Stundu saraksts 1.semestrim 2023./2024.m.g.

5.A5.B5.C5.D

Klase - 5.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 36.k. Mūzika 40.k.

Vizuālā māksla 7.k.

2 Matemātika 2.k. Dabaszinības 16.k Diz.un tehn. diz.k2 Angļu v. 6.k. Datorika 16.k
Diz.un tehn. diz.k1 Angļu v. 1.k.

3 Matemātika 2.k. Latviešu val. 36.k. Matemātika 2.k. Matemātika 2.k. Mūzika 40.k.
4 Angļu v. 6.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Latviešu val. 36.k. Sports un vesel sporta z. Literatūra 36.k.
Angļu v. 37.k.5 Angļu v. 6.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Latviešu val. 36.k. Sports un vesel sporta z. Sports un vesel sporta z.
Angļu v. 31.k.6 Teātra māksla svētku z. Matemātika 2.k. Klases st. 36.k. Latviešu val. 36.k. Krievu v. 19.k.
Vācu v. 3.k.
7Dabaszinības 2.k.
Klase - 5.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Angļu v. 19.k. Matemātika 2.k.

Angļu v. 1.k.

Angļu v. 5.k.Angļu v. 5.k.

2 Krievu v. 36.k. Literatūra 36.k. Latviešu val. 36.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Dabaszinības 21.k.
Vācu v. 33.k.3 Latviešu val. 36.k. Datorika 16.k Klases st. 5.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Diz.un tehn. diz.k2
Diz.un tehn. diz.k1
4 Latviešu val. 36.k. Sports un vesel sporta z. Vizuālā māksla 7.k. Matemātika 2.k. Sports un vesel sporta z.
5 Mūzika 40.k. Sports un vesel sporta z. Matemātika 2.k. Teātra māksla svētku z. Latviešu val. 36.k.
6 Matemātika 2.k.

Angļu v. 4.k. Matemātika 2.k. Latviešu val. 36.k.
Angļu v. 5.k.7Dabaszinības 7.k.

Mūzika 40.k.
Klase - 5.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 35.k Literatūra 35.k

Mūzika 40.k.

2 Klases st. 35.k Mūzika 40.k. Angļu v. mājk.3 Matemātika 2.k. Matemātika 2.k.
Angļu v. 4.k.3 Dabaszinības 31.k. Diz.un tehn. diz.k2 Latviešu val. 35.k Angļu v. 1.k. Soc.zin.un vēst 30.k.


Diz.un tehn. diz.k1

Angļu v. 4.k.

4 Matemātika 2.k. Datorika 16.k Latviešu val. 35.k Sports un vesel sporta z. Soc.zin.un vēst 30.k.
5 Latviešu val. 35.k Latviešu val. 35.k Teātra māksla svētku z. Sports un vesel sporta z. Sports un vesel sporta z.
6 Angļu v. 31.k.

Matemātika 2.k. Dabaszinības 17.k. Krievu v. 1.k.
Angļu v. 4.k.

Vācu v. 3.k.
7Matemātika 2.k.

Vizuālā māksla 7.k.
Klase - 5.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 2.k. Latviešu val. 36.k.

Matemātika 2.k.

2 Vācu v. 33.k. Matemātika 2.k. Matemātika 2.k. Vizuālā māksla 7.k. Latviešu val. 36.k.
Krievu v. 19.k.3 Angļu v. 19.k. Dabaszinības 1.k. Latviešu val. 36.k. Literatūra 5.k. Matemātika 2.k.
Angļu v. 5.k.4 Mūzika 40.k. Sports un vesel sporta z. Datorika 16.k Angļu v. 1.k. Sports un vesel sporta z.


Angļu v. 5.k.

5 Latviešu val. 36.k. Sports un vesel sporta z. Angļu v. 4.k. Latviešu val. 36.k. Teātra māksla svētku z.
Angļu v. 5.k.6 Klases st. 19.k. Diz.un tehn. diz.k2 Dabaszinības 7.k.

Soc.zin.un vēst 30.k.


Diz.un tehn. diz.k1

7Mūzika 40.k.

Soc.zin.un vēst 30.k.

6.A6.B6.C6.D6.E

Klase - 6.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Dabaszinības 21.k. Literatūra 33.k.

Angļu v. 35.kAngļu v. 6.k.

2 Mūzika 40.k. Literatūra 33.k. Soc.zin.un vēst 17.k. Latviešu val. 37.k. Sports un vesel sporta z.
3 Soc.zin.un vēst 30.k. Latviešu val. 33.k. Sports un vesel sporta z. Diz.un tehn. diz.k2 Angļu v. 37.k.


