Stundu saraksts 1.semestrim 2021./2022.m.g.

5.A5.B5.C5.D5.E

Klase - 5.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Diz.un tehn. Dabasz. Sports un vesel Dabasz. Vizuālā māksla
2 Matemātika Matemātika Angļu v. Matemātika Teātra māksla
3 Angļu v. Latviešu val. Angļu v. Matemātika Matemātika
4
Klases st.


5 Mūzika Latviešu val. Latviešu val. Sports un vesel Datorika
6 Krievu v.
Krievu v.
Vācu v.
Mūzika Latviešu val. Sports un vesel Latviešu val.
7 Literatūra
Soc.zin.un vēst
Soc.zin.un vēst
Klase - 5.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Mūzika Diz.un tehn. Sports un vesel Literatūra Latviešu val.
2 Dabasz. Mūzika Matemātika Latviešu val. Matemātika
3 Vizuālā māksla Matemātika Matemātika Latviešu val. Teātra māksla
4 Klases st. Latviešu val.

Latviešu val.
5 Angļu v. Matemātika Soc.zin.un vēst Sports un vesel Soc.zin.un vēst
6 Krievu v.
Krievu v.
Vācu v.

Dabasz. Sports un vesel Angļu v.
7

Datorika Angļu v.
Klase - 5.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Vizuālā māksla Angļu v. Datorika Latviešu val. Angļu v.
2 Latviešu val. Matemātika Sports un vesel Literatūra Angļu v.
3 Matemātika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Krievu v.
Sports un vesel Soc.zin.un vēst Dabasz.
4
Matemātika Latviešu val.
Teātra māksla
5 Sports un vesel Latviešu val. Diz.un tehn. Matemātika Dabasz.
6 Latviešu val. Klases st. Soc.zin.un vēst Matemātika Mūzika
7 MūzikaKlase - 5.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Latviešu val. Matemātika Angļu v. Literatūra Matemātika
2 Datorika Angļu v. Sports un vesel Soc.zin.un vēst Dabasz.
3 Dabasz. Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Krievu v.
Sports un vesel Diz.un tehn. Vizuālā māksla
4

Matemātika Soc.zin.un vēst Klases st.
5 Sports un vesel Mūzika Latviešu val. Latviešu val. Matemātika
6 Mūzika Matemātika Latviešu val. Teātra māksla Latviešu val.
7 Angļu v.Klase - 5.E
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Latviešu val. Mūzika Klases st. Angļu v. Literatūra
2 Matemātika Dabasz. Latviešu val. Matemātika Latviešu val.
3 Datorika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Krievu v.
Mūzika Matemātika Soc.zin.un vēst
4 Latviešu val.
Angļu v.

5 Soc.zin.un vēst Diz.un tehn. Matemātika Sports un vesel Sports un vesel
6 Matemātika Latviešu val. Angļu v. Sports un vesel Vizuālā māksla
7


Teātra māksla Dabasz.

6.A6.B6.C6.D

Klase - 6.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Angļu v. Matemātika Vizuālā māksla Angļu v. Informātika
2 Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Literatūra Matemātika Matemātika Latvijas vēst.
3 Latviešu val. Literatūra Dabasz. Matemātika Matemātika
4


Mūzika
5 Latviešu val. Soc.zinības Sports Soc.zinības Mājt.un tehn.
6 Pasaules vēst. Latviešu val. Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Dabasz. Mājt.un tehn.
7 Mūzika Angļu v. Latviešu val. Sports Klases st.
Klase - 6.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Latviešu val. Angļu v. Matemātika Mājt.un tehn. Latviešu val.
2 Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Matemātika Soc.zinības Mājt.un tehn. Latviešu val.
3 Pasaules vēst. Soc.zinības Vizuālā māksla Mūzika Mūzika
4


Latviešu val.
5 Matemātika Matemātika Sports Angļu v. Angļu v.
6 Matemātika Literatūra Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Latvijas vēst. Informātika
7 Klases st. Literatūra Dabasz. Sports
8
Dabasz.


Klase - 6.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Dabasz. Mūzika Latviešu val. Matemātika Dabasz.
2 Vizuālā māksla Latvijas vēst. Latviešu val. Literatūra Matemātika
3 Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Latviešu val. Matemātika Literatūra Matemātika
4
5 Latviešu val. Informātika Angļu v. Angļu v. Mūzika
6 Soc.zinības Pasaules vēst. Sports Soc.zinības Klases st.
7
Angļu v. Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Matemātika Mājt.un tehn.
8


Sports Mājt.un tehn.
Klase - 6.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Matemātika Literatūra Matemātika Mūzika Mājt.un tehn.
2 Latvijas vēst. Literatūra Matemātika Angļu v. Mājt.un tehn.
3 Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Dabasz. Latviešu val. Angļu v. Pasaules vēst.
4
5 Informātika Dabasz. Vizuālā māksla Latviešu val. Latviešu val.
6 Mūzika Soc.zinības Sports Latviešu val. Soc.zinības
7 Matemātika
Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Klases st. Matemātika
8 Angļu v.

