Stundu saraksts 1.semestrim 2022./2023.m.g.

5.A5.B5.C5.D5.E

Klase - 5.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 33.k. Angļu v. 40.k.

Dabaszinības 19.k. Sports un vesel sporta z.


Angļu v. 37.k.

2 Klases st. 21.k. Matemātika 21.k. Angļu v. 40.k. Diz.un tehn. māj.k1 Sports un vesel sporta z.
Angļu v. 37.k. Diz.un tehn. māj.k2

3 Vizuālā māksla 7.k. Latviešu val. 33.k. Dabaszinības 26.k. Matemātika 21.k. Literatūra 33.k.
4 Matemātika 21.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Latviešu val. 33.k. Matemātika 21.k. Matemātika 21.k.
5 Mūzika 15.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Latviešu val. 33.k. Teātra māksla svētku z. Latviešu val. 33.k.
6 Datorika 23.k

Sports un vesel svētku z. Mūzika 15.k. Angļu v. 40.k.
Datorika 29.k

Angļu v. 37.k.
7Krievu v. 19.k.Vācu v. 3.k.Klase - 5.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Mūzika 15.k. Sports un vesel sporta z.

Diz.un tehn. māj.k1 Dabaszinības 20.k.


Diz.un tehn. māj.k2

2 Literatūra 36.k. Latviešu val. 36.k. Mūzika 15.k. Matemātika 20.k. Matemātika 20.k.
3 Angļu v. 40.k. Dabaszinības 20.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Vizuālā māksla 7.k. Matemātika 20.k.
Angļu v. 37.k.4 Latviešu val. 36.k. Teātra māksla svētku z. Soc.zin.un vēst 30.k. Latviešu val. 36.k. Angļu v. 40.k.
Angļu v. 37.k.
5 Sports un vesel sporta z. Datorika 23.k Angļu v. 40.k. Latviešu val. 36.k. Latviešu val. 36.k.


Datorika 29.k Angļu v. 37.k.6 Sports un vesel sporta z. Matemātika 20.k. Matemātika 20.k.

Klases st. 20.k.
7Krievu v. 13.k.Vācu v. 3.k.Klase - 5.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 36.k. Vizuālā māksla 7.k.

Latviešu val. 36.k. Angļu v. 40.k.
Angļu v. 37.k.
2 Soc.zin.un vēst 30.k. Datorika 23.k Matemātika 21.k. Matemātika 21.k. Matemātika 21.k.


Datorika 29.k

3 Soc.zin.un vēst 30.k. Matemātika 21.k. Sports un vesel svētku z. Angļu v. 40.k. Literatūra 36.k.


Angļu v. 37.k.

4 Angļu v. 40.k. Latviešu val. 36.k. Mūzika 15.k. Teātra māksla svētku z. Latviešu val. 36.k.
Angļu v. 37.k.5 Matemātika 21.k. Latviešu val. 36.k. Diz.un tehn. māj.k1 Sports un vesel sporta z. Klases st. 30.k.
Diz.un tehn. māj.k26 Mūzika 15.k. Dabaszinības 26.k. Dabaszinības 26.k. Sports un vesel sporta z. Krievu v. 19.k.
7Vācu v. 3.k.Klase - 5.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Angļu v. 40.k. Latviešu val. 32.k.

Latviešu val. 32.k. Klases st. 22.k.
Angļu v. 37.k.2 Latviešu val. 32.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Latviešu val. 32.k. Dabaszinības 22.k. Latviešu val. 32.k.
3 Mūzika 15.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Vizuālā māksla 7.k. Sports un vesel sporta z. Sports un vesel svētku z.
4 Literatūra 32.k. Angļu v. 40.k. Datorika 23.k Sports un vesel sporta z. Matemātika 22.k.


Angļu v. 37.k. Datorika 29.k5 Matemātika 22.k. Dabaszinības
Krievu v. 13.k. Mūzika 15.k. Diz.un tehn. māj.k1
Vācu v. 3.k.

Diz.un tehn. māj.k2
6 Matemātika 22.k. Teātra māksla svētku z. Angļu v. 40.k. Matemātika 22.k. Matemātika 22.k.
Angļu v. 37.k.Klase - 5.E
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Klases st. 18.k. Matemātika 18.k.

Latviešu val. 33.k. Sports un vesel sporta z.
2 Latviešu val. 33.k. Dabaszinības 20.k. Matemātika 18.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Sports un vesel sporta z.
3 Dabaszinības 26.k. Angļu v. 40.k. Matemātika 18.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Angļu v. 40.k.


Angļu v. 4.k.Angļu v. 4.k.
4 Mūzika 15.k. Diz.un tehn. māj.k1 Vizuālā māksla 7.k. Latviešu val. 33.k. Matemātika 18.k.


Diz.un tehn. māj.k2

5 Matemātika
18.k. Teātra māksla
sv.z. Krievu v.
19.k. Angļu v.
40.k. Mūzika
15.k.
Vācu v.
3.k. Angļu v.
4.k.

6

Latviešu val. 33.k. Sports un vesel svētku z. Literatūra 33.k. Latviešu val. 33.k.
7Datorika 23.k6.A6.B6.C6.D6.E

Klase - 6.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Literatūra 34.k. Matemātika 2.k.

Latviešu val. 34.k. Matemātika 2.k.
2 Literatūra 34.k. Angļu v. 1.k. Matemātika 2.k. Dabaszinības 26.k. Latviešu val. 34.k.


