Stundu saraksts 2.semestrim 2022./2023.m.g.

5.A5.B5.C5.D5.E

Klase - 5.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Literatūra 33.k. Vizuālā māksla 7.k.

Latviešu val. 33.k. Latviešu val. 33.k.
2 Angļu v. 37.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Sports un vesel sporta z. Matemātika 21.k. Dabaszinības 26.k.
Angļu v. 40.k.3 Latviešu val. 33.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Sports un vesel sporta z. Mūzika 15.k. Diz.un tehn. māj.k1
Diz.un tehn. māj.k2
4

5 Matemātika 21.k. Dabaszinības 26.k. Angļu v. 37.k. Klases st. 21.k. Matemātika 21.k.
Angļu v. 40.k.6 Datorika 23.k Latviešu val. 33.k. Matemātika 21.k. Teātra māksla svētku z. Angļu v. 37.k.
Datorika 29.k

Angļu v. 40.k.
7 Sports un vesel sporta z. Matemātika 21.k. Mūzika 15.k. Krievu v. 19.k.Vācu v. 3.k.

8Latviešu val. 33.k.9

10

Klase - 5.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 36.k. Mūzika 15.k.

Dabaszinības 26.k. Dabaszinības 26.k.
2 Latviešu val. 36.k. Angļu v. 37.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Matemātika 20.k. Latviešu val. 36.k.


Angļu v. 40.k.

3 Datorika 23.k Literatūra 36.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Matemātika 20.k. Sports un vesel sporta z.
Datorika 29.k4

5 Angļu v. 37.k. Vizuālā māksla 7.k. Sports un vesel sporta z. Teātra māksla svētku z. Latviešu val. 36.k.
Angļu v. 40.k.6 Mūzika 15.k. Matemātika 20.k. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 36.k. Matemātika 20.k.
7 Diz.un tehn. māj.k1

Matemātika 20.k. Krievu v. 13.k. Angļu v. 37.k.
Diz.un tehn. māj.k2Vācu v. 3.k. Angļu v. 40.k.
8Klases st. 20.k.9

10

Klase - 5.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Dabaszinības 26.k. Literatūra 36.k.

Angļu v. 37.k. Latviešu val. 36.k.


Angļu v. 40.k.

2 Matemātika 21.k. Vizuālā māksla 7.k. Matemātika 21.k. Latviešu val. 36.k. Mūzika 15.k.
3 Matemātika 21.k. Dabaszinības 26.k. Angļu v. 37.k. Diz.un tehn. māj.k1 Klases st. 30.k.
Angļu v. 40.k. Diz.un tehn. māj.k2

4

5 Latviešu val. 36.k. Latviešu val. 36.k. Latviešu val. 36.k. Sports un vesel sporta z. Sports un vesel svētku z.
6 Angļu v. 37.k. Matemātika 21.k. Datorika 23.k Sports un vesel sporta z. Matemātika 21.k.
Angļu v. 40.k.

Datorika 29.k7 Mūzika 15.k. Teātra māksla svētku z. Soc.zin.un vēst 30.k. Vācu v. 3.k. Krievu v. 19.k.
8Soc.zin.un vēst 30.k.9

10

Klase - 5.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Sports un vesel svētku z. Latviešu val. 32.k.

Latviešu val. 32.k. Sports un vesel sporta z.
2 Vizuālā māksla 7.k. Latviešu val. 32.k. Diz.un tehn. māj.k1 Mūzika 15.k. Sports un vesel sporta z.
Diz.un tehn. māj.k23 Latviešu val. 32.k. Literatūra 32.k. Dabaszinības 19.k. Latviešu val. 32.k. Dabaszinības 26.k.
4

5 Datorika 23.k Angļu v. 37.k. Krievu v. 13.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Angļu v. 37.k.
Datorika 29.k Angļu v. 40.k. Vācu v. 3.k.

Angļu v. 40.k.
6 Matemātika 22.k. Teātra māksla svētku z. Klases st. 22.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Matemātika 22.k.
7 Matemātika 22.k. Mūzika 15.k. Matemātika 22.k.

Matemātika 22.k.
8Angļu v. 40.k.Angļu v. 37.k.9

10

Klase - 5.E
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 18.k. Latviešu val. 33.k.

Mūzika 15.k. Diz.un tehn. māj.k1
Diz.un tehn. māj.k2
2 Latviešu val. 33.k. Matemātika 18.k. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 33.k. Latviešu val. 33.k.
3 Angļu v. 40.k. Datorika 23.k Sports un vesel sporta z. Literatūra 33.k. Mūzika 15.k.
Angļu v. 4.k. Datorika 29.k

4

5 Matemātika 18.k. Teātra māksla svētku z. Krievu v. 19.k. Angļu v. 40.k. Latviešu val. 33.k.
Vācu v. 3.k. Angļu v. 4.k.

6 Dabaszinības 26.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Dabaszinības 20.k. Angļu v. 40.k. Matemātika 18.k.


Angļu v. 4.k.

7 Sports un vesel sporta z. Soc.zin.un vēst 30.k. Matemātika 18.k.

Vizuālā māksla 7.k.
8Klases st. 18.k.9

10

6.A6.B6.C6.D6.E

Klase - 6.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Angļu v. 1.k. Matemātika 2.k.

