Savstarpējās attiecības, draudzība, pāridarījumi

Mācību gadam virzoties uz otru pusi, novērojam gan skolēnu sasniegumus, gan arī nogurumu. Tā rezultātā bērniem grūtāk pārvaldīt savas emocijas, biežāk rodas nesaprašanās savā starpā. 

Audzināšanas stundās sākumskolā un pēc vajadzības arī lielākajās klasēs īpašu uzmanību veltām savstarpējo attiecību uzlabošanai un mobinga novēršanai (profilaksei). Stundās tiek pārrunātas problēmsituācijas un pārdzīvotās (piedzīvotās) emocijas. 

Lai bērni patiesi justos droši un nebūtu ne cietēju, ne paridarītāju lomā, mums būtiska ir vecāku iesaistīšanās un līdzīgas informācijas pārrunāšana arī mājās. 

Mājas lapā sadaļā VECĀKIEM ir psihologa ieteikumi sarunai ar savu bērnu - Ieteikumi skolēniem un vecākiem kā rīkoties mobinga situācijā

Tāpat lūdzam pievērst īpašu uzmanību bērnu darbībai virtuālajā vidē (īpaši WhatsApp grupās). Tajā verbāla pāridarīšana vērojama pat biežāk nekā ikdienas dzīvē skolā.

Lai sadarbībā izdodas mūsu skolēniem sniegt ne tikai zināšanas, bet arī attīstīt empātiju, spēju pieņemt atšķirīgo un novērtēt bagātību, ko sniedz draudzība!


Atbalsta personāla vārdā psiholoģe Daina Žurilo×