Angļu v. 5.k.

3 Klases st. 1.k. Matemātika 2.k. Angļu v. 1.k. Matemātika 2.k. Diz.un tehn. māj.k1
Angļu v. 5.k.

Diz.un tehn. māj.k2
4 Soc.zin.un vēst 30.k. Dabaszinības 21.k. Vācu v. 3.k. Mūzika 15.k. Diz.un tehn. māj.k1
Krievu v. 19.k.

Diz.un tehn. māj.k2
5 Latviešu val. 34.k. Sports un vesel sporta z. Soc.zin.un vēst 17.k. Latviešu val. 34.k. Vizuālā māksla 7.k.
6 Matemātika 2.k. Sports un vesel sporta z. Datorika 23.k Angļu v. 5.k. Soc.zin.un vēst 30.k.
Datorika 29.k7

Teātra māksla svētku z. Sports un vesel sporta z.Klase - 6.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Dabaszinības 26.k.Angļu v. 37.k. Mūzika 15.k.


Angļu v. 4.k.

2 Soc.zin.un vēst 20.k. Diz.un tehn. māj.k1 Vizuālā māksla 7.k. Matemātika 2.k. Angļu v. 37.k.


Diz.un tehn. māj.k2Angļu v. 4.k.
3 Latviešu val. 34.k. Diz.un tehn. māj.k1 Matemātika 2.k. Latviešu val. 34.k. Latviešu val. 34.k.


Diz.un tehn. māj.k2

4 Matemātika 2.k. Datorika 23.k Vācu v. 3.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Matemātika 2.k.


Datorika 29.k Krievu v. 13.k.5 Angļu v. 37.k. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 34.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Literatūra 34.k.
6 Sports un vesel
sporta z.
Sports un vesel sporta z. Dabaszinības 18.k. Matemātika 2.k. Literatūra 34.k.
7

Matemātika 2.k. Klases st. 2.k. Teātra māksla svētku z.

Klase - 6.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Angļu v. 4.k. Mūzika 15.k.

Sports un vesel sporta z. Vizuālā māksla 7.k.
Angļu v. 3.k.2 Matemātika 2.k. Matemātika 2.k. Sports un vesel sporta z. Sports un vesel sporta z. Matemātika 2.k.
3 Matemātika 2.k. Soc.zin.un vēst 22.k. Angļu v. 4.k. Latviešu val. 33.k. Soc.zin.un vēst 30.k.
Angļu v. 22.k.4 Latviešu val. 33.k. Latviešu val. 33.k. Matemātika 2.k. Datorika 23.k Soc.zin.un vēst 30.k.


Datorika 29.k

5 Literatūra 33.k. Diz.un tehn. māj.k1 Klases st. 22.k. Matemātika 2.k. Dabaszinības 26.k.


Diz.un tehn. māj.k2

6 Literatūra 33.k. Diz.un tehn. māj.k1 Angļu v. 4.k. Teātra māksla svētku z. Dabaszinības 26.k.


Diz.un tehn. māj.k2 Angļu v. 22.k.7 Vācu v. 3.k.Krievu v. 19.k. Latviešu val. 33.k.
Klase - 6.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 2.k. Klases st. 4.k.

Dabaszinības 26.k. Diz.un tehn. māj.k1
Diz.un tehn. māj.k2
2 Angļu v. 4.k. Dabaszinības 22.k. Angļu v. 4.k. Latviešu val. 32.k. Diz.un tehn. māj.k1
Angļu v. 22.k.

Angļu v. 22.k.

Diz.un tehn. māj.k2
3 Latviešu val. 32.k. Datorika 23.k Sports un vesel svētku z. Teātra māksla svētku z. Matemātika 2.k.


Datorika 29.k

4 Vizuālā māksla 7.k. Literatūra 32.k. Latviešu val. 32.k. Matemātika 2.k. Soc.zin.un vēst 32.k.
5 Soc.zin.un vēst 30.k. Literatūra 32.k. Mūzika 15.k. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 32.k.
6 Soc.zin.un vēst 30.k. Matemātika 2.k. Matemātika 2.k. Sports un vesel sporta z. Matemātika 2.k.
7 Krievu v. 19.k.

Angļu v. 4.k.
Vācu v. 3.k.

Angļu v. 5.k.
Klase - 6.E
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Diz.un tehn. māj.k1 Literatūra 33.k.

Matemātika 2.k. Soc.zin.un vēst 3.k.
Diz.un tehn. māj.k22 Diz.un tehn. māj.k1 Literatūra 33.k. Klases st. 33.k. Vizuālā māksla 7.k. Mūzika 15.k.
Diz.un tehn. māj.k23 Angļu v. 4.k. Dabaszinības 17.k. Datorika 23.k Sports un vesel sporta z. Sports un vesel svētku z.
Angļu v. 16.k

Datorika 29.k4 Dabaszinības 22.k. Matemātika 2.k. Angļu v. 4.k. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 33.k.
Angļu v. 40.k.5 Matemātika 2.k. Latviešu val. 33.k. Matemātika 2.k. Latviešu val. 33.k. Matemātika 2.k.
6 Teātra māksla svētku z. Soc.zin.un vēst 30.k. Latviešu val. 33.k. Soc.zin.un vēst 30.k. Angļu v. 4.k.
Angļu v. 5.k.
7 Krievu v. 13.k.