Sports un vesel svētku z. Matemātika 2.k.
Angļu v. 5.k.2 Literatūra 34.k. Matemātika 2.k. Soc.zin.un vēst 17.k. Sports un vesel svētku z. Soc.zin.un vēst 30.k.
3 Literatūra 34.k. Vācu v. 3.k. Latviešu val. 34.k. Klases st. 1.k. Latviešu val. 34.k.


Krievu v. 19.k.

4

5 Dabaszinības 20.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Dabaszinības 26.k. Matemātika 2.k. Datorika 23.k
Datorika 29.k
6 Latviešu val. 34.k. Diz.un tehn. māj.k1 Matemātika 2.k. Mūzika 15.k. Angļu v. 1.k.


Diz.un tehn. māj.k2Angļu v. 5.k.
7 Latviešu val. 34.k. Diz.un tehn. māj.k1 Vizuālā māksla 7.k. Teātra māksla svētku z. Angļu v. 1.k.


Diz.un tehn. māj.k2Angļu v. 5.k.
8 Matemātika 2.k.

Sports un vesel sporta z.9

10

Klase - 6.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 34.k. Angļu v. 37.k.

Matemātika 2.k. Angļu v. 37.k.


Angļu v. 4.k.Angļu v. 4.k.
2 Matemātika 2.k. Dabaszinības 22.k. Latviešu val. 34.k. Angļu v. 37.k. Latviešu val. 34.k.


Angļu v. 4.k.

3 Matemātika 2.k. Vācu v. 3.k. Mūzika 15.k. Latviešu val. 34.k. Sports un vesel sporta z.


Krievu v. 13.k.

4

5 Vizuālā māksla 7.k. Literatūra 34.k. Sports un vesel sporta z. Datorika 23.k Matemātika 2.k.


Datorika 29.k

6 Soc.zin.un vēst 30.k. Literatūra 34.k. Sports un vesel sporta z. Diz.un tehn. māj.k1 Matemātika 2.k.


Diz.un tehn. māj.k2

7 Soc.zin.un vēst 30.k. Matemātika 2.k. Soc.zin.un vēst 17.k. Diz.un tehn. māj.k1 Dabaszinības 6.k.


Diz.un tehn. māj.k2

8Klases st. 2.k. Teātra māksla svētku z.

9

10

Klase - 6.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 2.k. Sports un vesel svētku z.

Diz.un tehn. māj.k1 Vizuālā māksla 7.k.


Diz.un tehn. māj.k2

2 Dabaszinības 20.k. Sports un vesel svētku z. Angļu v. 4.k. Diz.un tehn. māj.k1 Matemātika 2.k.
Angļu v. 18.k. Diz.un tehn. māj.k2

3 Mūzika 15.k. Soc.zin.un vēst 18.k. Klases st. 26.k. Matemātika 2.k. Latviešu val. 33.k.
4

5 Angļu v. 4.k. Matemātika 2.k. Matemātika 2.k. Dabaszinības 22.k. Soc.zin.un vēst 30.k.
Angļu v. 6.k.6 Matemātika 2.k. Datorika 23.k Latviešu val. 33.k. Literatūra 33.k. Soc.zin.un vēst 30.k.


Datorika 29.k

7 Angļu v. 4.k. Latviešu val. 33.k. Sports un vesel sporta z. Literatūra 33.k. Latviešu val. 33.k.
Angļu v. 40.k.8 Vācu v. 3.k. Teātra māksla svētku z.

Krievu v. 19.k.

9

10

Klase - 6.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Angļu v. 4.k. Dabaszinības 22.k.

Klases st. 4.k. Latviešu val. 32.k.
Angļu v. 6.k.2 Mūzika 15.k. Datorika 23.k Dabaszinības 19.k. Matemātika 2.k. Literatūra 32.k.


Datorika 29.k

3 Soc.zin.un vēst 37.k. Matemātika 2.k. Angļu v. 4.k. Vizuālā māksla 7.k. Literatūra 32.k.
Angļu v. 35.k4

5 Matemātika 2.k. Latviešu val. 32.k. Diz.un tehn. māj.k1 Sports un vesel sporta z. Sports un vesel svētku z.
Diz.un tehn. māj.k26 Teātra māksla svētku z. Matemātika 2.k. Diz.un tehn. māj.k1 Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 32.k.
Diz.un tehn. māj.k27 Matemātika 2.k. Latviešu val. 32.k. Angļu v. 4.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Matemātika 2.k.
Angļu v. 6.k.8 Krievu v. 19.k.

Soc.zin.un vēst 30.k.
Vācu v. 3.k.9

10

Klase - 6.E
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Sports un vesel svētku z. Datorika 23.k

Soc.zin.un vēst 17.k. Sports un vesel sporta z.


Datorika 29.k

2 Angļu v. 4.k. Literatūra 33.k. Matemātika 2.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Sports un vesel sporta z.
Angļu v. 1.k.3 Vizuālā māksla 7.k. Literatūra 33.k. Matemātika 2.k. Teātra māksla svētku z. Matemātika 2.k.
4

5 Latviešu val. 33.k. Dabaszinības 22.k. Latviešu val. 33.k. Latviešu val. 33.k. Diz.un tehn. māj.k1
Diz.un tehn. māj.k2
6 Angļu v. 4.k. Mūzika 15.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Matemātika 2.k. Diz.un tehn. māj.k1
Angļu v. 6.k.