Diz.un tehn. diz.k1 Angļu v. 6.k.
4 Soc.zin.un vēst 30.k. Dabaszinības 1.k. Sports un vesel sporta z. Diz.un tehn. diz.k2 Angļu v. 37.k.


Diz.un tehn. diz.k1 Angļu v. 6.k.
5 Matemātika 21.k. Teātra māksla svētku z. Matemātika 21.k. Matemātika 21.k. Latviešu val. 33.k.
6 Matemātika 21.k. Datorika 16.k Matemātika 21.k. Matemātika 21.k. Latviešu val. 33.k.
7Krievu v. 1.k. Vizuālā māksla 7.k. Klases st. 21.k.
Vācu v. 3.k.Klase - 6.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Diz.un tehn. diz.k2 Matemātika 19.k.

Sports un vesel sporta z.

Diz.un tehn. diz.k12 Diz.un tehn. diz.k2 Matemātika 19.k. Mūzika 40.k. Sports un vesel sporta z. Vizuālā māksla 6.k.
Diz.un tehn. diz.k13 Matemātika 34.k. Soc.zin.un vēst 19.k. Latviešu val. 31.k. Dabaszinības 20.k. Sports un vesel sporta z.
4 Matemātika 34.k. Klases st. 31.k. Latviešu val. 31.k. Literatūra 31.k. Latviešu val. 31.k.
5 Soc.zin.un vēst 30.k. Angļu v. 6.k. Matemātika 6.k. Literatūra 31.k. Latviešu val. 31.k.


Angļu v. 37.k.

6 Soc.zin.un vēst 30.k. Angļu v. 6.k. Matemātika 6.k. Angļu v. 6.k. Dabaszinības 2.k.


Angļu v. 37.k.

Angļu v. 37.k.

7 Teātra māksla svētku z.

Krievu v. 19.k. Datorika 16.k

Vācu v. 3.k.Klase - 6.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 30.k. Angļu v. 37.k.

Latviešu val. 34.k.Angļu v. 6.k.

2 Klases st. 30.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Dabaszinības 6.k. Mūzika 40.k. Sports un vesel sporta z.
3 Teātra māksla svētku z. Soc.zin.un vēst 30.k. Sports un vesel sporta z. Datorika 16.k Literatūra 34.k.
4 Soc.zin.un vēst 31.k. Latviešu val. 34.k. Sports un vesel sporta z. Dabaszinības 21.k. Literatūra 34.k.
5 Matemātika 34.k. Matemātika 36.k. Diz.un tehn. diz.k2 Matemātika 20.k. Angļu v. 37.k.
Diz.un tehn. diz.k1

Angļu v. 6.k.
6 Matemātika 34.k. Matemātika 36.k. Diz.un tehn. diz.k2 Matemātika 20.k. Angļu v. 37.k.
Diz.un tehn. diz.k1

Angļu v. 6.k.
7 Vizuālā māksla 6.k. Krievu v. 1.k. Vācu v. 3.k.

Latviešu val. 34.k.
Klase - 6.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 32.k. Matemātika 22.k.

Matemātika 37.k.

2 Latviešu val. 32.k. Matemātika 22.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Datorika 16.k Mūzika 40.k.
3 Angļu v. 37.k. Sports un vesel sporta z. Soc.zin.un vēst 30.k. Angļu v. 37.k. Dabaszinības 36.k.
Angļu v. 6.k.Angļu v. 6.k.

4 Teātra māksla svētku z. Soc.zin.un vēst 19.k. Dabaszinības 6.k. Angļu v. 37.k. Latviešu val. 32.k.


Angļu v. 6.k.

5 Matemātika 22.k. Vizuālā māksla 7.k. Sports un vesel sporta z. Diz.un tehn. diz.k2 Latviešu val. 32.k.


Diz.un tehn. diz.k1

6 Matemātika 22.k. Klases st. 22.k. Sports un vesel sporta z. Diz.un tehn. diz.k2 Matemātika 22.k.


Diz.un tehn. diz.k1

7Literatūra 32.k.

Vācu v. 3.k.
Krievu v. 19.k.
8Literatūra 32.k.Klase - 6.E
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Angļu v. 6.k. Dabaszinības 16.k

Sports un vesel sporta z.

Angļu v. 4.k.2 Angļu v. 6.k. Matemātika 18.k. Klases st. 18.k. Sports un vesel sporta z. Soc.zin.un vēst 1.k.
Angļu v. 4.k.3 Latviešu val. 33.k. Matemātika 18.k. Dabaszinības 6.k. Literatūra 33.k. Sports un vesel sporta z.
4 Latviešu val. 33.k. Diz.un tehn. diz.k2 Soc.zin.un vēst 30.k. Literatūra 33.k. Matemātika 18.k.


