Ziedoni un mums pa grupām bija jāmēģina pareizi atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Man tas likās diezgan interesanti, jo uzzināju dažas jaunas lietas.


Apkopoja direktora vietniece - Gunta Stūrmane

×