Ļ. cien. sākumskolas skolēnu vecāki!            


Aicinu jūs uz "Vecāku skoliņas" 3. nodarbību šajā mācību gadā 18.janvārī, trešdienā, plkst. 18:30, 26. kabinetā.

Tēma: "Dusmu un agresijas veidošanās mehānismi un korekcijas iespējas, izmantojot metodisko materiālu „Dusmu kontroles spēle”.

Būs iespēja iepazīties ar spēli, kas palīdz bērniem rast risinājumus situācijām, kur nepieciešama paškontrole un saskarsmes prasmes.

Pie mums viesosies lektore Līga Bērziņa.

“Vecāku skoliņā" izrunāsim jums aktuālus jautājumus, konkrētas situācijas, dalīsimies pieredzē!

Pieteikties e pastā zurilodaina@gmail.com vai e-klasē.


Uz jauku tikšanos!

Skolas psiholoģe Daina Žurilo

×