Matemātika 2.k.
Vācu v. 3.k.7.A7.B7.C7.D

Klase - 7.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 16.k Bioloģija 22.k.

Datorika 23.k Latviešu val. 32.k.


Datorika 29.k

2 L.p.vēsture 17.k. Literatūra 32.k. L.p.vēsture 6.k. Matemātika 16.k Datorika 23.k
Datorika 29.k
3 Bioloģija 22.k. Literatūra 32.k. Matemātika 16.k Krievu v. 13.k. Matemātika 16.k


Vācu v. 3.k.

4Angļu v. 5.k.Angļu v. 37.k.5 Latviešu val. 32.k. Krievu v. 13.k.

Angļu v. 5.k. Ģeogrāfija 14.k.


Vācu v. 3.k.

Angļu v. 37.k.

6 Latviešu val. 32.k. Matemātika 16.k Soc.zinības 30.k. Vizuālā māksla 7.k. Ģeogrāfija 14.k.
7 Angļu v. 5.k. Klases st. 32.k. Mūzika 15.k. Diz.un tehn. māj.k1 Sports un vesel sporta z.
Angļu v. 37.k.Diz.un tehn. māj.k2

8 Teātra māksla svētku z.

Sports un vesel sporta z. Diz.un tehn. māj.k1 Sports un vesel sporta z.


Diz.un tehn. māj.k2

Klase - 7.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 L.p.vēsture 17.k. Klases st. 16.k

L.p.vēsture 17.k. Latviešu val. 36.k.
2 Bioloģija 5.k. Matemātika 16.k Literatūra 36.k. Datorika 23.k Matemātika 16.k


Datorika 29.k

3 Latviešu val. 36.k. Latviešu val. 36.k. Literatūra 36.k. Krievu v. 19.k. Angļu v. 5.k.


Vācu v. 3.k. Angļu v. 37.k.
4Matemātika 16.k5 Matemātika 16.k Krievu v. 19.k.

Diz.un tehn. māj.k1 Datorika 23.k


Vācu v. 3.k.

Diz.un tehn. māj.k2 Datorika 29.k
6 Vizuālā māksla 7.k. Bioloģija 22.k. Ģeogrāfija 14.k. Diz.un tehn. māj.k1 Mūzika 15.k.


Diz.un tehn. māj.k2

7 Teātra māksla svētku z. Soc.zinības 30.k. Ģeogrāfija 14.k. Matemātika 16.k Sports un vesel sporta z.
8 Angļu v. 5.k. Angļu v. 5.k. Sports un vesel sporta z.

Sports un vesel sporta z.
Angļu v. 37.k. Angļu v. 36.k.

Klase - 7.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 31.k. L.p.vēsture 20.k.

Latviešu val. 31.k. Datorika 23.k
Datorika 29.k
2 Klases st. 40.k. Sports un vesel sporta z. Bioloģija 14.k. Literatūra 31.k. Latviešu val. 31.k.
3 Matemātika 21.k. Sports un vesel sporta z. Krievu v. 19.k. Literatūra 31.k. Bioloģija 26.k.
Vācu v. 3.k.4

5 L.p.vēsture 20.k. Matemātika 21.k. Matemātika 21.k. Datorika 23.k Angļu v. 40.k.


Datorika 29.k Angļu v. 4.k.
6 Diz.un tehn. māj.k1 Mūzika 15.k. Vizuālā māksla 7.k. Matemātika 21.k. Matemātika 21.k.
Diz.un tehn. māj.k27 Diz.un tehn. māj.k1 Krievu v. 19.k. Angļu v. 40.k. Angļu v. 40.k. Ģeogrāfija 14.k.
Diz.un tehn. māj.k2 Vācu v. 3.k. Angļu v. 4.k. Angļu v. 4.k.

8Soc.zinības 30.k. Teātra māksla svētku z. Ģeogrāfija 14.k.
9Sports un vesel sporta z.Klase - 7.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Vizuālā māksla 7.k. L.p.vēsture 19.k.Latviešu val. 33.k.
2 Mūzika 15.k. Sports un vesel sporta z. Soc.zinības 30.k. Klases st. 33.k. Latviešu val. 33.k.
3 Latviešu val. 33.k. Sports un vesel sporta z. Krievu v. 13.k. Datorika 23.k Datorika 23.k
Vācu v. 3.k. Datorika 29.k Datorika 29.k
4

5 L.p.vēsture 36.k. Bioloģija 22.k. Angļu v. 36.k. Ģeogrāfija 14.k. Matemātika 21.k.
Angļu v. 4.k.6 Angļu v. 37.k. Matemātika 21.k. Matemātika 21.k. Ģeogrāfija 14.k. Diz.un tehn. māj.k1
Angļu v. 36.k.

Diz.un tehn. māj.k2
7 Bioloģija 26.k. Krievu v. 13.k. Literatūra 33.k. Matemātika 21.k. Diz.un tehn. māj.k1


Vācu v. 3.k.Diz.un tehn. māj.k2
8

Teātra māksla svētku z. Literatūra 33.k. Matemātika 21.k. Angļu v. 4.k.
Angļu v. 5.k.
9Sports un vesel sporta z.8.A8.B8.C8.D

Klase - 8.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Angļu v. 5.k. Matemātika 30.k.