Diz.un tehn. māj.k2
7 Klases st. 33.k. Dabaszinības 22.k. Matemātika 2.k. Matemātika 2.k. Angļu v. 4.k.
Angļu v. 21.k.
8 Krievu v. 13.k. Latviešu val. 33.k.

Vācu v. 3.k.9

10

7.A7.B7.C7.D

Klase - 7.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 32.k. Matemātika 16.k

Datorika 23.k Ģeogrāfija 14.k.


Datorika 29.k

2 Matemātika 16.k L.p.vēsture 34.k. Angļu v. 5.k. Matemātika 16.k Ģeogrāfija 14.k.
Angļu v. 37.k.3 L.p.vēsture 1.k. Bioloģija 22.k. Klases st. 32.k. Angļu v. 5.k. Datorika 23.k


Angļu v. 37.k. Datorika 29.k
4 Sports un vesel sporta z. Soc.zinības 30.k. Latviešu val. 32.k. Mūzika 15.k. Matemātika 16.k
5

6 Krievu v. 13.k. Bioloģija 22.k. Matemātika 16.k Vizuālā māksla 7.k. Sports un vesel sporta z.
Vācu v. 3.k.7 Teātra māksla svētku z. Krievu v. 13.k. Diz.un tehn. māj.k1 Literatūra 32.k. Sports un vesel sporta z.


Vācu v. 3.k. Diz.un tehn. māj.k28 Angļu v. 5.k. Latviešu val. 32.k. Diz.un tehn. māj.k1 Literatūra 32.k.

Angļu v. 37.k.

Diz.un tehn. māj.k29

10

Klase - 7.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Klases st. 16.k L.p.vēsture 6.k.

Latviešu val. 36.k. Mūzika 15.k.
2 Soc.zinības 30.k. Matemātika 16.k Latviešu val. 36.k. L.p.vēsture 18.k. Matemātika 16.k
3 Latviešu val. 36.k. Diz.un tehn. māj.k1 Matemātika 16.k Datorika 23.k Angļu v. 5.k.


Diz.un tehn. māj.k2

Datorika 29.k Angļu v. 37.k.
4 Sports un vesel sporta z. Diz.un tehn. māj.k1 Matemātika 16.k Bioloģija 22.k. Datorika 23.k


Diz.un tehn. māj.k2Datorika 29.k
5

6 Krievu v. 19.k. Matemātika 16.k Ģeogrāfija 14.k. Teātra māksla 37.k. Sports un vesel sporta z.
Vācu v. 3.k.7

Krievu v. 19.k. Ģeogrāfija 14.k. Literatūra 36.k. Sports un vesel sporta z.


Vācu v. 3.k.

8

Angļu v. 5.k. Bioloģija 26.k. Literatūra 36.k. Angļu v. 5.k.


Angļu v. 37.k.Angļu v. 37.k.
9Vizuālā māksla 7.k.10

Klase - 7.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Vizuālā māksla 7.k. Matemātika 21.k.

L.p.vēsture 19.k. Datorika 23.k
Datorika 29.k
2 Krievu v. 19.k. Matemātika 21.k. Mūzika 15.k. Klases st. 40.k. Latviešu val. 31.k.
Vācu v. 3.k.3 Soc.zinības 30.k. Angļu v. 4.k. Diz.un tehn. māj.k1 Matemātika 21.k. Angļu v. 4.k.


Angļu v. 40.k. Diz.un tehn. māj.k2

Angļu v. 40.k.
4 Angļu v. 4.k. Teātra māksla svētku z. Diz.un tehn. māj.k1 Datorika 23.k Sports un vesel sporta z.
Angļu v. 40.k.

Diz.un tehn. māj.k2 Datorika 29.k

5

6 Latviešu val. 31.k. Sports un vesel sporta z. Krievu v. 19.k. Literatūra 31.k. Ģeogrāfija 14.k.
Vācu v. 3.k.7 L.p.vēsture 16.k Sports un vesel sporta z. Matemātika 21.k. Literatūra 31.k. Ģeogrāfija 14.k.
8

Bioloģija 22.k. Latviešu val. 31.k.

Matemātika 21.k.
9Bioloģija 26.k.10

Klase - 7.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 L.p.vēsture 22.k. Diz.un tehn. māj.k1

Vizuālā māksla 7.k. L.p.vēsture 19.k.


Diz.un tehn. māj.k2

2 Krievu v. 13.k. Diz.un tehn. māj.k1 Literatūra 33.k. Datorika 23.k Datorika 23.k
Vācu v. 3.k. Diz.un tehn. māj.k2

Datorika 29.k Datorika 29.k
3 Ģeogrāfija 14.k. Matemātika 21.k. Literatūra 33.k. Soc.zinības 30.k. Matemātika 21.k.
4 Ģeogrāfija 14.k. Latviešu val. 33.k. Matemātika 21.k. Teātra māksla svētku z. Sports un vesel sporta z.
5

6 Latviešu val. 33.k. Sports un vesel sporta z. Krievu v. 13.k. Bioloģija 22.k. Angļu v. 4.k.
Vācu v. 3.k.

Angļu v. 33.k.
7 Bioloģija 20.k. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 33.k. Matemātika 21.k. Mūzika 15.k.
8 Angļu v. 4.k.

Matemātika 21.k.

