Skolēnu mācību uzņēmums (SMU)

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs.  SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus.

SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement Latvia un skola.  SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti/biznesa konsultanti.

SMU darbība
1. SMU veidošana - SMU rokasgrāmta, dalībnieku atbildības, biznesa plāns.
2. Produkta/pakalpojuma attīstība - prototipa izveidošana, idejas attīstība, ražošana.
3. Mārketinga plānošana - zīmola veidošana, reklāmas materiāli, sociālie tīkli.
4. SMU darbībā - dalība Citos Bazāros, izstādēs, pārdošana, grāmatvedība un lietvedība.
5. Sacensības un konkursi - Start Strong 3+3, Swedbank biznesa plānu konkurss u.c.
6. SMU fināls - jauno uzņēmēju dienas - Latvijas SMU fināls, Company of the Year Competition - Eiropas SMU fināls.
7. Mācību gada noslēgšana - SMU likvidācija.
8. Pieredzes izmantošana nākotnē - uzņēmuma izveide, studiju izvēle, iesaistīšanās darba tirgū.

SMU darbības laikā ir iespējams piedalīties gadatirgos un festivālos, kur SMU būs iespēja prezentēt un pārdot savu produktu, skolēniem - iepazīties ar jauniem draugiem. Ja SMU būs iekļuvis labāko Latvijas SMU vidū, tad skolēniem būs iespēja piedalīties Latvijas SMU finālā un nokļūt Eiropas SMU finālā. Tad, kad mācību gads tuvosies beigām, uzņēmums būs jālikvidē. Tas nozīmē, ka uzņēmuma darbības laiks būs beidzies. Tad SMU ir jāsagatavo likvidācijas dokumenti, kas sastāv no atskaitēm par SMU darbību.

Veidojot SMU, skolēni iegūst:
- zināšanas uzņēmējdarbībā
- pārdošanas prasmi
- prezentēšanas prasmi
- zināšanas par finanšu analīzi
- prasmi plānot savas finanses

- prasmi darboties komandā
- nozīmīgus biznesa kontaktus un piedāvājumus
- iespēju parādīt savas spējas un prasmes citiem
- pieredzi ļoti daudzās dzīves jomās (saskarsmē, organizēšanā)
- ierakstu CV

- starptautisku pieredzi un draugus visā pasaulē
- savu peļņu
- uzvaras „garšu”
- iespēju iegūt apmaksātu studiju vietu Biznesa augstskolā Turība
- iespēju iegūt JA Latvia sertifikātu, kas dod priekšrocības, iestājoties vairākās augstskolās


×