Vizuālā māksla 7.k. Klases st. 31.k.
Angļu v. 6.k.2 Krievu v. 19.k. Mūzika 15.k. Latviešu val. 31.k. L.p.vēsture 40.k. Angļu v. 5.k.
Vācu v. 3.k.

Angļu v. 19.k.
3 Matemātika 23.k Matemātika 31.k. Matemātika 33.k. Angļu v. 5.k. Matemātika 19.k.


Angļu v. 15.k.

4

5 Bioloģija 7.k. L.p.vēsture 31.k. Ķīmija 12.k. Latviešu val. 31.k. Sports un vesel sporta z.
6 Fizika 25.k. Fizika 25.k. Krievu v. 19.k. Latviešu val. 31.k. Sports un vesel sporta z.
Vācu v. 3.k.7 Soc.zinības 30.k. Sports un vesel sporta z. Ķīmija 32.k. Ģeogrāfija 14.k. Datorika 23.k
Datorika 29.k
8 Literatūra 31.k.

Diz.un tehn. māj.k2 Ģeogrāfija 14.k. Bioloģija 26.k.
Diz.un tehn. māj.k19 Literatūra 31.k.

Diz.un tehn. māj.k2Diz.un tehn. māj.k1Klase - 8.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Datorika 23.k Latviešu val. 36.k.

Ķīmija 22.k. Bioloģija 26.k.
Datorika 29.k2 Krievu v. 13.k. Ģeogrāfija 14.k. Diz.un tehn. māj.k2 Literatūra 36.k. Soc.zinības 30.k.
Vācu v. 3.k.

Diz.un tehn. māj.k13 L.p.vēsture 20.k. Ģeogrāfija 14.k. Diz.un tehn. māj.k2 Literatūra 36.k. Matemātika 21.k.
Diz.un tehn. māj.k14

5 Fizika 25.k. Angļu v. 5.k. Fizika 25.k. Matemātika 21.k. Angļu v. 5.k.


Angļu v. 37.k.Angļu v. 37.k.
6 Matemātika 21.k. Ķīmija 12.k. Krievu v. 13.k. Bioloģija 17.k. Latviešu val. 36.k.
Vācu v. 3.k.7 Latviešu val. 36.k. Matemātika 21.k. Matemātika 21.k. Angļu v. 5.k. Mūzika 15.k.


Angļu v. 37.k.

8

Sports un vesel sporta z. Vizuālā māksla 16.k Klases st. 36.k.

9

Sports un vesel sporta z. L.p.vēsture 17.k. Sports un vesel sporta z.

Klase - 8.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Ģeogrāfija 14.k. Ķīmija 21.k.

Mūzika 15.k. Matemātika 16.k
2 Ģeogrāfija 14.k. Krievu v. 19.k. Datorika 23.k Ķīmija 35.k L.p.vēsture 3.k.


Vācu v. 3.k. Datorika 29.k3 Krievu v. 19.k. Matemātika 16.k Latviešu val. 32.k. Latviešu val. 32.k. Latviešu val. 32.k.
Vācu v. 3.k.4

5 Angļu v. 5.k. Fizika 25.k. Matemātika 16.k Bioloģija 26.k. Sports un vesel sporta z.
Angļu v. 40.k.6 Klases st. 5.k. Angļu v. 5.k. Fizika 25.k. Matemātika 16.k Sports un vesel sporta z.


Angļu v. 40.k.

7 Vizuālā māksla 7.k. Sports un vesel sporta z. Bioloģija 22.k. L.p.vēsture 36.k. Soc.zinības 30.k.
8 Matemātika 16.k Diz.un tehn. māj.k2 Literatūra 32.k. Angļu v. 5.k.Diz.un tehn. māj.k1

Angļu v. 40.k.

9

Diz.un tehn. māj.k2 Literatūra 32.k.

Diz.un tehn. māj.k1

Klase - 8.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 32.k. Fizika 25.k.

Matemātika 16.k Ģeogrāfija 14.k.
2 Angļu v. 16.k Krievu v. 13.k. Matemātika 16.k Angļu v. 6.k. Ģeogrāfija 14.k.
Angļu v. 37.k. Vācu v. 3.k.

Angļu v. 37.k.

3 Krievu v. 13.k. Klases st. 37.k. Mūzika 15.k. Ķīmija 35.k L.p.vēsture 3.k.
Vācu v. 3.k.4

5 Datorika 23.k Matemātika 16.k Soc.zinības 30.k. Ķīmija 35.k Matemātika 16.k
Datorika 29.k6 Matemātika 16.k Latviešu val. 32.k. Diz.un tehn. māj.k2 Literatūra 32.k. Latviešu val. 32.k.
Diz.un tehn. māj.k17 L.p.vēsture 20.k. Bioloģija 22.k. Diz.un tehn. māj.k2 Literatūra 32.k. Angļu v. 40.k.
Diz.un tehn. māj.k1

Angļu v. 37.k.
8

Sports un vesel sporta z. Bioloģija 22.k. Vizuālā māksla 7.k.

9

Sports un vesel sporta z. Fizika 25.k. Sports un vesel sporta z.

9.A9.B9.C9.D

Klase - 9.A
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Soc.zinības 20.k. Latviešu val. 34.k.

Matemātika 18.k. Klases st. 34.k.
2 Matemātika 18.k. Latviešu val. 34.k. Latviešu val. 34.k. Angļu v. 4.k. Bioloģija 26.k.


Angļu v. 5.k.