Klases st. 33.k.
Angļu v. 40.k.9Angļu v. 4.k.Angļu v. 40.k.10

8.A8.B8.C8.D

Klase - 8.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Diz.un tehn. māj.k2 Matemātika 19.k.Matemātika 21.k.
Diz.un tehn. māj.k12 Diz.un tehn. māj.k2 Mūzika 15.k. 2.sveš.val. 3.k. Bioloģija 22.k. Bioloģija 6.k.
Diz.un tehn. māj.k1

2.sveš.val. 23.k3 Matemātika 6.k. Angļu v. 5.k. Angļu v. 5.k. Klases st. 31.k. Latviešu val. 31.k.


Angļu v. 37.k. Angļu v. 36.k.4 Angļu v. 5.k. Sports un vesel sporta z. Matemātika 22.k. Soc.zinības 30.k. L.p.vēsture 21.k.
Angļu v. 37.k.5

6 Matemātika 35.k Ģeogrāfija 14.k. Literatūra 31.k. 2.sveš.val. 3.k. Ķīmija 26.k.


2.sveš.val. 19.k.

7 Latviešu val. 31.k. Ģeogrāfija 14.k. Literatūra 31.k. Sports un vesel sporta z. Ķīmija 26.k.
8 Fizika 25.k. Fizika 25.k. Vizuālā māksla 7.k. Sports un vesel sporta z.

9

Latviešu val. 31.k. L.p.vēsture 17.k. Datorika 23.kDatorika 29.k

10

Klase - 8.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Mūzika 15.k. Fizika 25.k.

Matemātika 21.k. Bioloģija 6.k.
2 Datorika 23.k Ģeogrāfija 14.k. 2.sveš.val. 13.k. Sports un vesel sporta z. Matemātika 21.k.
Datorika 29.k

2.sveš.val. 3.k.3 Diz.un tehn. māj.k2 Ģeogrāfija 14.k. Matemātika 21.k. Latviešu val. 36.k. Latviešu val. 36.k.
Diz.un tehn. māj.k14 Diz.un tehn. māj.k2 Bioloģija 22.k. Fizika 18.k. Matemātika 21.k. Angļu v. 37.k.
Diz.un tehn. māj.k1

Angļu v. 5.k.
5

6 Matemātika 21.k. Latviešu val. 36.k. Literatūra 36.k. 2.sveš.val. 13.k. Klases st. 36.k.


2.sveš.val. 3.k.

7 Angļu v. 37.k. Angļu v. 37.k. Literatūra 36.k. Ķīmija 12.k. Soc.zinības 30.k.
Angļu v. 5.k. Angļu v. 5.k.

8

Vizuālā māksla 7.k. L.p.vēsture 17.k. Ķīmija 12.k.

9

L.p.vēsture 21.k. Sports un vesel sporta z.10Sports un vesel sporta z.Klase - 8.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Ģeogrāfija 14.k. Angļu v. 5.k.

Matemātika 16.k Angļu v. 5.k.


Angļu v. 40.k.Angļu v. 40.k.
2 Ģeogrāfija 14.k. 2.sveš.val. 19.k. Matemātika 16.k Latviešu val. 32.k. Vizuālā māksla 7.k.


2.sveš.val. 3.k.

3 Fizika 25.k. Matemātika 16.k Fizika 7.k. 2.sveš.val. 19.k. Matemātika 16.k


2.sveš.val. 3.k.

4 Ķīmija 15.k. Sports un vesel sporta z. Bioloģija 26.k. Angļu v. 5.k. Soc.zinības 30.k.


Angļu v. 40.k.

5

6 Literatūra 32.k. Latviešu val. 32.k. Mūzika 15.k. Ķīmija 12.k. Bioloģija 6.k.
7 Literatūra 32.k. L.p.vēsture 18.k. Matemātika 16.k Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 32.k.
8 Diz.un tehn. māj.k2Sports un vesel sporta z. Klases st. 7.k.
Diz.un tehn. māj.k19 Diz.un tehn. māj.k2L.p.vēsture 17.k. Datorika 23.k
Diz.un tehn. māj.k1

Datorika 29.k
10

Klase - 8.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Ķīmija 12.k. L.p.vēsture 3.k.

Bioloģija 22.k. Matemātika 16.k
2 Latviešu val. 32.k. 2.sveš.val. 3.k. Ģeogrāfija 14.k. Sports un vesel sporta z. Klases st. 37.k.


2.sveš.val. 13.k.

3 Matemātika 16.k Fizika 25.k. Ģeogrāfija 14.k. 2.sveš.val. 3.k. L.p.vēsture 17.k.


2.sveš.val. 13.k.

4 Matemātika 16.k Angļu v. 16.k Soc.zinības 30.k. Latviešu val. 32.k. Bioloģija 6.k.


Angļu v. 37.k.

5

6 Fizika 25.k. Angļu v. 17.k. Angļu v. 1.k. Latviešu val. 32.k. Matemātika 16.k


Angļu v. 37.k. Angļu v. 37.k.7 Ķīmija 18.k. Matemātika 16.k Literatūra 32.k. Mūzika 15.k.

8 Vizuālā māksla 7.k.

Literatūra 32.k. Diz.un tehn. māj.k2Diz.un tehn. māj.k1

9 Datorika 23.k

Sports un vesel sporta z. Diz.un tehn. māj.k2

Datorika 29.kDiz.un tehn. māj.k1

10Sports un vesel sporta z.9.A9.B9.C9.D

Klase - 9.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Fizika 25.k. Matemātika 18.k.

