Lekcija vecākiem


1. - 4. klašu skolēnu vecāki aicinām jūs uz lekciju 20. septembrī plkst. 18:00, 202. kab. (Burtnieku ielā 34)

TĒMA: “Bērna sociālo prasmju attīstīšana sākumskolā”.
Nodarbībā tiks stāstīts par vecāku iespējām palīdzēt savam bērnam adaptēties skolā, veicināt sadarbības prasmju attīstīšanu, bērna motivāciju un izvēlēties atbilstošākās mācīšanas metodes.

Nodarbību vadītājas: psiholoģes Iveta Grosšteina un Evija Rozenlauka.
Lekcija notiek ar Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstu.


×