Diz.un tehn. diz.k1

5 Matemātika 18.k. Diz.un tehn. diz.k2 Soc.zin.un vēst 30.k. Vizuālā māksla 6.k. Matemātika 18.k.


Diz.un tehn. diz.k1

6 Matemātika 18.k. Teātra māksla svētku z. Latviešu val. 33.k. Datorika 16.k Mūzika 40.k.
7Latviešu val. 33.k.

Vācu v. 3.k.
Krievu v. 1.k.
8Angļu v. 6.k.
Angļu v. 4.k.

7.A7.B7.C7.D7.E

Klase - 7.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 L.p.vēsture 31.k. Sports un vesel sporta z.

Matemātika 18.k.

2 L.p.vēsture 31.k. Sports un vesel sporta z. Klases st. 1.k. Literatūra 34.k. Bioloģija 35.k
3 Matemātika 18.k. Ģeogrāfija 3.k. Vizuālā māksla 7.k. Literatūra 34.k. Bioloģija 35.k
4 Matemātika 18.k. Ģeogrāfija 3.k. Krievu v. 1.k. Mūzika 40.k. Angļu v. 5.k.
Vācu v. 3.k.

Angļu v. 1.k.
5 Teātra māksla svētku z. Angļu v. 5.k. Matemātika 18.k. Krievu v. 1.k. Latviešu val. 34.k.


Angļu v. 1.k.

Vācu v. 3.k.

6 Datorika 16.k Angļu v. 5.k. Matemātika 18.k. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 34.k.


Angļu v. 1.k.

7 Datorika 16.k

Latviešu val. 34.k. Soc.zinības 30.k. Diz.un tehn. diz.k2
Diz.un tehn. diz.k1
8Diz.un tehn. diz.k2
Diz.un tehn. diz.k1
Klase - 7.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Mūzika 40.k. L.p.vēsture 21.k.

Angļu v. 36.k.Angļu v. 4.k.

2 Latviešu val. 7.k. L.p.vēsture 21.k. Vizuālā māksla 7.k. Angļu v. 36.k. Matemātika 18.k.


Angļu v. 4.k.

3 Datorika 16.k Klases st. 2.k. Matemātika 18.k. Matemātika 18.k. Matemātika 18.k.
4 Datorika 16.k Matemātika 18.k. Krievu v. 19.k. Latviešu val. 34.k. Angļu v. 35.k
Vācu v. 3.k.

Angļu v. 4.k.
5 Sports un vesel
Sports
sporta z. Ģeogrāfija 3.k. Literatūra 34.k. Krievu v. 19.k. Soc.zinības 30.k.


Vācu v. 3.k.

6 Bioloģija 20.k. Ģeogrāfija 3.k. Literatūra 34.k. Latviešu val. 34.k. Sports un vesel sporta z.
7 Bioloģija 20.k. Teātra māksla svētku z. Diz.un tehn. diz.k2

Sports un vesel sporta z.
Diz.un tehn. diz.k18Diz.un tehn. diz.k2Diz.un tehn. diz.k1Klase - 7.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 18.k. Sports un vesel sporta z.

Latviešu val. 30.k.

2 Matemātika 18.k. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 33.k. Ģeogrāfija 35.k Vizuālā māksla 7.k.
3 Diz.un tehn. diz.k2 Angļu v. 6.k. Latviešu val. 33.k. Ģeogrāfija 35.k L.p.vēsture 16.k
Diz.un tehn. diz.k1 Angļu v. 4.k.

4 Diz.un tehn. diz.k2 Teātra māksla svētku z. Bioloģija 17.k. Angļu v. 35.k L.p.vēsture 16.k
Diz.un tehn. diz.k1Angļu v. 4.k.

5 Literatūra 33.k. Matemātika 18.k. Bioloģija 17.k. Angļu v. 34.k. Mūzika 40.k.


Angļu v. 4.k.

6 Literatūra 33.k. Matemātika 18.k. Datorika 16.k Sports un vesel sporta z. Klases st. 5.k.
7 Vācu v. 3.k. Soc.zinības 30.k. Datorika 16.k Vācu v. 3.k. Matemātika 22.k.
8Krievu v. 1.k.

Krievu v. 1.k.
Klase - 7.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 34.k. Angļu v. 5.k.

Matemātika 31.k.Angļu v. 4.k.

2 Matemātika 34.k. Angļu v. 7.k. Datorika 16.k Matemātika 31.k. Angļu v. 37.k.


Angļu v. 4.k.