Literatūra 34.k. Matemātika 18.k.
2 L.p.vēsture 22.k. Fizika 25.k. Ķīmija 32.k. Literatūra 34.k. Angļu v. 4.k.
Angļu v. 5.k.
3 Matemātika 18.k. Klases st. 34.k. Ķīmija 22.k. Matemātika 18.k. Ģeogrāfija 14.k.
4 Datorika 29.k Angļu v. 4.k. L.p.vēsture 17.k. Vizuālā māksla 7.k. Ģeogrāfija 14.k.
Datorika 23.k Angļu v. 5.k.

5

6 Sports un vesel sporta z. Vācu v. 3.k. Bioloģija 26.k. Datorika 29.k Mūzika 15.k.


Krievu v. 19.k.

Datorika 23.k

7 Inženierzinātne 25.k. Latviešu val. 34.k. Latviešu val. 34.k. Bioloģija 22.k. Matemātika 18.k.
8 Latviešu val. 34.k. Soc.zinības 21.k. Vācu v. 3.k.

Sports un vesel sporta z.
Krievu v. 19.k.9 Angļu v. 4.k.

Sports un vesel sporta z.
Angļu v. 5.k.10

Klase - 9.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Datorika 29.k Latviešu val. 34.k.

Klases st. 5.k. Latviešu val. 34.k.
Datorika 23.k2 Angļu v. mājk.3 Angļu v. 4.k. Matemātika 20.k. Vizuālā māksla 7.k. Matemātika 40.k.
Angļu v. 5.k. Angļu v. 5.k.

3 Angļu v. 22.k. Matemātika 6.k. Soc.zinības 17.k. Bioloģija 22.k. Ķīmija 12.k.
Angļu v. 5.k.4 Fizika 25.k. Fizika 25.k. Datorika 29.k Latviešu val. 34.k. Ķīmija 15.k.
Datorika 23.k5

6 Sports un vesel sporta z. Vācu v. 3.k. L.p.vēsture 17.k. Ģeogrāfija 14.k. Literatūra 34.k.


Krievu v. 19.k.

7 Matemātika 26.k. Matemātika 4.k. Bioloģija 19.k. Ģeogrāfija 14.k. Literatūra 34.k.
8 L.p.vēsture 16.k Mūzika 15.k. Vācu v. 3.k.

Sports un vesel sporta z.
Krievu v. 19.k.9 Inženierzinātne 25.k.

Sports un vesel sporta z.
10

Klase - 9.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Bioloģija 20.k. Sports un vesel sporta z.

Klases st. 6.k. Ķīmija 12.k.
2 Matemātika 18.k. Sports un vesel sporta z. Fizika 7.k. Vācu v. 3.k. Ķīmija 1.k.


Krievu v. 19.k.

3 Bioloģija 20.k. Mūzika 15.k. Matemātika 18.k. Ģeogrāfija 14.k. Matemātika 18.k.
4 Soc.zinības 21.k. Angļu v. 6.k. Sports un vesel sporta z. Ģeogrāfija 14.k. Matemātika 18.k.


Angļu v. 40.k.

5

6 L.p.vēsture 17.k. Angļu v. 6.k. Angļu v. 6.k. Matemātika 18.k. Datorika 29.k


Angļu v. 40.k. Angļu v. 40.k.

Datorika 23.k
7 Literatūra 36.k. Latviešu val. 36.k. Inženierzinātne 35.k Vizuālā māksla 7.k. Latviešu val. 36.k.
8 Literatūra 36.k. Vācu v. 3.k. Latviešu val. 36.k. L.p.vēsture 17.k. Datorika 29.k


Krievu v. 19.k.Datorika 23.k
9

Fizika 25.k.

10

Klase - 9.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Angļu v. 40.k. Sports un vesel sporta z.

Matemātika 18.k. Klases st. 35.k
Angļu v. 19.k.2 Fizika 25.k. Sports un vesel sporta z. Angļu v. 40.k. Vācu v. 3.k. Matemātika 18.k.
Angļu v. 35.k. Krievu v. 13.k.

3 Latviešu val. 35.k Latviešu val. 35.k Datorika 29.k Literatūra 35.k Bioloģija 6.k.
Datorika 23.k4 Matemātika 18.k. Matemātika 18.k. Sports un vesel sporta z. Literatūra 35.k Latviešu val. 35.k
5

6 Bioloģija 20.k. Inženierzinātne 25.k. Matemātika 18.k. L.p.vēsture 17.k. Vizuālā māksla 7.k.
7 L.p.vēsture 1.k. Fizika 25.k. Angļu v. 40.k. Soc.zinības 17.k. Datorika 29.k
Angļu v. 5.k.

Datorika 23.k
8 Mūzika 15.k. Vācu v. 3.k.

Ģeogrāfija 14.k. Ķīmija 14.k.


Krievu v. 13.k.

9

Ģeogrāfija 14.k. Ķīmija 12.k.
10

10.Inz10.VUD

Klase - 10.Inz
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Latviešu val. I 35.k Sports un vesel sporta z. Fizika I 3.k.

2 Svešval. I (B2) In315 Literatūra I 35.k Ķīmija I 12.k. Matemātika I 1.k. Soc.zin.un vēst In315
Svešval. I (B2) In3173 Svešvaloda (B1) 3.k. Svešval. I (B2) 1.k. Ķīmija I 12.k. Fizika I 4.k. Fizika I 7.k.
Svešvaloda (B1) 13.k. Svešval. I (B2) 7.k.

