Stundu saraksts 1.semestrim 2020./2021.m.g.

5.a5.b5.c5.d

Klase - 5.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
latviešu val. mājt.un tehn.

2 matemātika mūzika mājt.un tehn. matemātika angļu v.
3 matemātika angļu v. angļu v. matemātika latviešu val.
4
5 sports dabasz. sports mūzika literatūra
6 latviešu val. dabasz. matemātika latviešu val. literatūra
7 soc.zinības matemātika vizuālā māksla latviešu val. klases st.
8 soc.zinības

informātika
Klase - 5.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
dabasz.

angļu v.
2 soc.zinības dabasz. matemātika literatūra matemātika
3 soc.zinības mūzika matemātika literatūra matemātika
4
5 sports matemātika sports matemātika latviešu val.
6 angļu v. angļu v. latviešu val. mūzika latviešu val.
7 klases st. informātika latviešu val. mājt.un tehn. vizuālā māksla
8 latviešu val.

mājt.un tehn.
Klase - 5.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
mājt.un tehn. matemātika
literatūra
2 klases st. mājt.un tehn. matemātika soc.zinības literatūra
3 angļu v. matemātika sports sports latviešu val.
4
5 angļu v. mūzika soc.zinības dabasz. angļu v.
6 latviešu val. mūzika vizuālā māksla matemātika matemātika
7 latviešu val. dabasz. informātika latviešu val. matemātika
8


latviešu val.
Klase - 5.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
latviešu val. dabasz.
angļu v.
2 matemātika soc.zinības dabasz. latviešu val. angļu v.
3 matemātika soc.zinības sports sports informātika
4
5 literatūra matemātika latviešu val. mājt.un tehn. vizuālā māksla
6 literatūra matemātika mūzika mājt.un tehn. latviešu val.
7 angļu v.
mūzika matemātika latviešu val.
8 klases st.

matemātika

6.a6.b6.c6.d

Klase - 6.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
pasaules vēst. angļu v.
literatūra
2 vācu v.
krievu v.
latviešu val. soc.zinības latviešu val. literatūra
3 angļu v. latviešu val. soc.zinības latviešu val. vizuālā māksla
4
5 mūzika Latvijas vēst. matemātika sports vācu v.
krievu v.
6 matemātika klases st. matemātika mūzika informātika
7 sports
angļu v. matemātika mājt.un tehn.
8 dabasz.

matemātika mājt.un tehn.
9 dabasz.Klase - 6.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
latviešu val. latviešu val.
latviešu val.
2 vācu v.
krievu v.
literatūra matemātika dabasz. vizuālā māksla
3 mūzika literatūra latviešu val. dabasz. Latvijas vēst.
4
5 mājt.un tehn. matemātika angļu v. sports vācu v.
krievu v.
6 mājt.un tehn. soc.zinības angļu v. matemātika angļu v.
7 sports soc.zinības matemātika mūzika klases st.
8 matemātika pasaules vēst.

informātika
Klase - 6.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
klases st. literatūra
pasaules vēst.
2 mūzika angļu v. literatūra sports Latvijas vēst.
3 krievu v.
vācu v.
vizuālā māksla latviešu val. soc.zinības krievu v.
vācu v.
4
5 matemātika angļu v. mājt.un tehn. latviešu val. informātika
6 dabasz. matemātika mājt.un tehn. angļu v. matemātika
7 dabasz. latviešu val.
matemātika matemātika
8 sports latviešu val.
mūzika
9


soc.zinības
Klase - 6.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
angļu v. literatūra
mājt.un tehn.
2 klases st. matemātika literatūra sports mājt.un tehn.
3 krievu v.
vācu v.
matemātika latviešu val. angļu v. krievu v.
vācu v.
4
5 latviešu val. angļu v. vizuālā māksla mūzika matemātika
6 matemātika Latvijas vēst. soc.zinības matemātika pasaules vēst.
7 mūzika

dabasz. informātika
8 sports

dabasz. latviešu val.
9 soc.zinības

latviešu val.

7.a7.b7.c7.d

Klase - 7.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Sports un veselība matemātika
Datorika
2 Teātra māksla matemātika soc.zinības matemātika Datorika
3 latviešu val. latviešu val. Bioloģija angļu v. latviešu val.
4
5 Bioloģija literatūra vācu v.
krievu v.
ģeogrāfija Diz.un tehn.
6 Sports un veselība literatūra vācu v.
krievu v.
Sports un veselība Diz.un tehn.
7 Latv.un pas.vēs matemātika Latv.un pas.vēs mūzika angļu v.
8 angļu v.
klases st. vizuālā māksla ģeogrāfija
9 matemātikaKlase - 7.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
mūzika Latv.un pas.vēs
latviešu val.
2 matemātika soc.zinības angļu v. Latv.un pas.vēs matemātika
3 Teātra māksla Sports un veselība latviešu val. Datorika matemātika
4
5 angļu v. ģeogrāfija vācu v.
krievu v.
Datorika latviešu val.
6 Sports un veselība ģeogrāfija vācu v.
krievu v.
Sports un veselība vizuālā māksla
7 Diz.un tehn. matemātika Bioloģija angļu v.
8 Diz.un tehn. matemātika Bioloģija literatūra
9 klases st.