3 Literatūra 32.k. Latviešu val. 32.k. Datorika 16.k Mūzika 40.k. Vizuālā māksla 7.k.
4 Literatūra 32.k. Latviešu val. 32.k. L.p.vēsture 22.k. Teātra māksla svētku z. Diz.un tehn. diz.k2
Diz.un tehn. diz.k1
5 Sports un vesel sporta z. Klases st. 2.k. L.p.vēsture 22.k. Ģeogrāfija 18.k. Diz.un tehn. diz.k2
Diz.un tehn. diz.k1
6 Latviešu val. 6.k. Soc.zinības 30.k. Bioloģija 30.k. Ģeogrāfija 18.k. Sports un vesel sporta z.
7 Krievu v. 36.k. Matemātika 36.k. Bioloģija 30.k. Krievu v. 1.k. Sports un vesel sporta z.
Vācu v. 3.k.Vācu v. 3.k.

Klase - 7.E
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Datorika 16.k Ģeogrāfija 3.k.

Diz.un tehn. diz.k2Diz.un tehn. diz.k1

2 Datorika 16.k Ģeogrāfija 3.k. Matemātika 21.k. Diz.un tehn. diz.k2 Latviešu val. 33.k.


Diz.un tehn. diz.k1

3 Angļu v. mājk.3 Sports un vesel sporta z. Matemātika 21.k. Teātra māksla svētku z. Matemātika 22.k.
Angļu v. 4.k.4 Vizuālā māksla 7.k. Matemātika 36.k. Mūzika 40.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Matemātika 22.k.
5 L.p.vēsture 3.k. Klases st. 34.k. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 33.k. Angļu v. 1.k.
Angļu v. 4.k.
6 L.p.vēsture 3.k. Bioloģija 34.k. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 33.k. Angļu v. mājk.3
Angļu v. 4.k.
7 Krievu v. 19.k. Bioloģija 34.k.

Krievu v. 19.k. Literatūra 33.k.
Vācu v. 3.k.Vācu v. 3.k.

8Literatūra 33.k.

8.A8.B8.C8.D

Klase - 8.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Fizika 1.k. Matemātika 20.k.

Latviešu val. 32.k.

2 Fizika 1.k. Matemātika 20.k. Krievu v. 19.k. Latviešu val. 32.k. Angļu v. 5.k.
Vācu v. 3.k.

Angļu v. 22.k.
3 Vizuālā māksla 7.k. Angļu v. 5.k. Matemātika 20.k. Sports un vesel sporta z. Krievu v. 19.k.


Angļu v. 37.k.Vācu v. 3.k.
4 Ķīmija 17.k. Angļu v. 5.k. Matemātika 20.k. Matemātika 20.k. Ģeogrāfija 2.k.


Angļu v. 37.k.

5 Ķīmija 17.k. L.p.vēsture 4.k. Literatūra 32.k. Bioloģija 35.k Ģeogrāfija 2.k.
6 Sports un vesel sporta z. L.p.vēsture 4.k. Literatūra 32.k. Bioloģija 35.k Latviešu val. 32.k.
7 Sports un vesel sporta z. Diz.un tehn. diz.k2 Soc.zinības 35.k Mūzika 40.k. Klases st. 32.k.


Diz.un tehn. diz.k1

8

Diz.un tehn. diz.k2

Datorika 16.kDiz.un tehn. diz.k1

Klase - 8.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Bioloģija 37.k. Ķīmija 31.k.

Matemātika 20.k.

2 Bioloģija 37.k. Ķīmija 31.k. Krievu v. 35.k Matemātika 20.k. Soc.zinības 30.k.
Vācu v. 3.k.3 Fizika 1.k. L.p.vēsture 7.k. Diz.un tehn. diz.k1 Latviešu val. 31.k. Krievu v. 4.k.
Diz.un tehn. diz.k2

Vācu v. 3.k.
4 Fizika 1.k. L.p.vēsture 7.k. Diz.un tehn. diz.k1 Datorika 16.k Matemātika 20.k.
Diz.un tehn. diz.k25 Angļu v. 37.k. Matemātika 20.k. Klases st. 20.k. Angļu v. 37.k. Matemātika 20.k.
Angļu v. 5.k.Angļu v. 5.k.

6 Angļu v. 37.k. Literatūra 31.k. Ģeogrāfija 22.k. Mūzika 40.k. Latviešu val. 31.k.
Angļu v. 5.k.7 Vizuālā māksla 7.k. Literatūra 31.k. Ģeogrāfija 22.k. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 31.k.
8Sports un vesel sporta z.
9Sports un vesel sporta z.
Klase - 8.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Ķīmija 22.k. Diz.un tehn. diz.k2

Datorika 16.kDiz.un tehn. diz.k1

2 Ķīmija 22.k. Diz.un tehn. diz.k2 Bioloģija 34.k. Latviešu val. 5.k. Krievu v. 4.k.


