Stundu saraksts 1.semestrim 2022./2023.m.g.

1.a1.b1.c1.d

Klase - 1.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Sports SZ Latviešu val. 207

Latviešu val. 207 Latviešu val. 207


Latviešu val. 316

Latviešu val. 316 Latviešu val. 316
2 Mūzika 202 Angļu valoda 207 Matemātika 207 Angļu valoda 207 Matemātika 207


Angļu valoda 215

Angļu valoda 107

3 Latviešu val. 207 Matemātika 207 Matemātika 207 Vizuālā māksla 207 Dabaszinības 209
Latviešu val. 3164 Latviešu val. 207 Dabaszinības 207 Sports SZ Mūzika 207 Dizains un tehn 207
Latviešu val. 3165 Dizains un tehn 207 Klases stunda 207 Latviešu val. 207 Sociālās zin. 207

Latviešu val. 3186

7

Klase - 1.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 119 Angļu valoda 106

Latviešu val. 119 Vizuālā māksla 119
Latviešu val. 121 Angļu valoda 107

Latviešu val. 121

2 Matemātika 119 Matemātika 119 Matemātika 119 Sports SZ Mūzika 202
3 Matemātika 119 Dabaszinības 119 Mūzika 119 Dizains un tehn 119 Sociālās zin. 119
4 Dizains un tehn 119 Latviešu val. 119 Angļu valoda 106 Dabaszinības 209 Sports SZ


Latviešu val. 121 Angļu valoda 1075 Klases stunda 119 Latviešu val. 119 Latviešu val. 119 Latviešu val. 119Latviešu val. 121 Latviešu val. 121 Latviešu val. 204

6

7

Klase - 1.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 318 Matemātika 318

Latviešu val. 318 Latviešu val. 318
Latviešu val. 105Latviešu val. 105 Latviešu val. 105
2 Latviešu val. 318 Latviešu val. 318 Dabaszinības 209 Matemātika 318 Sports SZ_Vika
Latviešu val. 105 Latviešu val. 105

3 Mūzika 202 Latviešu val. 318 Matemātika 318 Dabaszinības 209 Dizains un tehn 318


Latviešu val. 105

4 Matemātika 318 Dizains un tehn 318 Mūzika 318 Angļu valoda 106 Sociālās zin. 318


Angļu valoda 107

5 Vizuālā māksla 318 Angļu valoda 318 Sports SZ_Vika Klases stunda 318Angļu valoda 315

6

7

Klase - 1.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 217 Latviešu val. 122

Latviešu val. 122 Latviešu val. 122


Latviešu val. 217

Latviešu val. 217 Latviešu val. 217
2 Latviešu val. 122 Matemātika 217 Mūzika 217 Matemātika 217 Matemātika 217
Latviešu val. 2173 Dabaszinības 209 Sports SZ Dabaszinības 209 Sports SZ Sociālās zin. 217
4 Mūzika 202 Angļu valoda 106 Latviešu val. 122 Vizuālā māksla 217 Dizains un tehn 217


Angļu valoda 107 Latviešu val. 2175

Dizains un tehn 217 Latviešu val. 122 Angļu valoda 217

Latviešu val. 217 Angļu valoda 315

6Klases stunda 2177

2.a2.b2.c2.d2.e

Klase - 2.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Latviešu val. 105 Matemātika 105 Vizuālā māksla 216 Dabaszinības 209


Latviešu val. 204

2 Sports SZ_Vika Sports SZ_Vika Latviešu val. 105 Mūzika 105 Matemātika 105
Latviešu val. 2043 Matemātika 105 Angļu valoda 315 Angļu valoda 106 Matemātika 105 Latviešu val. 105


Angļu valoda 204 Angļu valoda 107

Latviešu val. 213
4 Latviešu val. 105 Latviešu val. 105 Dizains un tehn 105 Klases stunda 105 Sports SZ_Vika
Latviešu val. 204 Latviešu val. 204

5 Vizuālā māksla 105 Sociālās zin. 105 Dabaszinības 209 Latviešu val. 105Latviešu val. 40

6 Mūzika 2027

Klase - 2.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Latviešu val. 120 Dabaszinības 209 Latviešu val. 120 Latviešu val. 120


Latviešu val. 317

Latviešu val. 317 Latviešu val. 317
2 Latviešu val. 120 Latviešu val. 120 Angļu valoda 120 Matemātika 120 Matemātika 120
Latviešu val. 317 Latviešu val. 317 Angļu valoda 2153 Sports SZ_Vika Matemātika 120 Sports SZ_Vika Angļu valoda 106 Latviešu val. 120