Sports

7.A7.B7.C7.D

Klase - 7.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Matemātika Literatūra Matemātika Sports un vesel Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
2 Matemātika Literatūra Bioloģija Sports un vesel Vizuālā māksla
3 Sports un vesel Latv.un pas.vēs Matemātika Matemātika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
4 Latviešu val.5 Angļu v. Ģeogrāfija Bioloģija Diz.un tehn. Latviešu val.
6 Datorika Ģeogrāfija Latviešu val. Diz.un tehn. Teātra māksla
7 Datorika Soc.zinības Mūzika Latv.un pas.vēs Angļu v.
8
Klases st.

Angļu v.
Klase - 7.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Latviešu val. Latv.un pas.vēs Angļu v. Matemātika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
2 Angļu v. Latviešu val. Matemātika Matemātika Soc.zinības
3 Matemātika Sports un vesel Latviešu val. Latv.un pas.vēs Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
4
5 Bioloģija Angļu v. Matemātika Bioloģija Teātra māksla
6 Diz.un tehn. Literatūra Vizuālā māksla Klases st. Sports un vesel
7 Diz.un tehn. Literatūra
Ģeogrāfija Sports un vesel
8 Datorika Datorika
Ģeogrāfija Mūzika
Klase - 7.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Matemātika Latviešu val. Vizuālā māksla Sports un vesel Latv.un pas.vēs
2 Matemātika Angļu v. Datorika Sports un vesel Literatūra
3 Sports un vesel Matemātika Latviešu val. Latviešu val. Literatūra
4 Bioloģija Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Mūzika Teātra māksla Datorika
5
Latv.un pas.vēs


6 Angļu v. Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Ģeogrāfija Angļu v. Matemātika
7 Klases st.
Ģeogrāfija Diz.un tehn. Matemātika
8 Soc.zinības

Diz.un tehn. Bioloģija
Klase - 7.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Latv.un pas.vēs Ģeogrāfija Latviešu val. Matemātika Ģeogrāfija
2 Mūzika Soc.zinības Vizuālā māksla Bioloģija Datorika
3 Matemātika Sports un vesel Matemātika Teātra māksla Datorika
4 Matemātika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Bioloģija Literatūra Angļu v.
5 Latv.un pas.vēs Latviešu val. Matemātika

6 Angļu v. Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Diz.un tehn. Literatūra Sports un vesel
7 Angļu v. Latviešu val. Diz.un tehn.
Sports un vesel
8Klases st.

8.A8.B8.C8.D

Klase - 8.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Sports un vesel Fizika Latviešu val. Matemātika Fizika
2 Sports un vesel Matemātika Matemātika Matemātika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
3 Mūzika Angļu v. Soc.zinības Sports un vesel Latviešu val.
4 Literatūra Matemātika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Angļu v. Bioloģija
5 Latv.un pas.vēs

Latviešu val.
6 Literatūra Angļu v. Latv.un pas.vēs Ķīmija Bioloģija
7
Datorika Vizuālā māksla Ķīmija Ģeogrāfija
8
Diz.un tehn. Klases st.
Ģeogrāfija
9
Diz.un tehn.


Klase - 8.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Sports un vesel
Fizika Ķīmija Angļu v.
2 Sports un vesel Fizika Literatūra Ķīmija Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
3 Latviešu val. Latv.un pas.vēs Literatūra Sports un vesel Mājt.un tehn.
4 Latv.un pas.vēs Bioloģija Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Ģeogrāfija Mājt.un tehn.
5
6 Vizuālā māksla Datorika Mūzika Ģeogrāfija Angļu v.
7 Bioloģija Latviešu val. Latviešu val. Soc.zinības Matemātika
8 Angļu v.
Matemātika Klases st. Matemātika
9

Matemātika Matemātika
Klase - 8.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Fizika Angļu v. Angļu v. Latv.un pas.vēs Ķīmija
2 Matemātika Diz.un tehn. Angļu v. Fizika Ķīmija
3 Matemātika Diz.un tehn. Matemātika Latviešu val. Ģeogrāfija
4 Vizuālā māksla Latviešu val. Matemātika Bioloģija Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
5