4 Svešval. I (B2) 1.k. Svešval. I (B2) 1.k. Ķīmija I 12.k. Svešval. I (B2) 1.k. Fizika I 7.k.
Svešval. I (B2) 6.k. Svešval. I (B2) 7.k.

Svešval. I (B2) 4.k.

5 Svešvaloda (B1) 3.k. Ķīmija I 12.k. Ķīmija I 12.k. Klases st. 14.k. Matemātika I 6.k.
Svešvaloda (B1) 13.k.6

7 Literatūra I 35.k Matemātika I 40.k. Svešvaloda (B1) 3.k. Soc.zin.un vēst 16.k Matemātika I 35.k
Svešvaloda (B1) 13.k.8 Literatūra I 35.k Matemātika I 40.k.

Latviešu val. I 35.k Matemātika I 35.k
9 Sports un vesel sporta z. Matemātika I 40.k.

Latviešu val. I 35.k Svešval. I (B2) 1.k.
Svešval. I (B2) 4.k.
10 Sports un vesel sporta z.Klase - 10.VUD
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Bioloģija I 26.k. Sports un vesel sporta z. Literatūra I 35.k

2 Literatūra I 35.k Matemātika I In315 Svešval. I (B2) 1.k. Literatūra I 35.k Fizika I 25.k.
Svešval. I (B2) In3163 Svešvaloda (B1) 3.k. Matemātika I In315 Svešval. I (B2) 1.k. Ķīmija I 12.k. Vēst.un soc.z.I 1.k.
Svešvaloda (B1) 19.k.

Svešval. I (B2) In3164 Latviešu val. I 35.k Latviešu val. I 35.k Matemātika I 35.k Vēst.un soc.z.I 36.k. Vēst.un soc.z.I 1.k.
5 Svešvaloda (B1) 3.k. Svešval. I (B2) 1.k. Matemātika I 35.k Svešval. I (B2) 1.k. Svešval. I (B2) 1.k.
Svešvaloda (B1) 19.k. Svešval. I (B2) 18.k.

Svešval. I (B2) 5.k. Svešval. I (B2) 35.k
6

7 Matemātika I In315 Svešval. I (B2) 1.k. Svešvaloda (B1) 3.k. Latviešu val. I 35.k Ķīmija I 12.k.


Svešval. I (B2) 23.k Svešvaloda (B1) 23.k8 Matemātika I In315 Ģeogrāfija I 14.k. Fizika I 25.k. Datorika 29.k Ķīmija I 12.k.


Datorika 23.k

9 Sports un vesel sporta z. Klases st. 3.k. Fizika I 25.k.10 Sports un vesel sporta z.11.DA11.DIT11.UZ11.VISP

Klase - 11.DA
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Ķīmija I 12.k. Fizika I 25.k. Latviešu val. I In315

2 Ķīmija I 12.k. Literatūra I In316 Fizika I 25.k. Ģeogrāfija I 14.k. Matemātika I In316
3 Ķīmija I 12.k. Literatūra I In316 Svešvaloda (B1) In317 Matemātika I 16.k Matemātika I In316
Svešvaloda (B1) 3.k.4 Latviešu val. I 30.k. Matemātika I 34.k. Svešval. I (B2) 1.k. Matemātika I 16.k Bioloģija I 26.k.
Svešval. I (B2) 5.k.5 Svešval. I (B2) 1.k. Matemātika I 33.k. Svešval. I (B2) 1.k. Svešvaloda (B1) 19.k. Bioloģija I 26.k.
Svešval. I (B2) 5.k.

Svešval. I (B2) 5.k. Svešvaloda (B1) 3.k.

6

7 Svešvaloda (B1) 19.k. Latviešu val. I 29.k Klases st. 26.k. Datorika 29.k Vēst.un soc.z.I 17.k.
Svešvaloda (B1) 3.k.Datorika 23.k

8 Literatūra I 30.k. Sports un vesel sporta z. Sports un vesel sporta z. Svešval. I (B2) 1.k. Vēst.un soc.z.I 17.k.


Svešval. I (B2) 4.k.

9

Sports un vesel sporta z.

Svešval. I (B2) 1.k. Vēst.un soc.z.I 17.k.


Svešval. I (B2) 4.k.

10Sports un vesel sporta z.
Klase - 11.DIT
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Latviešu val. I 31.k. Programmēšana I 29.k Latviešu val. I 31.k.

2 Sports un vesel sporta z. Matemātika I In317 Programmēšana I 29.k Latviešu val. I 31.k. Svešval. I (B2) In317
Svešval. I (B2) In318
3 Sports un vesel sporta z. Matemātika I In317 Fizika I 25.k. Sports un vesel sporta z. Svešval. I (B2) In317
Svešval. I (B2) In318
4 Svešvaloda (B1) 13.k. Svešvaloda (B1) 13.k. Svešvaloda (B1) 13.k. Sports un vesel sporta z. Matemātika I 34.k.
Svešvaloda (B1) 3.k. Svešvaloda (B1) 3.k. Svešvaloda (B1) 3.k.5 Svešval. I (B2) 30.k. Programmēšana I 29.k Klases st.
Soc.zin.un vēst 31.k. Fizika I 25.k.
Svešval. I (B2) 31.k.6

7 Programmēšana I 29.k Literatūra I 31.k. Diz.un tehn. I mājk.3 Matemātika I 34.k. Svešval. I (B2) 13.k.
Robotika 29.k

Svešval. I (B2) 3.k.
8 Programmēšana I 29.k Literatūra I 31.k. Diz.un tehn. I mājk.3 Matemātika I 34.k. Svešval. I (B2) 13.k.
Robotika 29.k

Svešval. I (B2) 3.k.
9Diz.un tehn. I mājk.3 Diz.un tehn. I
Matemātika I
7.k. Soc.zin.un vēst 34.k.
Robotika 29.k10Diz.un tehn. I māj.k1
Matemātika I 34.k.
Klase - 11.UZ
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Svešval. I (B2) 1.k. Svešval. I (B2) 1.k. Svešval. I (B2) 1.k.Svešval. I (B2) 20.k. Svešval. I (B2) 13.k. Svešval. I (B2) 13.k.