3 Inženierzinātne 25.k. Fizika 25.k. Fizika 25.k. Bioloģija 17.k. Matemātika 18.k.
4 Angļu v. 4.k. Matemātika 18.k. L.p.vēsture 17.k. L.p.vēsture 17.k. Mūzika 15.k.
Angļu v. 5.k.5

6 Ģeogrāfija 14.k. Vācu v. 3.k. Sports un vesel sporta z. Vācu v. 3.k. Datorika 29.k


Krievu v. 19.k.

Krievu v. 19.k. Datorika 23.k
7 Ģeogrāfija 14.k. Angļu v. 4.k. Matemātika 18.k. Literatūra 34.k. Vizuālā māksla 7.k.


Angļu v. 5.k.

8 Sports un vesel sporta z.

Ķīmija 12.k. Literatūra 34.k. Ķīmija 18.k.
9 Sports un vesel sporta z.Datorika 29.kDatorika 23.k

Klase - 9.B
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Fizika 25.k. Klases st. 5.k.

Angļu v. 3.k. Angļu v. 4.k.


Angļu v. 5.k. Angļu v. 5.k.
2 Matemātika 6.k. Matemātika 35.k Matemātika 5.k. Latviešu val. 34.k. Vizuālā māksla 7.k.
3 Angļu v. 6.k. Literatūra 34.k. L.p.vēsture 17.k. L.p.vēsture 16.k Mūzika 15.k.
Angļu v. 5.k.4 Matemātika 18.k. Literatūra 34.k. Ķīmija 14.k. Bioloģija 26.k. Bioloģija 26.k.
5

6 Latviešu val. 34.k. Vācu v. 3.k. Sports un vesel sporta z. Vācu v. 3.k. Ķīmija 12.k.


Krievu v. 13.k.

Krievu v. 13.k.

7 Datorika 29.k Fizika 25.k. Inženierzinātne 25.k. Datorika 29.k Matemātika 18.k.
Datorika 23.kDatorika 23.k

8 Sports un vesel sporta z. Soc.zinības 22.k. Ģeogrāfija 14.k.

Latviešu val. 34.k.
9 Sports un vesel sporta z.

Ģeogrāfija 14.k.Klase - 9.C
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Sports un vesel sporta z. Klases st. 6.k.

Angļu v. 6.k. Matemātika 18.k.


Angļu v. 40.k.

2 Fizika 25.k. Matemātika 18.k. L.p.vēsture 17.k. Matemātika 18.k. Latviešu val. 36.k.
3 Matemātika 18.k. Mūzika 15.k. Angļu v. 6.k. Ģeogrāfija 14.k. Sports un vesel sporta z.
Angļu v. 40.k.4 Soc.zinības 20.k. Vācu v. 3.k. Matemātika 18.k. Ģeogrāfija 14.k. Sports un vesel sporta z.


Krievu v. 19.k.

5

6 Angļu v. 6.k. Literatūra 36.k. Ķīmija 12.k. Datorika 29.k Vizuālā māksla 7.k.
Angļu v. 40.k.Datorika 23.k

7 Inženierzinātne 25.k. Literatūra 36.k. Latviešu val. 36.k. Bioloģija 26.k. Bioloģija 26.k.
8 Latviešu val. 36.k. Fizika 25.k. L.p.vēsture 17.k. Vācu v. 3.k. Datorika 29.k


Krievu v. 19.k. Datorika 23.k
9Ķīmija 12.k.
Klase - 9.D
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Sports un vesel sporta z. Latviešu val. 35.kLiteratūra 35.k
2 Datorika 29.k L.p.vēsture 4.k. Fizika 25.k. Mūzika 15.k. Literatūra 35.k
Datorika 23.k3 Latviešu val. 35.k Matemātika 18.k. Bioloģija 14.k. Matemātika 18.k. Sports un vesel sporta z.
4 Fizika 25.k. Vācu v. 3.k. Bioloģija 36.k. Matemātika 18.k. Sports un vesel sporta z.


Krievu v. 13.k.

5

6 Matemātika 18.k. Datorika 29.k L.p.vēsture 17.k. Angļu v. 40.k. Latviešu val. 35.k


Datorika 23.k

Angļu v. 4.k.

7 Matemātika 18.k. Ģeogrāfija 14.k. Soc.zinības 17.k. Vizuālā māksla 7.k. Ķīmija 19.k.
8 Klases st. 35.k Ģeogrāfija 14.k. Inženierzinātne 25.k. Vācu v. 3.k. Angļu v. 40.k.


Krievu v. 13.k. Angļu v. 19.k.
9Ķīmija 12.k.

Angļu v. 40.k.
Angļu v. 19.k.

10.INZ10.VUD

Klase - 10.INZ
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1Sports un vesel sporta z. Ķīmija I 12.k.

2 Svešval. I (B2) 1.k. Fizika I 7.k. Ķīmija I 12.k. Ķīmija I 12.k. Ķīmija I 12.k.
Svešval. I (B2) In3173 Sports un vesel sporta z. Fizika I 7.k. Fizika I 34.k. Svešval. I (B2) 1.k. Ķīmija I 12.k.


Svešval. I (B2) 4.k.

4 Sports un vesel sporta z. Svešval. I (B2) 1.k. Fizika I 25.k. Svešvaloda (B1) 3.k. Soc.zin.un vēst 19.k.


Svešval. I (B2) 6.k.