Diz.un tehn. diz.k1Vācu v. 3.k.
3 Mūzika 40.k. Latviešu val. 34.k. Bioloģija 34.k. Sports un vesel sporta z. Matemātika 21.k.
4 Ģeogrāfija 19.k. Klases st. 6.k. Matemātika 21.k. Krievu v. 18.k. Matemātika 21.k.


Vācu v. 7.k.

5 Ģeogrāfija 19.k. Fizika 33.k. Latviešu val. 31.k. Vizuālā māksla 7.k. L.p.vēsture 35.k
6 Sports un vesel sporta z. Fizika 33.k. Literatūra 31.k. Soc.zinības 30.k. L.p.vēsture 35.k
7 Sports un vesel sporta z. Angļu v. 4.k. Literatūra 31.k. Matemātika 21.k. Angļu v. 4.k.


Angļu v. 6.k.Angļu v. 6.k.
8

Angļu v. 4.k. Matemātika 21.k.

Angļu v. 6.k.

Klase - 8.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 33.k. Fizika 32.k.

Bioloģija 33.k.

2 Matemātika 21.k. Fizika 32.k. Ģeogrāfija 22.k. Bioloģija 33.k. Krievu v. 19.k.
Vācu v. 3.k.
3 Matemātika 21.k. Mūzika 40.k. Ģeogrāfija 22.k. Matemātika 21.k. Latviešu val. 33.k.
4 Angļu v. 21.k. Angļu v. 2.k. Literatūra 33.k. Krievu v. 19.k. Latviešu val. 33.k.
Angļu v. 4.k. Angļu v. 4.k.

Vācu v. 7.k.

5 Diz.un tehn. diz.k2 Ķīmija 40.k. Literatūra 33.k. Datorika 16.k Vizuālā māksla 7.k.
Diz.un tehn. diz.k16 Diz.un tehn. diz.k2 Ķīmija 40.k. Soc.zinības 35.k Angļu v. 5.k. L.p.vēsture 16.k
Diz.un tehn. diz.k1Angļu v. 4.k.

7 Klases st. 33.k. Matemātika 21.k. Matemātika 21.k. Sports un vesel sporta z. L.p.vēsture 16.k
8Sports un vesel sporta z.
9Sports un vesel sporta z.

9.A9.B9.C9.D

Klase - 9.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Inženierzinātne 17.k. Datorika 17.k.

L.p.vēsture 22.k.

2 Angļu v. 5.k. Datorika 17.k. Latviešu val. 31.k. L.p.vēsture 22.k. Literatūra 31.k.
Angļu v. mājk.33 Bioloģija 20.k. Fizika 22.k. Vācu v. 3.k. Ģeogrāfija 22.k. Literatūra 31.k.
Krievu v. 1.k.4 Bioloģija 20.k. Fizika 22.k. Matemātika 18.k. Ģeogrāfija 22.k. Soc.zinības 7.k.
5

6 Ķīmija 17.k. Matemātika 35.k Mūzika 40.k. Latviešu val. 31.k. Matemātika 18.k.
7 Ķīmija 17.k. Matemātika 35.k Angļu v. 5.k. Latviešu val. 31.k. Matemātika 18.k.
Angļu v. 4.k.8 Vācu v. 3.k. Sports un vesel sporta z. Angļu v. 5.k. Vizuālā māksla 7.k. Klases st. 31.k.
Krievu v. 36.k.

Angļu v. 4.k.9Sports un vesel sporta z.10Sports un vesel sporta z.Klase - 9.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Vizuālā māksla 7.k. Literatūra 34.k.

Matemātika 21.k.

2 Datorika 17.k. Literatūra 34.k. Matemātika 5.k. Matemātika 21.k. Latviešu val. 34.k.
3 Datorika 17.k. Ķīmija 35.k Vācu v. 3.k. Bioloģija 3.k. Soc.zinības 5.k.
Krievu v. 19.k.4 Angļu v. 5.k. Ķīmija 35.k Latviešu val. 34.k. Bioloģija 3.k. Mūzika 40.k.
Angļu v. mājk.35

6 Fizika 1.k. Matemātika 21.k. L.p.vēsture 37.k. Ģeogrāfija 22.k. Matemātika 21.k.
7 Fizika 1.k. Inženierzinātne 16.k L.p.vēsture 37.k. Ģeogrāfija 22.k. Angļu v. 5.k.
Angļu v. 36.k.
8 Vācu v. 3.k. Sports un vesel sporta z. Klases st. 34.k. Latviešu val. 34.k. Angļu v. 5.k.
Krievu v. 19.k.