literatūra
Klase - 7.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
angļu v. Sports un veselība
klases st.
2 ģeogrāfija vācu v.
krievu v.
Sports un veselība vizuālā māksla literatūra
3 ģeogrāfija Latv.un pas.vēs soc.zinības angļu v. literatūra
4 Latv.un pas.vēs mūzika Bioloģija Sports un veselība latviešu val.
5
6 latviešu val. Diz.un tehn. Bioloģija Datorika Teātra māksla
7 matemātika Diz.un tehn. matemātika Datorika vācu v.
krievu v.
8 matemātika matemātika matemātika latviešu val. angļu v.
Klase - 7.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
ģeogrāfija klases st.
vācu v.
krievu v.
2 literatūra Sports un veselība Sports un veselība matemātika vācu v.
krievu v.
3 literatūra angļu v. Diz.un tehn. matemātika latviešu val.
4 Bioloģija Bioloģija Diz.un tehn. Sports un veselība Teātra māksla
5
6 angļu v. angļu v. Latv.un pas.vēs vizuālā māksla matemātika
7 matemātika mūzika Latv.un pas.vēs ģeogrāfija matemātika
8
Datorika Datorika latviešu val. soc.zinības
9


latviešu val.

8.a8.b8.c8.d

Klase - 8.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
fizika angļu v.
latviešu val.
2 matemātika fizika angļu v. vizuālā māksla Bioloģija
3 matemātika Bioloģija latviešu val. matemātika mājt.un tehn.
4 latviešu val. matemātika matemātika matemātika mājt.un tehn.
5
6 pasaules vēst. vācu v.
krievu v.
literatūra ķīmija vācu v.
krievu v.
7 ķīmija vācu v.
krievu v.
literatūra sports angļu v.
8 klases st. ģeogrāfija Latvijas vēst. sports soc.zinības
9
ģeogrāfija
mūzika
Klase - 8.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
Bioloģija ģeogrāfija
latviešu val.
2 vizuālā māksla matemātika ģeogrāfija Bioloģija klases st.
3 latviešu val. matemātika matemātika literatūra angļu v.
4 latviešu val. pasaules vēst. matemātika literatūra angļu v.
5
6 fizika vācu v.
krievu v.
Latvijas vēst. soc.zinības vācu v.
krievu v.
7 fizika vācu v.
krievu v.
mājt.un tehn. sports
8 angļu v. ķīmija mājt.un tehn. sports
9 mūzika ķīmija
matemātika
10


matemātika
Klase - 8.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
vācu v.
krievu v.
vācu v.
krievu v.

matemātika
2 latviešu val. latviešu val. matemātika soc.zinības matemātika
3 sports mājt.un tehn. matemātika Latvijas vēst. ģeogrāfija
4 sports mājt.un tehn. Bioloģija mūzika vācu v.
krievu v.
5
6 vizuālā māksla matemātika Bioloģija pasaules vēst. ģeogrāfija
7 angļu v. ķīmija ķīmija angļu v. klases st.
8 fizika literatūra angļu v. matemātika latviešu val.
9 fizika literatūra


Klase - 8.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
matemātika literatūra
ģeogrāfija
2 latviešu val. Latvijas vēst. literatūra latviešu val. ģeogrāfija
3 sports matemātika ķīmija latviešu val. matemātika
4 sports vizuālā māksla ķīmija soc.zinības matemātika
5
6 mūzika pasaules vēst. matemātika Bioloģija Bioloģija
7 klases st. angļu v. vācu v.
krievu v.
matemātika
8 vācu v.
krievu v.
mājt.un tehn. fizika angļu v.
9 vācu v.
krievu v.
mājt.un tehn. fizika angļu v.

