Stundu saraksts 1.semestrim 2021./2022.m.g.

1.a1.b1.c1.d1.e

Klase - 1.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 105 Matemātika 105

Dabaszinības 105 Matemātika 105
2 Sports SZ_Vika Angļu valoda 105 Latviešu val. 40 Matemātika 105 Mūzika 202


Angļu valoda 315 Latviešu val. 1053 Dabaszinības 105 Latviešu val. 40 Sports SZ_Vika Angļu valoda 105 Latviešu val. 216


Latviešu val. 105

Angļu valoda 204 Latviešu val. 105
4 Vizuālā māksla 105 Latviešu val. 40 Mūzika 105 Dizains un tehn 105 Latviešu val. 216


Latviešu val. 105Latviešu val. 105
5 Dizains un tehn 105 Klases stunda 105 Sociālās zin. 105 Latviešu val. 40Latviešu val. 105

6

7

Klase - 1.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 120Matemātika 120 Matemātika 120
Latviešu val. 2092 Latviešu val. 120 Matemātika 120 Latviešu val. 120 Sociālās zin. 120 Latviešu val. 120
Latviešu val. 209

Latviešu val. 207

Latviešu val. 209
3 Matemātika 120 Vizuālā māksla 120 Angļu valoda 120 Latviešu val. 120 Dabaszinības 120
Angļu valoda 314 Latviešu val. 209

4 Mūzika 202 Angļu valoda 120 Latviešu val. 120 Dabaszinības 207 Klases stunda 120


Angļu valoda 314 Latviešu val. 2075 Sports SZ_Vika Dizains un tehn 120 Sports SZ_Vika Mūzika 120

6

Dizains un tehn 120

7

Klase - 1.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 121 Latviešu val. 121

Matemātika 121 Latviešu val. 121


Latviešu val. 119Latviešu val. 213
2 Sociālās zin. 121 Latviešu val. 121 Matemātika 121 Latviešu val. 121 Latviešu val. 121


Latviešu val. 119

Latviešu val. 119 Latviešu val. 213
3 Sports SZ_Vika Angļu valoda 315 Dizains un tehn 121 Latviešu val. 121 Matemātika 121


Angļu valoda 204

Latviešu val. 119

4 Dabaszinības 121 Sports SZ_Vika Dizains un tehn 121 Mūzika 121 Klases stunda 121
5 Vizuālā māksla 121 Mūzika 202 Dabaszinības 121 Angļu valoda 121Angļu valoda 204

6

7

Klase - 1.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Mūzika 202

Matemātika 215 Dabaszinības 215
2 Matemātika 215 Latviešu val. 215 Matemātika 215 Latviešu val. 215 Matemātika 215


Latviešu val. 314

Latviešu val. 213

3 Latviešu val. 215 Latviešu val. 215 Latviešu val. 215 Dizains un tehn 215 Sports SZ_Vika
Latviešu val. 317 Latviešu val. 314 Latviešu val. 3174 Sociālās zin. 215 Dizains un tehn 215 Sports SZ_Vika Latviešu val. 215 Klases stunda 215


Latviešu val. 213

5 Dabaszinības 215 Angļu valoda 215 Mūzika 215 Vizuālā māksla 215Angļu valoda 315

6 Angļu valoda 215Angļu valoda 3157

Klase - 1.e
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 122 Angļu valoda 122

Latviešu val. 122 Matemātika 122


Angļu valoda 204

Latviešu val. 318

2 Latviešu val. 122 Dabaszinības 122 Dabaszinības 122 Matemātika 122 Latviešu val. 122
Latviešu val. 318

Latviešu val. 314
3 Sociālās zin. 122 Matemātika 122 Dizains un tehn 122 Mūzika 122 Latviešu val. 122
Latviešu val. 314
4 Latviešu val. 122 Mūzika 202 Dizains un tehn 122 Latviešu val. 122 Sports SZ_Vika
Latviešu val. 318Latviešu val. 318

5

Vizuālā māksla 122 Angļu valoda 122 Sports SZ_Vika

Angļu valoda 3156Klases stunda 1227

2.a2.b2.c2.d

Klase - 2.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Sports un vesel SZ_Vin Latviešu val. 216 Mūzika 216 Matemātika 216
Latviešu val. 3152 Latviešu val. 216 Latviešu val. 216 Matemātika 216 Matemātika 216 Vizuālā māksla 216
Latviešu val. 204 Latviešu val. 214

3 Angļu valoda 216 Dabaszinības 216 Latviešu val. 216 Latviešu val. 216 Mūzika 202
Angļu valoda 315

Latviešu val. 315 Latviešu val. 217

4 Latviešu val. 216 Matemātika 216 Dizains un tehn 216 Angļu valoda 216 Dabaszinības 209
Latviešu val. 204Angļu valoda 120

