Vecāku diena

Mīļi aicinām visus mūsu skolas skolēnu vecākus uz Vecāku dienu!

1. - 4. klasēm 24. oktobrī 16.00-19.00
PIERAKSTA SAITE 1. - 4. KLASE

5. - 12. klasēm 24. oktobrī 16.00-19.00
PIERAKSTA SAITE 5. - 12. KLASE


Vecākiem būs iespēja individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautājumus ar klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju un skolas administrāciju.

Video pamācība - KĀ PIETEIKT TIKŠANOS?


×