Mūzika
Literatūra
6 Sports Klases st. Datorika Matemātika Literatūra
7 Sports Ģeogrāfija Latv.un pas.vēs Bioloģija
8 Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Soc.zinības
Latviešu val.
9


Sports
Klase - 8.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Angļu v. Literatūra Bioloģija Ķīmija Latviešu val.
2 Angļu v. Literatūra Ģeogrāfija Latv.un pas.vēs Fizika
3 Diz.un tehn. Latviešu val. Datorika Ģeogrāfija Ķīmija
4 Diz.un tehn. Soc.zinības Latv.un pas.vēs Fizika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
5
6 Sports Angļu v. Matemātika Latviešu val. Matemātika
7 Sports Bioloģija Matemātika Matemātika Klases st.
8 Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Mūzika Vizuālā māksla Matemātika
9


Sports

9.A9.B9.C9.D

Klase - 9.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Pasaules vēst. Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Mūzika Literatūra Angļu v.
2 Latvijas vēst. Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Vizuālā māksla Literatūra Angļu v.
3 Soc.zinības Matemātika Mājt.un tehn. Matemātika Fizika
4 Matemātika Klases st. Mājt.un tehn. Matemātika Fizika
5
6 Latviešu val. Sports Bioloģija Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Matemātika
7 Ģeogrāfija Sports Latviešu val. Latviešu val. Matemātika
8 Ģeogrāfija
Angļu v. Bioloģija Ķīmija
9Ķīmija
Klase - 9.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Matemātika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Ģeogrāfija Matemātika Matemātika
2 Matemātika Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Pasaules vēst. Matemātika Matemātika
3 Bioloģija Latviešu val. Latvijas vēst. Latviešu val. Ķīmija
4 Angļu v. Vizuālā māksla Klases st. Latviešu val. Ķīmija
5
6 Fizika Sports Angļu v. Vācu v.
Krievu v.
Krievu v.
Literatūra
7 Fizika Sports Angļu v. Bioloģija Literatūra
8 Mūzika Ģeogrāfija Mājt.un tehn.
Soc.zinības
9

Mājt.un tehn.

Klase - 9.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Matemātika Matemātika Matemātika Ģeogrāfija Matemātika
2 Soc.zinības Pasaules vēst. Vācu v.
Krievu v.
Ģeogrāfija Matemātika
3 Angļu v. Angļu v. Vācu v.
Krievu v.
Angļu v. Mūzika
4 Bioloģija Vācu v.
Krievu v.
Sports Vizuālā māksla Sports
5Ķīmija
6 Latvijas vēst. Mājt.un tehn. Latviešu val. Fizika Bioloģija
7 Literatūra Mājt.un tehn. Fizika Matemātika
8 Literatūra Klases st. Latviešu val. Latviešu val.
9 ĶīmijaKlase - 9.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Literatūra Latviešu val. Latvijas vēst. Bioloģija Ķīmija
2 Literatūra Ģeogrāfija Bioloģija Angļu v. Ķīmija
3 Pasaules vēst. Ģeogrāfija Vizuālā māksla Fizika Angļu v.
4 Soc.zinības Angļu v. Sports Fizika Sports
5


Matemātika
6 Vācu v.
Krievu v.
Matemātika Matemātika Latviešu val. Vācu v.
Krievu v.
7 Matemātika Matemātika Matemātika Latviešu val. Mūzika
8 Mājt.un tehn.
Vācu v.
Krievu v.


9 Mājt.un tehn.
Klases st.

10.DA10.DIT10.UZ10.VISP

Klase - 10.DA
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Bioloģija I Literatūra I Klases st. Fizika I
2 Ģeogrāfija I Matemātika I Fizika I Ķīmija I Svešval. I (B2)
3 Svešval. I (B2) Vēst.un soc.z.I Matemātika I Ķīmija I Svešval. I (B2)
4 Svešval. I (B2) Vēst.un soc.z.I Datorika Latviešu val. I Literatūra I
5 Sports un vesel Vēst.un soc.z.I Fizika I Latviešu val. I Literatūra I
6 Latviešu val. I


