Vecāku padome

Jautājumus izskatīšanai Vecāku padomē var ierosināt, nosūtot tos uz Vecāku padomes e-pastu r64vskvecakupadome@inbox.lv vai nosūtot tos e-klasē.

Vecāku padomes reglaments [12.10.2016.]

Vecāku padomes sanāksmes protokols [06.10.2022.]

Vecāku padomes prezentacija [06.10.2022.]

Vecāku padomes sanāksmes protokols Nr.1 [26.09.2017.]

×