9.a9.b9.c

Klase - 9.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
literatūra fizika
Bioloģija
2 matemātika literatūra fizika angļu v. soc.zinības
3 matemātika latviešu val. matemātika mājt.un tehn. matemātika
4 klases st. ķīmija matemātika mājt.un tehn. matemātika
5
6 vācu v.
krievu v.
ķīmija sports vācu v.
krievu v.
mūzika
7 vācu v.
krievu v.
pasaules vēst. sports Latvijas vēst. ģeogrāfija
8
Bioloģija vizuālā māksla latviešu val. angļu v.
9

ģeogrāfija latviešu val. angļu v.
Klase - 9.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
matemātika Bioloģija
matemātika
2 pasaules vēst. Bioloģija matemātika ģeogrāfija latviešu val.
3 Latvijas vēst. fizika matemātika ģeogrāfija angļu v.
4 angļu v. matemātika sports matemātika angļu v.
5
6 vācu v.
krievu v.
literatūra latviešu val. vācu v.
krievu v.
soc.zinības
7 vācu v.
krievu v.
literatūra fizika vizuālā māksla mūzika
8 ķīmija
ķīmija latviešu val. sports
9


mājt.un tehn. klases st.
10


mājt.un tehn.
Klase - 9.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1
pasaules vēst. matemātika
matemātika
2 angļu v. ģeogrāfija matemātika fizika matemātika
3 mājt.un tehn. latviešu val. Latvijas vēst. fizika literatūra
4 mājt.un tehn. latviešu val. vizuālā māksla angļu v. literatūra
5
6 matemātika Bioloģija sports latviešu val. angļu v.
7 matemātika ģeogrāfija sports vācu v.
krievu v.
soc.zinības
8 vācu v.
krievu v.

Bioloģija ķīmija mūzika
9 vācu v.
krievu v.

klases st. ķīmija

10.DAS10.DIT10.UZ10.VM

Klase - 10.DAS
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Sports un veselība Matemātika I
Bioloģija I
2 Sports un veselība Matemātika I vācu v.
krievu v.
Vēst.un soc.z.I Vēst.un soc.z.I
3 Latviešu val.I vācu v.
krievu v.
Fizika I Vēst.un soc.z.I Svešvaloda I
4 Ķīmija I vācu v.
krievu v.
Fizika I Fizika I Svešvaloda I
5 Svešvaloda I
Ķīmija I Svešvaloda I Matemātika I
6
Svešvaloda I


7 Matemātika I Literatūra I Latviešu val.I Svešvaloda I
8 Matemātika I Literatūra I Latviešu val.I Matemātika I
9 Datorika Ķīmija I Literatūra I Sports un veselība
10
klases st. Ģeogrāfija I

Klase - 10.DIT
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Sports un veselība I Latviešu val.I
Svešvaloda I
2 Sports un veselība I Matemātika I Literatūra I Svešvaloda I Latviešu val.I
3 Matemātika I Fizika I vācu v.
krievu v.
Literatūra I Soc.z.un vēst.
4 Matemātika I Svešvaloda I Matemātika I Literatūra I Soc.z.un vēst.
5 vācu v.
krievu v.
Ķīmija I Svešvaloda I Fizika I Matemātika I
6
7 Ķīmija I Ķīmija I Svešvaloda I klases st. Matemātika I
8 Ķīmija I Ķīmija I vācu v.
krievu v.
Matemātika I Fizika I
9 Svešvaloda I
Latviešu val.I Sports un veselība Fizika I
Klase - 10.UZ
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 Fizika I

Matemātika I
2 Latviešu val.I Svešvaloda I Svešvaloda I Matemātika I Svešvaloda I
3 Svešvaloda I Svešvaloda I vācu v.
krievu v.
Vēst.un soc.z.I Sports un veselība
4 Matemātika I Fizika I Latviešu val.I Ķīmija I Sports un veselība
5 vācu v.
krievu v.
Latviešu val.I Fizika I Ķīmija I
6Literatūra I
7 Datorika Matemātika I Ģeogrāfija I Literatūra I Literatūra I
8
Matemātika I vācu v.
krievu v.
Svešvaloda I Matemātika I
9
Sports un veselība Ķīmija I Bioloģija I Vēst.un soc.z.I
10

klases st.
Vēst.un soc.z.I
Klase - 10.VM
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 BioloģijaI
Programmēšana I
Matemātika I
Latviešu val.I
2 Fizika I
Programmēšana I
Matemātika I vācu v.
krievu v.
klases st. Literatūra I
3 Fizika I
Programmēšana I
vācu v.
krievu v.
Ģeogrāfija I
Diz.un tehn. I
Matemātika I Sports un veselība
4 Fizika I
Programmēšana I
vācu v.
krievu v.
Matemātika I
Diz.un tehn. I
Matemātika I Sports un veselība
5 Ķīmija I
Programmēšana I
Datorika
Diz.un tehn. I
Literatūra I

6


Vēst.un soc.z.I
Bioloģija
Svešvaloda I
7 Latviešu val.I Svešvaloda I Literatūra I Vēst.un soc.z.I
Bioloģija
Svešvaloda I
8
Svešvaloda I Svešvaloda I Vēst.un soc.z.I
Bioloģija
Latviešu val.I
9
Sports un veselība Ķīmija I angļu v. Matemātika I
10