Angļu valoda 107 Latviešu val. 317
4 Matemātika 120 Mūzika 202 Sociālās zin. 121 Sports SZ_Vika Dabaszinības 209
5 Vizuālā māksla 120 Klases stunda 120 Vizuālā māksla 120 Mūzika 120 Dizains un tehn 120
6

7

Klase - 2.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Matemātika 121 Latviešu val. 121 Dabaszinības 209 Dizains un tehn 121
Latviešu val. 2132 Matemātika 121 Matemātika 121 Latviešu val. 121 Matemātika 121 Klases stunda 121
Latviešu val. 2133 Latviešu val. 121 Mūzika 202 Sociālās zin. 121 Latviešu val. 121 Sports SZ_Vika
Latviešu val. 213Latviešu val. 120

4 Latviešu val. 121 Sports SZ_Vika Sports SZ_Vika Latviešu val. 121 Mūzika 202
Latviešu val. 213Latviešu val. 120

5 Angļu valoda 106 Dabaszinības 209

Vizuālā māksla 121 Angļu valoda 106
Angļu valoda 107

Angļu valoda 107
6 Vizuālā māksla 1207

Klase - 2.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1Vizuālā māksla 215 Mūzika 215 Klases stunda 215
2 Matemātika 215 Dabaszinības 209 Sports SZ_Vika Latviešu val. 215 Dizains un tehn 215


Latviešu val. 315

3 Matemātika 215 Latviešu val. 215 Latviešu val. 215 Latviešu val. 215 Angļu valoda 106


Latviešu val. 214 Latviešu val. 204 Latviešu val. 315 Angļu valoda 107
4 Latviešu val. 215 Matemātika 215 Latviešu val. 215 Sociālās zin. 215 Vizuālā māksla 215
Latviešu val. 216

Latviešu val. 2045 Sports SZ_Vika Mūzika 202 Matemātika 215 Sports SZ_Vika Dabaszinības 209
6

Angļu valoda 106Angļu valoda 107

7

Klase - 2.e
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Mūzika 202 Angļu valoda 106 Sports SZ_Vika Sports SZ_Vika
Angļu valoda 1072 Dabaszinības 209 Matemātika 122 Matemātika 122 Matemātika 122 Latviešu val. 122
Latviešu val. 204
3 Matemātika 122 Latviešu val. 122 Latviešu val. 122 Mūzika 122 Latviešu val. 122


Latviešu val. 209 Latviešu val. 120

Latviešu val. 204
4 Angļu valoda 106 Latviešu val. 122 Dabaszinības 209 Latviešu val. 122 Sociālās zin. 122
Angļu valoda 107 Latviešu val. 209

Latviešu val. 213

5 Dizains un tehn 122 Sports SZ_Vika Vizuālā māksla 110 Klases stunda 122 Vizuālā māksla 122
6

7

3.a3.b3.c3.d

Klase - 3.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 216Angļu valoda 107 Matemātika 216


Angļu valoda 106

2 Latviešu val. 216 Angļu valoda 107 Matemātika 216 Latviešu val. 216 Latviešu val. 216


Angļu valoda 106

3 Dizains un tehn 216 Matemātika 216 Latviešu val. 216 Sports un vesel SZ_Vika Latviešu val. 216
4 Dabaszinības 209 Latviešu val. 216 Vizuālā māksla 216 Mūzika 202 Klases stunda 216
5 Sports SZ Vizuālā māksla 216 Dizains un tehn 216 Sociālās zin. 214 Sports SZ
6

Dabaszinības 209 Mūzika 2027

Klase - 3.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1Mūzika 202 Mūzika 202 Latviešu val. 214
2 Matemātika 214 Dizains un tehn 214 Sociālās zin. 214 Matemātika 214 Matemātika 214
3 Latviešu val. 214 Sports un vesel SZ_Vika Latviešu val. 214 Dizains un tehn 214 Sports SZ
4 Latviešu val. 214 Matemātika 214 Latviešu val. 214 Latviešu val. 214 Angļu valoda 107
Angļu valoda 106
5 Dabaszinības 209 Angļu valoda 107 Sports SZ Dabaszinības 209 Vizuālā māksla 214