5 Sports SZ Sociālās zin. 216 Sports SZ Vizuālā māksla 216 Klases stunda 216
6

7

Klase - 2.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Matemātika 214

Matemātika 214 Matemātika 214
2 Angļu valoda 214 Sports un vesel SZ_Vin Sports SZ Mūzika 214 Dabaszinības 214
Angļu valoda 1053 Vizuālā māksla 214 Latviešu val. 214 Mūzika 119 Klases stunda 214 Vizuālā māksla 214


Latviešu val. 121

4 Matemātika 214 Latviešu val. 214 Dabaszinības 204 Latviešu val. 214 Sociālās zin. 214


Latviešu val. 121

Latviešu val. 317

5 Latviešu val. 214 Dizains un tehn 214 Latviešu val. 214 Latviešu val. 214

Latviešu val. 216

Latviešu val. 216 Latviešu val. 317

6 Sports SZ

Angļu valoda 106Angļu valoda 1077

Klase - 2.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Dabaszinības 316 Matemātika 316 Angļu valoda 106 Mūzika 202


Angļu valoda 107

2 Matemātika 316 Latviešu val. 316 Latviešu val. 316 Matemātika 316 Matemātika 316


Latviešu val. 317 Latviešu val. 2093 Latviešu val. 316 Vizuālā māksla 316 Latviešu val. 316 Sports SZ Latviešu val. 316
Latviešu val. 314

Latviešu val. 209

Latviešu val. 315
4 Latviešu val. 316 Dabaszinības 316 Sports SZ Vizuālā māksla 316 Sports un vesel SZ_Vin
Latviešu val. 3145 Angļu valoda 106 Sociālās zin. 316 Dizains un tehn 316

Klases stunda 316
Angļu valoda 1076 Mūzika 2027

Klase - 2.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Latviešu val. 209 Matemātika 209 Matemātika 209 Matemātika 209


Latviešu val. 213

2 Mūzika 202 Latviešu val. 209 Mūzika 214 Latviešu val. 209 Sports un vesel SZ_Vin


Latviešu val. 213

Latviešu val. 217

3 Latviešu val. 209 Matemātika 209 Dabaszinības 204 Dabaszinības 318 Latviešu val. 209
Latviešu val. 213

Latviešu val. 217
4 Angļu valoda 209 Dizains un tehn 209 Angļu valoda 209 Vizuālā māksla 209 Sports SZ
Angļu valoda 315

Angļu valoda 3155 Sociālās zin. 209 Sports SZ Latviešu val. 209 Vizuālā māksla 209 Klases stunda 209
Latviešu val. 2176

7

3.a3.b3.c3.d

Klase - 3.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 204

Latviešu val. 204

Latviešu val. 204
2 Sports SZ Latviešu val. 204 Matemātika 204 Matemātika 204 Matemātika 204
3 Dizains un tehn 204 Angļu valoda 107 Sports SZ Angļu valoda 107 Latviešu val. 204


Angļu valoda 106

Angļu valoda 106

4 Angļu valoda 107 Ētika 204 Mūzika 202 Latviešu val. 204 Vizuālā māksla 204
Angļu valoda 106 Kristīgā māc. 315

5 Vizuālā māksla 204 Latviešu val. 204 Sociālās zin. 204 Dabaszinības 207 Klases stunda 204
6

Dabaszinības 207

Mūzika 202

7

Klase - 3.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 213

Dabaszinības 207 Matemātika 213 Ētika 217
Kristīgā māc. 316
2 Latviešu val. 213 Sports SZ Matemātika 213 Sports SZ Angļu valoda 107
Angļu valoda 106
3 Angļu valoda 107 Matemātika 213 Latviešu val. 213 Vizuālā māksla 213 Latviešu val. 213
Angļu valoda 1064 Sociālās zin. 213 Latviešu val. 213 Latviešu val. 213 Angļu valoda 107 Mūzika 202


Angļu valoda 106

5 Mūzika 202 Dabaszinības 209 Dizains un tehn 213 Latviešu val. 213 Vizuālā māksla 213
6

Klases stunda 213

7

Klase - 3.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Dabaszinības 40Matemātika 40 Matemātika 40
2 Angļu valoda 107 Matemātika 40 Angļu valoda 107 Latviešu val. 40 Latviešu val. 40
Angļu valoda 106

Angļu valoda 1063 Matemātika 40 Mūzika 202 Latviešu val. 40 Latviešu val. 40 Dabaszinības 40
4 Latviešu val. 40 Sports SZ_Vin Sociālās zin. 40 Dizains un tehn 40 Vizuālā māksla 40
5 Klases stunda 40 Latviešu val. 40 Vizuālā māksla 40 Angļu valoda 107 Sports SZ_Vin