Angļu v. 36.k.
9Sports un vesel sporta z.10Sports un vesel sporta z.Klase - 9.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 20.k. Klases st. 7.k.

Ģeogrāfija 3.k.

2 Matemātika 20.k. Angļu v. 5.k. Latviešu val. 32.k. Ģeogrāfija 3.k. Matemātika 20.k.


Angļu v. 6.k.

3 Sports un vesel sporta z. Datorika 17.k. Literatūra 32.k. Latviešu val. 32.k. Matemātika 20.k.
4 Sports un vesel sporta z. Datorika 17.k. Literatūra 32.k. Latviešu val. 32.k. Vācu v. mājk.3
Krievu v. 3.k.
5

6 Mūzika 40.k. Matemātika 20.k. Vācu v. 3.k. Vizuālā māksla 7.k. Inženierzinātne 7.k.
Krievu v. 1.k.7 Soc.zinības 30.k. Ķīmija 40.k. Sports un vesel sporta z. Angļu v. 5.k. Bioloģija 35.k


Angļu v. 6.k.

8 Fizika 1.k. Ķīmija 40.k. L.p.vēsture 37.k. Angļu v. 5.k. Bioloģija 35.k


Angļu v. 6.k.

9 Fizika 1.k.

L.p.vēsture 37.k.Klase - 9.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Ģeogrāfija 3.k. Bioloģija 1.k.

Datorika 17.k.

2 Ģeogrāfija 3.k. Bioloģija 1.k. Matemātika 20.k. Datorika 17.k. Literatūra 32.k.
3 Sports un vesel sporta z. Matemātika 20.k. Angļu v. 37.k. L.p.vēsture 36.k. Literatūra 32.k.
Angļu v. 4.k.4 Sports un vesel sporta z. Matemātika 20.k. Angļu v. 37.k. L.p.vēsture 36.k. Vācu v. mājk.3
Angļu v. 4.k.

Krievu v. 19.k.
5

6 Vizuālā māksla 7.k. Latviešu val. 32.k. Vācu v. 3.k. Latviešu val. 32.k. Matemātika 20.k.
Krievu v. 19.k.7 Angļu v. 37.k. Latviešu val. 32.k. Sports un vesel sporta z. Inženierzinātne 18.k. Matemātika 20.k.
Angļu v. 31.k.8 Ķīmija 17.k. Fizika 33.k. Mūzika 40.k. Klases st. 37.k. Soc.zinības 2.k.
9 Ķīmija 17.k. Fizika 33.k.

10.INZ10.VUD

Klase - 10.INZ
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Ķīmija I IN311

Ķīmija I IN311

Latviešu val. I IN311
2 Ķīmija I IN311 Ķīmija I In315 Ķīmija I IN311 Svešvaloda (B1) In317 Latviešu val. I IN311


Svešvaloda (B1) 19.k.

3 Svešval. I (B2) IN312 Matemātika I In316 Matemātika I IN312 Svešvaloda (B1) In317 Matemātika I IN312
Svešval. I (B2) In318Svešvaloda (B1) 19.k.

4 Svešval. I (B2) IN312 Matemātika I In316 Matemātika I IN312 Klases st. IN311 Matemātika I IN312
Svešval. I (B2) In3185

6 Svešval. I (B2) IN312 Literatūra I In315 Fizika I IN311 Literatūra I 3.k. Svešval. I (B2) IN317 IN318
Svešval. I (B2) In3187 Svešval. I (B2) IN312 Literatūra I In315 Fizika I IN311 Soc.zin.un vēst 33.k. Svešval. I (B2) IN317 IN318
Svešval. I (B2) In3188 Latviešu val. I 35.k Svešvaloda (B1) 3.k. Sports un vesel sporta z. Soc.zin.un vēst 33.k. Fizika I 22.k.


Svešvaloda (B1) 18.k.

9 Matemātika I 22.k. Sports un vesel sporta z.Fizika I 22.k.
10

Sports un vesel sporta z.

Klase - 10.VUD
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. I In313

Latviešu val. I 31.k.

Vēst.un soc.z.I IN312
2 Latviešu val. I In313 Literatūra I 37.k. Fizika I IN312 Svešvaloda (B1) In316 Vēst.un soc.z.I IN312


Svešvaloda (B1) In317

3 Literatūra I In313 Ķīmija I In315 Ķīmija I IN311 Svešvaloda (B1) In313 Fizika I IN311


Svešvaloda (B1) In317

4 Literatūra I In313 Bioloģija I 33.k. Ķīmija I IN311 Klases st. IN312 Fizika I IN311
5

6 Matemātika I In314 Datorika 17.k. Matemātika I 20.k. Vēst.un soc.z.I IN311 Matemātika I IN311
7 Matemātika I In314 Ģeogrāfija I 33.k. Matemātika I 20.k. Svešval. I (B2) 32.k. Matemātika I IN311


Svešval. I (B2) 35.k

8 Svešval. I (B2) 16.k Svešvaloda (B1) 3.k. Sports un vesel sporta z. Svešval. I (B2) 32.k. Svešval. I (B2) 37.k.
Svešval. I (B2) 20.k. Svešvaloda (B1) 34.k.