Svešvaloda (B1) 13.k.

5

6 Literatūra I 35.k Matemātika I 18.k. Literatūra I 35.k Soc.zin.un vēst 20.k. Svešval. I (B2) 1.k.
Svešval. I (B2) 6.k.
7 Literatūra I 35.k Matemātika I 18.k. Svešval. I (B2) 1.k. Matemātika I 2.k. Latviešu val. I 35.k
Svešval. I (B2) 30.k.8 Svešval. I (B2) 1.k. Matemātika I 18.k. Svešvaloda (B1) 3.k. Matemātika I 2.k. Latviešu val. I 35.k
Svešval. I (B2) 4.k.

Svešvaloda (B1) 13.k.9 Klases st. 14.k. Svešvaloda (B1) 3.k.

Matemātika I 2.k. Latviešu val. I 35.k


Svešvaloda (B1) 13.k.

10Matemātika I 19.k.
Klase - 10.VUD
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Datorika 29.k Sports un vesel sporta z. Svešval. I (B2) 1.k.Datorika 23.k

Svešval. I (B2) In317

2 Latviešu val. I 35.k Ķīmija I 12.k. Literatūra I 35.k Svešval. I (B2) 1.k. Fizika I 40.k.


Svešval. I (B2) In317

3 Sports un vesel sporta z. Svešval. I (B2) 1.k. Ķīmija I 12.k. Fizika I 6.k. Fizika I 35.k


Svešval. I (B2) 5.k.

4 Sports un vesel sporta z. Latviešu val. I 35.k Ķīmija I 12.k. Svešvaloda (B1) 3.k. Svešval. I (B2) 1.k.


Svešvaloda (B1) 19.k. Svešval. I (B2) 4.k.
5

6 Svešval. I (B2) 1.k. Ģeogrāfija I 14.k. Svešval. I (B2) 1.k. Bioloģija I 26.k. Vēst.un soc.z.I 16.k
Svešval. I (B2) 4.k.

Svešval. I (B2) 5.k.7 Matemātika I 33.k. Literatūra I 35.k Latviešu val. I 35.k Matemātika I 20.k. Vēst.un soc.z.I 16.k
8 Matemātika I 33.k. Literatūra I 35.k Svešvaloda (B1) 3.k. Matemātika I 20.k. Matemātika I 2.k.
Svešvaloda (B1) 19.k.9 Klases st. 3.k. Svešvaloda (B1) 3.k.

Vēst.un soc.z.I 16.k Matemātika I 2.k.


Svešvaloda (B1) 19.k.

11.DA11.DIT11.UZ11.VISP

Klase - 11.DA
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Svešval. I (B2) 13.k. Ģeogrāfija I 14.k. Literatūra I 30.k.Svešval. I (B2) In315

2 Literatūra I In318 Matemātika I 37.k. Svešvaloda (B1) 13.k. Svešvaloda (B1) 13.k. Vēst.un soc.z.I 17.k.
Svešvaloda (B1) 19.k. Svešvaloda (B1) 19.k.

Svešvaloda (B1) 3.k. Svešvaloda (B1) 3.k.

3 Literatūra I In318 Matemātika I 12.k. Latviešu val. I 35.k Klases st. 26.k. Vēst.un soc.z.I 17.k.
4 Bioloģija I 26.k. Fizika I 22.k. Latviešu val. I 34.k. Matemātika I 16.k Vēst.un soc.z.I 17.k.
5 Bioloģija I 26.k. Fizika I 18.k. Datorika 29.k Matemātika I 16.k Svešval. I (B2) 1.k.
Datorika 23.k

Svešval. I (B2) 35.k
6

7 Ķīmija I 12.k. Ķīmija I 12.k. Sports un vesel sporta z. Svešval. I (B2) 1.k. Matemātika I 21.k.


Svešval. I (B2) 18.k.

8 Svešvaloda (B1) 19.k. Ķīmija I 12.k.

Svešval. I (B2) 1.k. Matemātika I 21.k.
Svešvaloda (B1) 13.k.Svešval. I (B2) 37.k.

Svešvaloda (B1) 3.k.9 Latviešu val. I 32.k.Svešval. I (B2) 1.k. Sports un vesel sporta z.


Svešval. I (B2) 37.k.

10 Sports un vesel sporta z.

Sports un vesel sporta z.
Klase - 11.DIT
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Fizika I 1.k. Programmēšana I 29.k Soc.zin.un vēst 21.k.

2 Klases st. 7.k. Fizika I 25.k. Svešval. I (B2) 1.k. Matemātika I In318 Matemātika I 18.k.
Svešval. I (B2) In3153 Programmēšana I 29.k Svešvaloda (B1) 13.k. Svešval. I (B2) 21.k. Diz.un tehn. I māj.k1 Matemātika I 14.k.


Svešvaloda (B1) 3.k. Svešval. I (B2) 37.k. Matemātika I In318

4 Programmēšana I 29.k Matemātika I 31.k. Sports un vesel sporta z. Svešval. I (B2) 1.k. Diz.un tehn. I 7.k.


Svešval. I (B2) 4.k. Matemātika I 14.k.
5 Svešvaloda (B1) 13.k. Matemātika I 34.k. Sports un vesel sporta z. Svešvaloda (B1) 13.k. Soc.zin.un vēst 18.k.
Svešvaloda (B1) 3.k.Svešvaloda (B1) 3.k.