Angļu valoda 106

6 Vizuālā māksla 214

Klases stunda 214
7

Klase - 3.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 316

Sports SZ

Mūzika 202
2 Matemātika 316 Matemātika 316 Angļu valoda 107 Matemātika 316 Matemātika 316
Angļu valoda 1063 Angļu valoda 107 Latviešu val. 316 Dizains un tehn 316 Latviešu val. 316 Latviešu val. 316
Angļu valoda 1064 Sports un vesel SZ_Vika Latviešu val. 316 Latviešu val. 316 Dizains un tehn 316 Dabaszinības 316
5 Dabaszinības 316 Sociālās zin. 316 Mūzika 316 Vizuālā māksla 316 Klases stunda 316
6

Vizuālā māksla 316

Sports SZ

7

Klase - 3.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Angļu valoda 107

Matemātika 317 Sports SZ Angļu valoda 107
Angļu valoda 106

Angļu valoda 106
2 Sports SZ Mūzika 202 Latviešu val. 317 Matemātika 317 Latviešu val.
3 Matemātika 317 Matemātika 317 Dabaszinības 317 Latviešu val. 317 Mūzika 202
4 Latviešu val. 317 Latviešu val. 317 Dizains un tehn 317 Latviešu val. 317 Klases stunda
5 Sociālās zin. 317 Vizuālā māksla 317 Dizains un tehn 317 Dabaszinības 317 Sports un vesel SZ_Vika
6

Vizuālā māksla 317

7

4.a4.b4.c4.d

Klase - 4.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 204

Datorika 314 Matemātika 204 Matemātika 204
Datorika 3152 2.svešvaloda 204 Sociālās zin. 204 Sports SZ Mūzika 202 Angļu valoda 107
2.svešvaloda 315

Angļu valoda 106
3 Matemātika 204 Latviešu val. 217 Mūzika 202 Latviešu val. 204 Latviešu val. 215
4 Latviešu val. 217 Sports SZ Dabaszinības 207 Literatūra 204 Klases stunda 204
5 Latviešu val. 217 Dizains un tehn 204 Matemātika 204 Sports SZ Dabaszinības 207


Dizains un tehn 41

6 Angļu valoda 107 Sociālās zin. 214 Vizuālā māksla 204Angļu valoda 1067

Klase - 4.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 213Matemātika 213

2 Literatūra 213 Matemātika 213 Mūzika 202 Latviešu val. 213 Dizains un tehn 213
Dizains un tehn 41
3 2.svešvaloda 40 Matemātika 213 Matemātika 213 Sociālās zin. 213 Dabaszinības 207
2.svešvaloda 3154 Sports SZ Latviešu val. 213 Latviešu val. 213 Sports SZ Datorika 314
Datorika 315
5 Klases stunda 213 Sociālās zin. 214 Latviešu val. 213 Mūzika 202 Latviešu val. 213
6 Vizuālā māksla 213 Dabaszinības 207 Angļu valoda 106 Angļu valoda 106 Sports SZ
Angļu valoda 107 Angļu valoda 107

7

Klase - 4.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 2.svešvaloda


Dabaszinības 207

Matemātika 40
2 Angļu valoda 107 Matemātika 40 Datorika 314 Matemātika 40 Sports SZ
Angļu valoda 106

Datorika 3153 Sports SZ Latviešu val. 40 Matemātika 40 Matemātika 40 Sociālās zin. 40
4 Vizuālā māksla 40 Dabaszinības 40 Latviešu val. 40 Latviešu val. 40 Latviešu val. 40
5 Literatūra 40 Sports SZ Mūzika 202 Angļu valoda 107 Latviešu val. 40


Angļu valoda 106

6 Sociālās zin. 40 Dizains un tehn 40 2.svešvaloda 40 Mūzika 202 Klases stunda 40


Dizains un tehn 41

7

Klase - 4.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 2.svešvaloda


Matemātika 110 Matemātika 110 Sports SZ
2 Dabaszinības 207 Matemātika 110 Vizuālā māksla 110 Latviešu val. 110 Matemātika 110
3 Dizains un tehn 110 Sociālās zin. 110 Sports SZ Mūzika 202 Latviešu val. 110
Dizains un tehn 414 Matemātika 110 Latviešu val. 110 Mūzika 202 Dabaszinības 110 Latviešu val. 110
5 Datorika 314 Latviešu val. 110 Angļu valoda 106 Literatūra 110 Sociālās zin. 110
Datorika 315

Angļu valoda 1076 2.svešvaloda 110 Sports SZ

Klases stunda 110

7

Angļu valoda 106Angļu valoda 107

×