Svešval. I (B2) 35.k Svešval. I (B2) 16.k
9 Svešval. I (B2) 16.k Sports un vesel sporta z.Svešval. I (B2) 37.k.
Svešval. I (B2) 20.k.

Svešval. I (B2) 16.k
10

Sports un vesel sporta z.

11.INZ11.VUD

Klase - 11.INZ
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Svešval. I (B2) IN312

Soc.zin.un vēst In313

Matemātika I 20.k.
Svešval. I (B2) In3172 Matemātika I IN312 Svešval. I (B2) In317 Soc.zin.un vēst In313 Latviešu val. I 18.k. Programmēšana I 17.k.


Svešval. I (B2) In318

3 Svešvaloda (B1) 22.k. Svešval. I (B2) In317 Svešval. I (B2) In313 Programmēšana I 17.k. Programmēšana I 17.k.
Svešvaloda (B1) 3.k. Svešval. I (B2) In318 Svešval. I (B2) 17.k.4 Svešvaloda (B1) 22.k. Klases st. 40.k. Svešval. I (B2) In313 Programmēšana I 17.k. Programmēšana I 17.k.
Svešvaloda (B1) 3.k.

Svešval. I (B2) 5.k.5

6 Literatūra I 35.k Sports un vesel sporta z. Latviešu val. I IN312 Svešvaloda (B1) IN312 Fizika IN312


Svešvaloda (B1) In313

7 Literatūra I 35.k Sports un vesel sporta z. Latviešu val. I IN312 Robotika 17.k. Fizika IN312
8 Sports un vesel sporta z. Matemātika I 20.k. Matemātika I 18.k. Robotika 17.k. Matemātika I IN312
9 Sports un vesel sporta z. Matemātika I 20.k. Matemātika I 18.k. Robotika 17.k.

Klase - 11.VUD
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika I In314

Matemātika I In314

Klases st. 3.k.
2 Matemātika I In314 Latviešu val. I In314 Matemātika I In314 Ķīmija I IN311 Ģeogrāfija I In313
3 Svešvaloda (B1) 3.k. Literatūra I In314 Vēst.un soc.z.I In315 Literatūra I IN312 Ķīmija I In314
Svešvaloda (B1) 35.k4 Svešvaloda (B1) 3.k. Literatūra I In314 Vēst.un soc.z.I In315 Vēst.un soc.z.I In313 Ķīmija I In314
Svešvaloda (B1) 35.k5

6 Svešval. I (B2) In313 Sports un vesel sporta z. Bioloģija I 17.k. Svešvaloda (B1) 19.k. Svešval. I (B2) In313
Svešval. I (B2) In316Svešvaloda (B1) In313 Svešval. I (B2) In314
7 Svešval. I (B2) In313 Uzņēmējd.pamati 2.k. Datorika 17.k. Latviešu val. I 2.k. Matemātika I In313
Svešval. I (B2) In316 Sports un vesel sporta z.

8 Sports un vesel sporta z. Svešval. I (B2) 5.k. Uzņēmējd.pamati 16.k Latviešu val. I 2.k. Matemātika I In313


Svešval. I (B2) 7.k. Fizika 17.k.9 Sports un vesel sporta z. Svešval. I (B2) 5.k. Fizika I 17.k.

Svešval. I (B2) 7.k.

10

Bioloģija I 19.k.

12.DIT12.DA12.UZ12.VISP

Klase - 12.DIT
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Sports un vesel sporta z.

Bioloģija I In315

Fizika II In314
Diz.un tehn.II mājk.3
2 Sports un vesel sporta z. Matemātika II In313 Bioloģija I In315 Matemātika II IN312 Fizika II In314
Diz.un tehn.II mājk.3
3 Matemātika II In314 Matemātika II In313 Fizika II In316 Fizika II In314 Matemātika II In315
Diz.un tehn.II mājk.3 Kultūra un m.I 7.k.

4 Matemātika II In314 Bioloģija I IN312 Fizika II In316 Fizika II In314 Matemātika II In315
Diz.un tehn.II mājk.3 Diz.un tehn.II mājk.3

5

6 Progr.II Burtnieki Ģeogrāfija I IN311 Kultūras pamati In313 Robotika mājk.3 Progr.II Burtnieki
Kultūra un m.I In314 Kultūra un m.I 1.k.