2 Literatūra I 31.k. Svešval. I (B2) 1.k. Latviešu val. I 31.k. Bioloģija I 26.k. Matemātika I 20.k.


Svešval. I (B2) 36.k.

3 Literatūra I 31.k. Latviešu val. I 31.k. Latviešu val. I 31.k. Bioloģija I 26.k. Matemātika I 20.k.
4 Svešvaloda (B1) 3.k. Svešvaloda (B1) 3.k. Svešvaloda (B1) 3.k. Matemātika I 20.k. Vēst.un soc.z.I 17.k.
Svešvaloda (B1) 19.k. Svešvaloda (B1) 19.k. Svešvaloda (B1) 19.k.5 Ģeogrāfija I 14.k. Vēst.un soc.z.I 17.k. Datorika 29.k Matemātika I 20.k. Vēst.un soc.z.I 17.k.
Datorika 23.k6

7 Klases st. 17.k. Ķīmija I 12.k. Ķīmija I 12.k. Svešval. I (B2) 1.k. Matemātika I 20.k.


Svešval. I (B2) 4.k.

8 Uzņēmējd.pamati 17.k. Sports un vesel sporta z. Ķīmija I 12.k. Literatūra I 31.k. Matemātika I 20.k.
9 Uzņēmējd.pamati 17.k. Sports un vesel sporta z.Fizika I 25.k.
10Sports un vesel sporta z.
Klase - 11.VISP
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Klases st. 30.k. Bioloģija I 26.k. Ķīmija I 12.k.

2 Sports un vesel sporta z. Svešval. I (B2) In318 Bioloģija I 26.k. Ķīmija I 12.k. Matemātika I 22.k.
3 Sports un vesel sporta z. Svešval. I (B2) In318 Svešvaloda (B1) 13.k. Sports un vesel sporta z. Matemātika I 22.k.
Svešvaloda (B1) 3.k.4 Latviešu val. I 31.k. Literatūra I 31.k. Fizika I 25.k. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. I 31.k.
5 Vēst.un soc.z.I 17.k. Literatūra I 31.k. Matemātika I 22.k. Svešvaloda (B1) 13.k. Latviešu val. I 31.k.


Svešvaloda (B1) 3.k.

6

7 Svešvaloda (B1) 13.k. Vēst.un soc.z.I 17.k. Svešval. I (B2)
Svešval. I (B2) 5.k. Literatūra I 31.k.
Svešvaloda (B1) 3.k.8 Ķīmija I 12.k. Vēst.un soc.z.I 17.k. Matemātika I 22.k. Svešval. I (B2) 5.k. Matemātika I 22.k.
9 Ģeogrāfija I 14.k.Fizika I 25.k. Matemātika I 22.k.
10Datorika 29.k
Datorika 23.k

12.DAS12.DIT12.UZ12.VM

Klase - 12.DAS
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Psiholoģija 13.k. Ģeogrāfija I 14.k. Medicīnas pamat 20.k.Pol&ties 30.k.

2 Vēsture II In318 Soc.zin.II 17.k. Sveš.val.C1 In318 Vēsture II 17.k. Soc.zin.II 17.k.
Bioloģija II In316 Ķīmija II 12.k. Sveš.val.C1 6.k. Bioloģija II In315 Soc.zin.II 13.k.
Ķīmija II 12.k.
3 Vēsture II In318 Soc.zin.II 17.k. Sveš.val.C1 In318 Vēsture II 17.k. Fizika I 25.k.
Bioloģija II In316 Ķīmija II 12.k. Sveš.val.C1 6.k. Bioloģija II In315

4 Soc.zin.II 17.k. Soc.zin.II 17.k. Sveš.val.C1 4.k. Vēsture II 17.k. Soc.zin.II 13.k.
Soc.zin.II 34.k. Ķīmija II 12.k. Sveš.val.C1 6.k. Bioloģija II 26.k. Ķīmija II 12.k.
Ķīmija II 12.k.5 Vēsture II 34.k. Sports un vesel sporta z. Sveš.val.C1 4.k. Vēsture II 17.k. Soc.zin.II 13.k.
Bioloģija II 26.k.

Sveš.val.C1 6.k. Bioloģija II 26.k. Ķīmija II 12.k.
6

7 Klases st. 12.k. Sveš.val.C1 26.k. Psiholoģija 37.k. Publiskā uzstāš 37.k. Kultūras pamati In315


Sveš.val.C1 6.k.

8 Sports un vesel sporta z. Sveš.val.C1 26.k.

Publiskā uzstāš 37.k. Kultūras pamati In315


Sveš.val.C1 6.k.