6

7 Svešval. I (B2) 4.k. Latviešu val. I 31.k. Literatūra I 31.k. Sports un vesel sporta z. Svešval. I (B2) 32.k.
Svešval. I (B2) 15.k.

Svešval. I (B2) 31.k.
8 Diz.un tehn. I māj.k1 Latviešu val. I 31.k. Literatūra I 31.k. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. I 31.k.
Robotika 23.k9 Diz.un tehn. I māj.k1

Programmēšana I 29.k
Robotika 23.k10 Diz.un tehn. I māj.k1

Programmēšana I 29.k
Robotika 23.kKlase - 11.UZ
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Ģeogrāfija I 14.k. Latviešu val. I 31.k. Fizika I 25.k.

2 Literatūra I 31.k. Vēst.un soc.z.I 17.k. Matemātika I 20.k. Klases st. 17.k. Svešval. I (B2) 1.k.
Svešval. I (B2) 13.k.
3 Literatūra I 31.k. Svešvaloda (B1) 3.k. Matemātika I 20.k. Matemātika I 20.k. Latviešu val. I 31.k.


Svešvaloda (B1) 19.k.

4 Svešval. I (B2) 1.k. Ķīmija I 12.k. Svešval. I (B2) 1.k. Matemātika I 20.k. Latviešu val. I 31.k.
Svešval. I (B2) 16.k5 Svešvaloda (B1) 3.k. Ķīmija I 12.k. Svešval. I (B2) 1.k. Svešvaloda (B1) 3.k. Literatūra I 31.k.
Svešvaloda (B1) 19.k.Svešvaloda (B1) 19.k.

6

7 Uzņēmējd.pamati 17.k. Bioloģija I 26.k. Ķīmija I 12.k. Vēst.un soc.z.I 17.k. Matemātika I 20.k.
8 Uzņēmējd.pamati 17.k. Bioloģija I 26.k.

Datorika 29.k Matemātika I 20.k.


Datorika 23.k

9 Svešval. I (B2) 1.k.Vēst.un soc.z.I 17.k. Sports un vesel sporta z.
Svešval. I (B2) 16.k10 Sports un vesel sporta z.

Sports un vesel sporta z.
Klase - 11.VISP
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Literatūra I 31.k. Ķīmija I 12.k. Ģeogrāfija I 14.k.

2 Ķīmija I 12.k. Literatūra I 31.k. Svešvaloda (B1) 13.k. Svešvaloda (B1) 13.k. Matemātika I 22.k.
Svešvaloda (B1) 3.k. Svešvaloda (B1) 3.k.

3 Ķīmija I 12.k. Fizika I 35.k Klases st. In315 Matemātika I 22.k. Matemātika I 22.k.
4 Latviešu val. I 31.k. Fizika I 25.k. Sports un vesel sporta z. Latviešu val. I 31.k. Datorika 29.k
Datorika 23.k
5 Latviešu val. I 31.k. Vēst.un soc.z.I 17.k. Sports un vesel sporta z. Svešval. I (B2) 1.k. Svešval. I (B2) 22.k.
6

7 Literatūra I 31.k. Svešval. I (B2) 33.k. Bioloģija I 26.k. Sports un vesel sporta z. Vēst.un soc.z.I 17.k.
8 Svešvaloda (B1) 13.k. Svešval. I (B2) 33.k. Bioloģija I 26.k. Sports un vesel sporta z. Vēst.un soc.z.I 17.k.
Svešvaloda (B1) 3.k.9 Matemātika I 22.k. Svešval. I (B2) 33.k.Matemātika I 22.k.
10Matemātika I 22.k.

12.DIT12.DAS12.UZ12.VM

Klase - 12.DIT
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Bioloģija I 26.k.

2 Bioloģija I 26.k. Matemātika II In315 Bioloģija I 26.k. Fizika II 25.k. Klases st. 6.k.


Diz.un tehn.II mājk.3

3 Robotika mājk.3 Matemātika II In315 Sports un vesel sporta z. Fizika II 25.k. Kultūras pamati 1.k.
Kultūra un m.I SP telpaKultūra un m.I In317 Kultūra un m.I 7.k.
4 Ģeogrāfija I 14.k. Matemātika II 20.k. Kultūras pamati 31.k. Matemātika II 22.k. Fizika II 25.k.
Kultūra un m.I 6.k.

Diz.un tehn.II mājk.3
5 Ģeogrāfija I 14.k. Matemātika II 20.k. Kultūras pamati 31.k. Matemātika II 22.k. Fizika II 25.k.
Kultūra un m.I 7.k.

Diz.un tehn.II mājk.3
6

7 Sports un vesel sporta z. Progr.II 29.k Progr.II 29.k Fizika II 25.k. Matemātika II 22.k.


Diz.un tehn.II mājk.3

8 Ģeogrāfija I 14.k. Progr.II 29.k Progr.II 29.k Fizika II 25.k. Fizika II 25.k.


Diz.un tehn.II mājk.3 Diz.un tehn.II mājk.3
9

Progr.II 29.k Progr.II 29.k Projekta darbs
Fizika II 25.k.
Diz.un tehn.II mājk.3
10Progr.II 29.k Projekta darbs


Klase - 12.DAS
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Soc.zin.II 17.k.Soc.zin.II SP telpaĶīmija II 12.k.