7 Progr.II Burtnieki Ģeogrāfija I IN311 Kultūras pamati In313 Klases st. 4.k. Progr.II Burtnieki
Kultūra un m.I In3148 Progr.II Burtnieki Ģeogrāfija I IN311 Kultūras pamati In313 Fizika II 20.k. Progr.II Burtnieki
Kultūra un m.I In314 Diz.un tehn.II mājk.3

9 Progr.II Burtnieki Projekta darbs
Projekta darbs
Fizika II 20.k.Diz.un tehn.II mājk.3

10

Klase - 12.DA
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Sveš.val.C1 In315

Sports un vesel sporta z.

Ķīmija II In316
2 Sveš.val.C1 In315 Medicīnas pamat IN312 Sports un vesel sporta z. Fizika I In313 Ķīmija II In316
3 Ķīmija II IN311 Medicīnas pamat IN312 Bioloģija II In314 Ķīmija II In315 Sveš.val.C1 In313
4 Ķīmija II IN311 Ķīmija II In315 Bioloģija II In314 Ķīmija II In315 Sveš.val.C1 In313
5

6 Ģeogrāfija I IN311 Bioloģija II 19.k. Sveš.val.C1 In315 Sveš.val.C1 In314 Kultūras pamati In315
7 Publiskā uzstāš 18.k. Bioloģija II 19.k. Bioloģija II 36.k. Klases st. 20.k. Kultūras pamati In315
8 Publiskā uzstāš 18.k. Bioloģija II 19.k. Bioloģija II 36.k. Psiholoģija
Kultūras pamati In315
9 Projekta darbs
Bioloģija II 19.k. Projekta darbs
Psiholoģija


10

Klase - 12.UZ
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Soc.zin.II In316

Sports un vesel sporta z.

Ģeogrāfija I In315
2 Soc.zin.II In316 Uzņēmējd.pamati IN311 Sports un vesel sporta z. Klases st. In314 Kultūras pamati In318
3 Sveš.val.C1 In315 Uzņēmējd.pamati IN311 Matemātika II In317 Matemātika II In316 Kultūras pamati In318
Sveš.val.C1 In3174 Sveš.val.C1 In315 Sveš.val.C1 In317 Matemātika II In317 Matemātika II In316 Kultūras pamati In318
Sveš.val.C1 In317 Sveš.val.C1 In318

5

6 Soc.zin.II 36.k. Matemātika II In313 Sveš.val.C1 In316 Fizika I In315 Soc.zin.II In316
Sveš.val.C1 In3187 Matemātika II 22.k. Matemātika II In313 Sveš.val.C1 In316 Fizika I In315 Soc.zin.II In316
Sveš.val.C1 In3188 Matemātika II 22.k. Soc.zin.II 16.k Sveš.val.C1 In316 Sports un vesel sporta z. Sveš.val.C1 20.k.
Sveš.val.C1 In318

Sveš.val.C1 21.k.
9

Soc.zin.II 16.k

Projekta darbs
Sveš.val.C1 20.k.
Sveš.val.C1 21.k.
10

Projekta darbs


Klase - 12.VISP
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Sports un vesel sporta z.

Fizika I IN312

Soc.zin.II SP telpa
Matemātika II In317
2 Sports un vesel sporta z. Ģeogrāfija I 35.k Kultūras pamati In318 Sveš.val.C1 In318 Soc.zin.II SP telpa
Matemātika II In317
3 Soc.zin.II SP telpa Klases st. 31.k. Kultūras pamati In318 Sveš.val.C1 In318 Sveš.val.C1 In316
Matemātika II In3164 Soc.zin.II SP telpa Sveš.val.C1 21.k. Kultūras pamati In318 Sveš.val.C1 In318 Sveš.val.C1 In316
Matemātika II In3165

6 Latv.un lit.II 32.k. Sveš.val.C1 7.k. Pol&ties In317 Publiskā uzstāš svētku z. Latv.un lit.II 17.k.
7 Latv.un lit.II 32.k. Soc.zin.II 17.k. Pol&ties In317 Publiskā uzstāš svētku z. Latv.un lit.II 17.k.


Matemātika II 18.k.

8 Soc.zin.II SP telpa Latv.un lit.II 36.k. Psiholoģija
Projekta darbs
Latv.un lit.II 17.k.
Matemātika II 2.k.9 Soc.zin.II SP telpa Latv.un lit.II 36.k. Psiholoģija
Projekta darbs


Matemātika II 2.k.10

×