Matemātika I
7
Svešval. I (B2) Sports un vesel Svešvaloda (B1) Ķīmija I
8
Svešval. I (B2) Sports un vesel Svešvaloda (B1) Matemātika I
9
Svešvaloda (B1) Matemātika I Matemātika I
Klase - 10.DIT
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Latviešu val. I Ķīmija I Ķīmija I Latviešu val. I
2 Svešval. I (B2) Sports un vesel Matemātika I Matemātika I Matemātika I
3 Svešval. I (B2) Fizika I Latviešu val. I Matemātika I Literatūra I
4 Literatūra I Fizika I Klases st. Svešvaloda (B1) Soc.z.un vēst.
5 Literatūra I Svešvaloda (B1) Svešvaloda (B1) Ķīmija I Soc.z.un vēst.
6
Svešval. I (B2)


7 Ķīmija I Matemātika I Svešval. I (B2) Ķīmija I Fizika I
8 Fizika I Matemātika I Matemātika I Svešval. I (B2) Sports un vesel
9


Svešval. I (B2) Sports un vesel
Klase - 10.UZ
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Fizika I Svešval. I (B2) Latviešu val. I Klases st.
2 Literatūra I Latviešu val. I Svešval. I (B2) Literatūra I Bioloģija I
3 Literatūra I Vēst.un soc.z.I Ģeogrāfija I Latviešu val. I Matemātika I
4 Svešval. I (B2) Matemātika I Matemātika I Svešvaloda (B1) Svešval. I (B2)
5 Sports un vesel Svešvaloda (B1) Svešvaloda (B1) Fizika I Svešval. I (B2)
6
7 Ķīmija I Svešval. I (B2) Sports un vesel Matemātika I Ķīmija I
8 Ķīmija I Fizika I Sports un vesel Matemātika I Datorika
9
Matemātika I

Vēst.un soc.z.I
10Vēst.un soc.z.I
Klase - 10.VISP
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Datorika
Fizika I Ķīmija I
2 Fizika I Sports un vesel Svešval. I (B2) Latviešu val. I Vēst.un soc.z.I
3 Fizika I Matemātika I Klases st. Bioloģija I Vēst.un soc.z.I
4 Ķīmija I Literatūra I Literatūra I Matemātika I Svešval. I (B2)
5 Ķīmija I Literatūra I Matemātika I Matemātika I Svešval. I (B2)
6 Svešval. I (B2)

Vēst.un soc.z.I
7 Latviešu val. I Svešval. I (B2) Matemātika I Svešvaloda (B1) Matemātika I
8 Latviešu val. I Svešval. I (B2) Ģeogrāfija I Svešvaloda (B1) Sports un vesel
9
Svešvaloda (B1)

Sports un vesel

11.DAS11.DIT11.UZ11.VM

Klase - 11.DAS
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Fizika I Sports un vesel Matemātika I Svešvaloda (B1)
2 Fizika I Svešval. I (B2) Sports un vesel Bioloģija I Sports un vesel
3 Literatūra I Matemātika I Svešval. I (B2) Vēst.un soc.z.I Sports un vesel
4 Datorika Svešval. I (B2) Svešval. I (B2) Matemātika I Matemātika I
5 Matemātika I Vēst.un soc.z.I Ģeogrāfija I Matemātika I Ķīmija I
6 Latviešu val. I
Klases st. Latviešu val. I Bioloģija I
7 Svešvaloda (B1) Vēst.un soc.z.I Latviešu val. I Svešval. I (B2) Literatūra I
8 Ķīmija I Svešvaloda (B1)
Ķīmija I Literatūra I
Klase - 11.DIT
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Diz.un tehn. I
Matemātika I
Sports un vesel Svešvaloda (B1) Matemātika I
2 Diz.un tehn. I
Matemātika I
Diz.un tehn. I
Robotika
Sports un vesel Klases st. Sports un vesel
3 Latviešu val. I Diz.un tehn. I
Robotika
Svešval. I (B2) Soc.zin.un vēst Sports un vesel
4 Latviešu val. I Diz.un tehn. I
Robotika
Svešval. I (B2) Svešval. I (B2) Svešval. I (B2)
5 Svešvaloda (B1) Svešval. I (B2) Matemātika I Svešvaloda (B1) Latviešu val. I
6

Matemātika I

7 Literatūra I Matemātika I
Programmēšana I Soc.zin.un vēst
8 Literatūra I Fizika I
Programmēšana I Matemātika I
9
Fizika I
Programmēšana I Programmēšana I
10Programmēšana I
Klase - 11.UZ
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Ģeogrāfija I Vēst.un soc.z.I Svešvaloda (B1) Latviešu val. I
2 Ķīmija I Vēst.un soc.z.I Ķīmija I Vēst.un soc.z.I Svešval. I (B2)
3 Ķīmija I Svešval. I (B2) Latviešu val. I Bioloģija I Svešval. I (B2)
4 Sports un vesel Sports un vesel Latviešu val. I Bioloģija I Literatūra I
5 Svešvaloda (B1) Sports un vesel Klases st. Svešvaloda (B1) Uzņēmējd.pamati
6
Uzņēmējd.pamati