2 Sveš.val.C1 In315 Vēsture II SP telpa Psiholoģija In316 Ģeogrāfija I 14.k. Sveš.val.C1 In315
Sveš.val.C1 In316 Bioloģija II 26.k.Sveš.val.C1 In316
3 Sveš.val.C1 In315 Vēsture II SP telpa Sports un vesel sporta z. Soc.zin.II mājk.3 Sveš.val.C1 In315
Sveš.val.C1 In316 Bioloģija II 26.k.

Ķīmija II 12.k. Sveš.val.C1 In316
4 Soc.zin.II 17.k. Vēsture II 4.k. Sveš.val.C1 21.k. Publiskā uzstāš 32.k. Klases st. 12.k.
Ķīmija II 12.k. Bioloģija II 26.k. Sveš.val.C1 22.k.5 Soc.zin.II 17.k. Vēsture II 4.k. Sveš.val.C1 32.k. Publiskā uzstāš 32.k. Soc.zin.II 17.k.
Ķīmija II 12.k. Bioloģija II 26.k. Sveš.val.C1 18.k.

Soc.zin.II 3.k.
Ķīmija II 12.k.
6

7 Sports un vesel sporta z. Vēsture II 40.k. Kultūras pamati 34.k. Medicīnas pamat 30.k. Soc.zin.II 36.k.


Bioloģija II 37.k.

Pol&ties 31.k. Ķīmija I 12.k.
8 Psiholoģija 32.k. Vēsture II 40.k. Kultūras pamati 34.k. Medicīnas pamat 30.k. Soc.zin.II 36.k.


Bioloģija II 37.k.

Pol&ties 31.k. Ķīmija I 12.k.
9

Vēsture II 4.k. Kultūras pamati 34.k. Fizika I 25.k. Projekta darbs


Bioloģija II 26.k.

10

Bioloģija II 26.k. Projekta darbs
Klase - 12.UZ
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Soc.zin.II 17.k.Soc.zin.II SP telpa

2 Sports un vesel sporta z. Sveš.val.C1 6.k. Sports un vesel sporta z. Sveš.val.C1 In315 Soc.zin.II In317


Sveš.val.C1 In316

Sveš.val.C1 In316

3 Soc.zin.II 17.k. Sveš.val.C1 6.k. Klases st. 31.k. Sveš.val.C1 In315 Soc.zin.II In317


Sveš.val.C1 In316

Sveš.val.C1 In316

4 Sveš.val.C1 6.k. Sports un vesel sporta z. Matemātika II 20.k. Fizika I 25.k. Uzņēmējd.pamati 3.k.
Sveš.val.C1 34.k.5 Sveš.val.C1 6.k. Ģeogrāfija I 14.k. Matemātika II 20.k. Fizika I 25.k. Soc.zin.II 17.k.
Sveš.val.C1 1.k.

Soc.zin.II 3.k.
6

7 Matemātika II 22.k. Matemātika II 20.k. Sveš.val.C1 6.k. Matemātika II 22.k. Kultūras pamati 3.k.
Sveš.val.C1 16.k8 Matemātika II 22.k. Matemātika II 20.k. Sveš.val.C1 6.k. Matemātika II 22.k. Kultūras pamati 3.k.
Sveš.val.C1 5.k.9 Soc.zin.II 17.k.Projekta darbs
Kultūras pamati 4.k.
10 Soc.zin.II 17.k.Projekta darbs
Uzņēmējd.pamati 4.k.
Klase - 12.VM
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Klases st. mājk.3

2 Sports un vesel sporta z. Latv.un lit.II In317 Kultūras pamati In317 Soc.zin.un vēst svētku z. Kultūras pamati In318


Diz.un tehn.II mājk.3 Ģeogrāfija I In318 Psiholoģija SP telpa Fizika I 25.k.
3 Ģeogrāfija I 14.k. Latv.un lit.II In317 Kultūras pamati In317 Soc.zin.un vēst māj.k2 Fizika I 25.k.


Diz.un tehn.II mājk.3 Ģeogrāfija I In318 Psiholoģija SP telpa

4 Latv.un lit.II 35.k Sports un vesel sporta z. Latv.un lit.II 35.k Pol&ties 34.k. Kult.un m.II 6.k.
Diz.un tehn.II mājk.3

Diz.un tehn.II mājk.3 Kultūra un m.I 7.k. Matemātika II 20.k.
5 Latv.un lit.II 35.k Latv.un lit.II 35.k Latv.un lit.II 35.k Pol&ties 18.k. Kult.un m.II 6.k.
Diz.un tehn.II mājk.3 Diz.un tehn.II mājk.3 Diz.un tehn.II mājk.3 Kultūra un m.I 7.k. Matemātika II 20.k.
6

7 Sveš.val.C1 6.k. Projekta darbs
Matemātika II 20.k. Publiskā uzstāš 35.k Sveš.val.C1 6.k.
Kultūra un m.I 34.k.

Kult.un m.II 7.k.8 Sveš.val.C1 6.k. Projekta darbs
Matemātika II 20.k. Publiskā uzstāš 35.k Sveš.val.C1 6.k.
Kult.un m.II 7.k.9 Sveš.val.C1 6.k.

Sveš.val.C1 6.k. Matemātika II 22.k.Kult.un m.II 35.k

10 Matemātika II 22.k.

Sveš.val.C1 6.k. Matemātika II 22.k.

Kult.un m.II svētku z.Kult.un m.II 35.k

×