Angļu valoda 106

6

Ētika 40 Mūzika 40

Kristīgā māc. 316

7

Klase - 3.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 110Matemātika 110

2 Latviešu val. 110 Angļu valoda 107 Latviešu val. 110 Latviešu val. 110 Matemātika 110


Angļu valoda 106

3 Vizuālā māksla 110 Matemātika 110 Angļu valoda 107 Latviešu val. 110 Sports SZ_Vin
Angļu valoda 1064 Dizains un tehn 110 Latviešu val. 110 Latviešu val. 110 Dabaszinības 110 Ētika 110
Kristīgā māc. 316
5 Sociālās zin. 110 Sports SZ_Vin Klases stunda 110 Mūzika 202 Angļu valoda 107
Angļu valoda 106
6

Vizuālā māksla 110 Mūzika 202

Dabaszinības 110
7

4.a4.b4.c4.d4.e

Klase - 4.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 317

Sports SZ Matemātika 317 Matemātika 317
2 2.svešvaloda 40 Mūzika 202 Matemātika 317 Vizuālā māksla 317 Latviešu val. 317
2.svešvaloda 3143 Mūzika 202 Dabaszinības 317 Sociālās zin. 214 Latviešu val. 317 Latviešu val. 317
4 Latviešu val. 317 Matemātika 317 Literatūra 317 Datorika 315 Angļu valoda 107


Datorika 314 Angļu valoda 106
5 Dabaszinības 317 Angļu valoda 107 Latviešu val. 317 Sports SZ Klases stunda 317


Angļu valoda 106

6

Sociālās zin. 317 Dizains un tehn 41

Sports SZ
Dizains un tehn 3177

Klase - 4.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 2.svešvaloda


Sociālās zin. 214 Matemātika 207 Matemātika 207
2 Matemātika 207 Matemātika 207 Mūzika 202 Latviešu val. 207 Sports SZ
3 Latviešu val. 207 Sports SZ Matemātika 207 Dabaszinības 207 Latviešu val. 207
4 Dabaszinības 207 Latviešu val. 207 Sociālās zin. 214 Mūzika 202 Literatūra 207
5 Vizuālā māksla 207 Latviešu val. 207 Dizains un tehn 207 Datorika 315 Klases stunda 207
Dizains un tehn 41 Datorika 314

6 2.svešvaloda 40 Angļu valoda 107

Sports SZ Angļu valoda 107


Angļu valoda 106Angļu valoda 106
7

Klase - 4.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 2.svešvaloda 315

Angļu valoda 107 Matemātika 119 Matemātika 119
2.svešvaloda 119

Angļu valoda 1062 Matemātika 119 Latviešu val. 110 Matemātika 119 Mūzika 202 Sociālās zin. 119
3 Sports SZ Matemātika 119 Mūzika 202 Latviešu val. 316 Angļu valoda 107
Angļu valoda 106
4 Dabaszinības 119 Latviešu val. 119 Dabaszinības 119 Dizains un tehn 41 Latviešu val. 119


Dizains un tehn 119

5 Literatūra 119 Sociālās zin. 119 Vizuālā māksla 119 Klases stunda 119 Latviešu val. 122
6

Sports SZ Sports SZ Datorika 315Datorika 314

7

Klase - 4.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1Mūzika 202 Mūzika 202 Matemātika 318
2 2.svešvaloda
Matemātika 318 Matemātika 318 Matemātika 318 Dabaszinības 318
3 Matemātika 318 Latviešu val. 318 Latviešu val. 318 Datorika 315 Sociālās zin. 318


Datorika 314

4 Sports SZ Latviešu val. 318 Dizains un tehn 41 Sports SZ Sociālās zin. 318
Dizains un tehn 3185 Latviešu val. 318 Dabaszinības 318 Latviešu val. 318 Literatūra 318 Sports SZ
6 2.svešvaloda 318 Vizuālā māksla 318

Angļu valoda 107 Klases stunda 318


Angļu valoda 106

7

Angļu valoda 107Angļu valoda 106

Klase - 4.e
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Angļu valoda 107

Matemātika 217 Datorika 315 Sports SZ
Angļu valoda 106Datorika 314

2 2.svešvaloda 217 Sociālās zin. 217 Matemātika 217 Angļu valoda 107 Latviešu val. 217
2.svešvaloda 315Angļu valoda 106

3 Vizuālā māksla 217 Matemātika 217 Latviešu val. 217 Mūzika 202 Sports SZ
4 Matemātika 217 Sports SZ Latviešu val. 217 Matemātika 217 Dabaszinības 217
5 Latviešu val. 217 Literatūra 217 Mūzika 202 Latviešu val. 217 Sociālās zin. 217
6 Klases stunda 217 Dabaszinības 217Dizains un tehn 41
Dizains un tehn 217
7

×