9 Bioloģija II 26.k.Medicīnas pamat 26.k. Kultūras pamati In315


Pol&ties 16.k

10

Klase - 12.DIT
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Ģeogrāfija I 14.k.

Fizika II 25.k.Diz.un tehn.II mājk.3

2 Bioloģija I 26.k. Matemātika II 20.k. Kultūras pamati In315 Fizika II 25.k. Kultūras pamati 19.k.
Kultūra un m.I SP telpa Diz.un tehn.II mājk.3 Kultūra un m.I SP telpa
3 Bioloģija I 26.k. Matemātika II 20.k. Matemātika II In315 Fizika II 25.k. Kultūras pamati 19.k.


Diz.un tehn.II mājk.3 Kultūra un m.I SP telpa
4 Matemātika II 22.k. Bioloģija I 26.k. Ģeogrāfija I 14.k. Fizika II 25.k. Fizika II 25.k.


Diz.un tehn.II mājk.3 Diz.un tehn.II māj.k1
5 Matemātika II 22.k. Sports un vesel sporta z. Ģeogrāfija I 14.k. Fizika II 25.k. Klases st. 19.k.


Kultūra un m.I SP telpa

6

7 Robotika 23.k Progr.II Burtnieki Progr.II Burtnieki Matemātika II 20.k. Fizika II 25.k.
Kultūra un m.I 7.k.

Diz.un tehn.II mājk.3
8 Sports un vesel sporta z. Progr.II Burtnieki Progr.II Burtnieki Matemātika II 20.k. Fizika II 25.k.
Diz.un tehn.II mājk.3
9

Progr.II Burtnieki Progr.II Burtnieki

Projekta darbs
10Progr.II Burtnieki

Projekta darbs
Klase - 12.UZ
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Soc.zin.II 17.k. Matemātika II 22.k. Ģeogrāfija I 14.k.

2 Soc.zin.II 17.k. Klases st. 31.k. Matemātika II 22.k. Sveš.val.C1 6.k. Soc.zin.II 17.k.


Sveš.val.C1 In318 Soc.zin.II 13.k.
Ķīmija II 12.k.
3 Soc.zin.II 17.k. Sports un vesel sporta z. Kultūras pamati svētku z. Sveš.val.C1 6.k. Uzņēmējd.pamati 3.k.


Sveš.val.C1 In318

4 Soc.zin.II 17.k. Matemātika II 20.k. Kultūras pamati 31.k. Sveš.val.C1 6.k. Matemātika II 22.k.
Soc.zin.II 34.k.Sveš.val.C1 18.k.

Ķīmija II 12.k.5 Sports un vesel sporta z. Matemātika II 20.k. Kultūras pamati 31.k. Sveš.val.C1 6.k. Matemātika II 22.k.


Sveš.val.C1 18.k.

6

7 Sveš.val.C1 6.k. Matemātika II 20.k. Sports un vesel sporta z. Fizika I 25.k. Soc.zin.II In316
Sveš.val.C1 mājk.38 Sveš.val.C1 6.k. Matemātika II 20.k. Sveš.val.C1 6.k. Fizika I 25.k. Soc.zin.II 15.k.
Sveš.val.C1 31.k.

Sveš.val.C1 34.k.9 Projekta darbs


Sveš.val.C1 6.k.

Uzņēmējd.pamati 15.k.
Sveš.val.C1 34.k.10 Projekta darbs
Klase - 12.VM
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Sveš.val.C1 In315 Latv.un lit.II 35.kDiz.un tehn.II mājk.32 Sveš.val.C1 6.k. Sveš.val.C1 6.k. Latv.un lit.II Bibliotēka Soc.zin.un vēst In316 Latv.un lit.II 35.k
Kultūra un m.I SP telpa

Diz.un tehn.II mājk.3 Psiholoģija Bibliotēka Diz.un tehn.II māj.k1
3 Sveš.val.C1 In315 Sports un vesel sporta z. Matemātika II 20.k. Soc.zin.un vēst In316 Latv.un lit.II 35.k
Kult.un m.II SP telpa Psiholoģija Bibliotēka Diz.un tehn.II mājk.3
4 Sveš.val.C1 In315 Klases st. 15.k. Matemātika II 20.k. Publiskā uzstāš 37.k. Kult.un m.II 32.k.
Kult.un m.II SP telpa

Matemātika II 20.k.
5 Sports un vesel sporta z. Latv.un lit.II 35.k Fizika I 25.k. Publiskā uzstāš 37.k. Kult.un m.II 32.k.


Diz.un tehn.II mājk.3Matemātika II 20.k.
6

7 Ģeogrāfija I 14.k. Latv.un lit.II 35.k Kultūras pamati 1.k. Sveš.val.C1 6.k. Pol&ties In317


Diz.un tehn.II mājk.3 Fizika I 25.k.

Kultūra un m.I SP telpa
8 Matemātika II 22.k. Latv.un lit.II 35.k Kultūras pamati 1.k. Sveš.val.C1 6.k. Pol&ties In317
Kult.un m.II SP telpa Diz.un tehn.II mājk.3 Ģeogrāfija I 14.k.

Kultūra un m.I SP telpa
9 Matemātika II 22.k.

Kultūras pamati 1.k. Projekta darbs


Kult.un m.II SP telpa

Ģeogrāfija I 14.k.10 Matemātika II 22.k.Projekta darbs


Kult.un m.II 15.k.×