Ķīmija I

11.a11.b11.c11.d

Klase - 11.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 literatūra informātika
angļu v.
2 Bioloģija fizika angļu v. krievu v.
vācu v.
fizika
3 Bioloģija angļu v. angļu v. krievu v.
vācu v.
fizika
4 krievu v.
vācu v.
matemātika ķīmija vizuālā māksla ģeogrāfija
5 latviešu val. kulturoloģija klases st. matemātika sports
6
7 matemātika sports matemātika ķīmija angļu v.
8 matemātika sports matemātika ķīmija latviešu val.
9

literatūra
L.p.vēsture
10

literatūra
L.p.vēsture
Klase - 11.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 matemātika kulturoloģija
ķīmija
2 matemātika informātika Bioloģija krievu v.
vācu v.

3 ķīmija ģeogrāfija Bioloģija krievu v.
vācu v.
klases st.
4 krievu v.
vācu v.
fizika latviešu val. ekonomika angļu v.
5 angļu v. angļu v. latviešu val. matemātika sports
6
7 angļu v. sports fizika angļu v. L.p.vēsture
8 literatūra sports fizika pol&ties matemātika
9 literatūra L.p.vēsture vizuālā māksla literatūra matemātika
Klase - 11.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 vācu v.
krievu v.
angļu v.
klases st.
2 psiholoģija
literatūra+
angļu v. latviešu val. kulturoloģija angļu v.
3 literatūra informātika vizuālā māksla angļu v. matemātika
4 literatūra L.p.vēsture angļu v.
rež. pam.
dabasz.
ķīmija
matemātika
5
sports fizika
rež. pam.
dabasz.
ķīmija
L.p.vēsture
6 matemātika
aktiermeist.
7 ģeogrāfija
aktiermeist.
fizika
skat.kust.
latviešu val. matemātika Bioloģija
aktiermeist.
8 bioloģija+
skat.runa
fizika
skat.kust.
matemātika vācu v.
krievu v.
Bioloģija
aktiermeist.
9 ķīmija
skat.runa


vācu v.
krievu v.
sports
10sports
Klase - 11.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 vācu v.
krievu v.
fizika
kulturoloģija
2 angļu v. ķīmija vizuālā māksla literatūra klases st.
3 matemātika matemātika angļu v. fizika angļu v.
4 Bioloģija informātika matemātika fizika Latv.un pas.vēs
5 Bioloģija sports matemātika angļu v. ģeogrāfija
6
7 literatūra Latv.un pas.vēs ķīmija latviešu val. matemātika
8 literatūra latviešu val. ķīmija vācu v.
krievu v.
matemātika
9

angļu v.+
fizika+
vācu v.
krievu v.
sports
10sports

12.a12.b12.c

Klase - 12.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 matemātika latviešu val.
latviešu val.
2 matemātika literatūra ķīmija literatūra sports
3 L.p.vēsture literatūra ķīmija literatūra Bioloģija
4 ekonomika angļu v. ekonomika kulturoloģija fizika
5 ekonomika matemātika
matemātika fizika
6

angļu v.

7 L.p.vēsture matemātika angļu v. fizika klases st.
8 angļu v. matemātika sports
angļu v.
9 Bioloģija krievu v.
vācu v.
sports
krievu v.
vācu v.
10krievu v.
vācu v.
Klase - 12.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 latviešu val. ķīmija
matemātika
2 L.p.vēsture L.p.vēsture matemātika matemātika sports
3 latviešu val. ķīmija matemātika kulturoloģija literatūra
4 angļu v. ekonomika vācu v.
krievu v.
angļu v. literatūra
5 matemātika ekonomika angļu v. pol&ties
psiholoģija
angļu v.
6
7 Bioloģija Bioloģija matemātika
Bioloģija
literatūra fizika
8 klases st. vācu v.
krievu v.
sports fizika vācu v.
krievu v.
9
ekonomika sports fizika angļu v.
Klase - 12.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna Disciplīna
1 angļu v.
latviešu val.+
L.p.vēsture
Klases st.
2 latviešu val. kulturoloģija fizika
rež. pam.
ķīmija
dabasz.
matemātika
3 latviešu val. matemātika fizika
rež. pam.
ķīmija
dabasz.
Latv.un pas.vēs
4 angļu v. matemātika+
literatūra+
skat.kust.
sports literatūra Literatūra
5 matemātika matemātika
skat.kust.
matemātika literatūra angļu v.
6
7 matemātika angļu v. ekonomika
Radošo industr.
Bioloģija
aktiermeist.
sports
8
angļu v. ekonomika
Radošo industr.
Bioloģija
aktiermeist.
sports
9
krievu v.
vācu val.
ekonomika
Radošo industr.

krievu v.
vācu v.
10

fizika
Radošo industr.

krievu v.
vācu v.
×