Matemātika I
7 Svešval. I (B2) Matemātika I Matemātika I Literatūra I Matemātika I
8 Svešval. I (B2) Matemātika I Matemātika I Literatūra I
9 Datorika

Fizika I
Klase - 11.VM
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Ķīmija I Datorika
Diz.un tehn. I
Klases st. Svešvaloda (B1)
2 Latviešu val. I Matemātika I Matemātika I Svešval. I (B2) Ķīmija I
3 Fizika I
Ģeogrāfija I
Matemātika I Matemātika I Svešval. I (B2) Matemātika I
Diz.un tehn. I
4 Sports un vesel Sports un vesel Literatūra I Vēst.un soc.z.I
Soc.zin.un vēst
Latviešu val. I
5 Svešval. I (B2) Sports un vesel Literatūra I Literatūra I
Soc.zin.un vēst
Sports un vesel
6
7 Svešvaloda (B1) Latviešu val. I Ķīmija I Fizika I Bioloģija I
Kultūra un m.I
8 Vēst.un soc.z.I
Publiskā uzstāš
Svešvaloda (B1) Svešval. I (B2) Fizika I Bioloģija I
Kultūra un m.I
9 Vēst.un soc.z.I
Publiskā uzstāš

Svešval. I (B2)
Matemātika I

12.A12.B12.C12.D

Klase - 12.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Ekonomika Fizika Literatūra Latviešu val.
2 Ekonomika Fizika Literatūra Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
Klases st.
3 Ekonomika Fizika Bioloģija Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
Ķīmija
4 Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
Kulturoloģija Matemātika Ķīmija Matemātika
5 Literatūra Matemātika Matemātika Angļu v. Matemātika
6

Matemātika L.p.vēsture
7 Literatūra L.p.vēsture Latviešu val.
Angļu v.
8 Angļu v. Sports Angļu v.
Angļu v.
9
Sports

Bioloģija
10Sports
Klase - 12.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Matemātika Kulturoloģija Matemātika Pol&ties
2 Literatūra Angļu v. Matemātika Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
Ekonomika
3 Literatūra Ķīmija Matemātika Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
Ekonomika
4 Krievu v.
Vācu v.
Krievu v.
Fizika Bioloģija L.p.vēsture Matemātika
5 Bioloģija Fizika Angļu v. L.p.vēsture Matemātika
6
7 Klases st. Fizika
Angļu v. Ekonomika
8 Literatūra Sports
Angļu v. Latviešu val.
9 Ķīmija Sports
Latviešu val. Angļu v.
10Sports
Klase - 12.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Angļu v. Latviešu val.+
Fizika
Rež. pam.
Angļu v.+
Latv.un pas.vēs
2 Klases st. Matemātika Rež. pam.
Psiholoģija
Latv.un pas.vēs Matemātika
3 Matemātika Kulturoloģija Radošo industr.
Ķīmija
Angļu v. Matemātika
4 Latviešu val. Skat.kust.
Fizika
Radošo industr.
Ķīmija
Angļu v. Dabasz.
Ekonomika
5 Angļu v. Skat.kust.
Fizika
Radošo industr.
Bioloģija
Literatūra Dabasz.
Bioloģija
6
7 Matemātika Krievu v.
Krievu v.
Vācu v.
Radošo industr.
Bioloģija
Literatūra Krievu v.
Krievu v.
Vācu v.
8 Sports
Literatūra Ekonomika
Aktiermeist.
Krievu v.
Krievu v.
Vācu v.
9 Sports
Sports Ekonomika
Aktiermeist.
Latviešu val.
Klase - 12.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Literatūra Fizika Literatūra Angļu v.
2 Angļu v. Fizika Literatūra Matemātika Latviešu val.
3 Angļu v. Fizika Matemātika Literatūra+
Matemātika+
Latviešu val.
4 Ekonomika Angļu v. Matemātika Bioloģija Ķīmija
5 Ekonomika Kulturoloģija Ķīmija Bioloģija Matemātika
6
Matemātika


7 Ekonomika Krievu v.
Krievu v.
Vācu v.
Angļu v. Matemātika Krievu v.
Krievu v.
Vācu v.
8 Sports
Klases st. Latv.un pas.vēs Krievu v.
Krievu v.
Vācu v.
9 Sports
Sports Latv.un pas.vēs
×