Konsultācijas

Konsultāciju grafiks 5.- 12. klasēm 2023./2024.m.g. 2.semestrim

Sakarā ar remontdarbiem Ūnijas ielā 93, konsultācijas notiek dažādos kabinetos. Aicinām sekot līdzi.

Uzvārds, Vārds
Konsultāciju laiks
Kab.
Avetisjana Patrīcija
Pirmdienās 8.st., otrdienās 8.,9.st. Atbalsts 6.kl. ceturtdienās 8.st., piektdienās 9.st. 13.kab.
13.
Baumane Elza
Pirmdienās 8.,9.st. 36.kab., ceturtdienās 9.st. 21.kab.
36./21.
Berkmanis Viesturs
Trešdienās 1.,9.st. 17.kab., piektdienās 8.st. 16.kab.
17./16.
Bukovskis Edvards
Piektdienās 10. st. 25.kab.
25.
Bule Inga
Trešdienās 9.,10.st. 13.kab.
13.
Čerkasova Ligita
Otrdienās 9.,10.st. 12.kab.
12.
Dalbiņa Iluta
Pirmdienās 8.,9.st., otrdienās 10.st. 35.kab. Atbalsts 5.klasēm trešdienās 1.st., ceturtdienās 9.st. 35.kab.
35.
Eglīte Nensija
Pirmdienās 9.st., piektdienās 10.st. 2.kab.
2.
Feldmanis Aleksandrs
Tresdienās 11.,12.st. sporta zāle
sporta zāle
Freimanis Lauris
Pirmdienās 10.,11.st. 28.kab.
28.
Gaiduka-Zenčenko Gita
Ceturtdienās 9.,10.st., piektdienās 1.st. 32.kab.
32.
Gaigala Kristīne
Otrdienās 8.st.,10.st.18.kab., Atbalsts 8.a pimdienās 8.st.2.kab.; 8.b pirmdienās 9.st.18.kab.; 9.c,9.d otrdienās 9.st.18.kab.; 9.a, 9.b trešdienās 1.st.18.kab.; 7.e piektdienās 1.st.18.kab.; 7.b,7.d piektdienās 8.st.18.kab.; 7.a, 7.c piektdienās 9.st.18.kab.
18./2.
Jēkabsons Kaspars


Jugbārde-Leiņa Ingrīda
Otrdienās 8.st.
Diz. un tehn. 2.kab.
Jukna Dāniels Otrdienās 10.st. 19.kab. 19.
Kalēja Daina
Otrdienās 8.st., trešdienās 1.,8.st., ceturtdienās 8.st. 33.kab.
33.
Kalniņa Ieva
Otrdienās 10.st., ceturtdienās 9.,10.st. 31.kab.
31.
Kalmača Sigita
Piektdienās 1.st. 21.kab, otrdienās 8.st. 32.kab.
21./32.
Kaniševskis Dāvis
Ceturtdienās 9.,10.st.25.kab.
25
Kaufelde Paula


Kāpiņa Liena Atbalsta konsultācijas 5.b un 5.c pirmdienās 8.st. 32.kab.; 5.d otrdienās 7.st. 32.kab.; 6.b pirmdienās 7.st. SP telpa; 6.c trešdienās 8.st. 40.kab.; 6.d trešdienās 7.st. 40.kab.; 6.e pirmdienās 9.st. 32.kab.

Kārkliņa Maija
Pirmdienās 8.st. 16.kab.
16.
Kitenberga Judīte
Otrdienās 10.st. 20.kab.
20.
Ķevere Baiba
Trešdienās, ceturtdienās 9.st. 14.kab.
14.
Latkovskis Edvīns
Ceturtdienās 8.,9.st., piektdienās 1.st. 40.kab.
40.
Laugale Amanda
Pirmdienās 8.,9.st., ceturtdienās 8.st. 4.kab.  Atbalsts 7.klasēm otrdienās, piektdienās 8.st. 4.kab.
4.
Leonova Jana
Ceturtdienās 9.st. 23.kab.
23.
Liniņa-Staķava Vineta
Ceturtdienās 8.st., piektdienās 1.,10.st. sporta zāle
sporta zāle
Mihailova Lilija
Pimdienās 9.st., ceturtdienās 11.st. 6.kab 6.
Muciņš Roberts
Pēc vienošanās ar skolotāju
svētku zāle
Muižniece Lauma
Otrdienās 9.,10.st. 34.kab. Atbalsts 6.klasei piektdienās 1.st. 34.kab; 6.c, 6.d, 6.e piektdienās 7.st. 34.kab.; 6.a, 6.b otrdienās 8.st. 34.kab.; atbalsts 7.klasēm trešdienās 1.st. 34.kab; 7.a, 7.c ceturtdienās 7.st. 34.kab.; 7.b, 7.d, 7.e ceturtdienās 8.st. 34.kab.
34.
Oga Lauris
Pirmdienās 8.st, trešdienās 1.st., piektdienās 9.st. Diz. un tehn. 1.kab.
Diz. un tehn. 1.kab.
Ose Ilze
Trešdienās 1.st. 30.kab.
30.
Ozols Pēteris
Otrdienās 9.st. 31.,ceturtdienās 9.,10.st. 26.kab.
31./26.
Paegle Ilze
Pirmdienās 8.,9.st., ceturtdienās 9.st. Atbalsts 5.kl. pirmdienās 7.st. 5.kab.
5.
Pauloviča Liene
Pirmdienās 8.,9.st., trešdienās 1.st. 21.kab.; 9.b trešdienās 9.st. 21.kab.
21.
Petere Inese
Trešdienās 8.st. 12.kab., ceturtdienās 7.st. (5.-6. kl.) 1.kab.
12./1.
Plakans Pēteris
Pirmdienās 9.st. 26.kab.
26.
Procuna Olga
Pirmdienās 8.,9.,10.st. 40.kab.
40.
Puhova Inese
Pirmdienās 8.st, ceturtdienās 8.,9.st. Diz.un tehn. kab.2
Diz. un tehn. 2.kab.
Reimandova Inita
Ceturtdienās 9.st - 5.,7.,8.,9.klasēm, trešdienās 9.st.- 12.DIT 7.kab.
7.
Ruduka Ilze
Pirmdienās 7.st., piektdienās 8.st. 36.kab.
36.
Rumaka Sintija
Otrdienās 11.st. 21.kab., trešdienās 9.,10.st. 6.kab.
21./6.
Rūtenberga Ilva
Ceturtdienās 9.,10.st. 3.kab.
3.
Saliņš Kristiāns Toms
Piektdienās 9.,10.,11.st. 22.kab.
22.
Satkova Alise
Pirmdienās 9.,10.st., ceturtdienās 8.st. 19.kab.
19.
Skangale Simona Elfa
Otrdienās 7.st. 32.kab., ceturtdienās 8.st. 31.kab.
32./31.
Skrupska Dana Kristiāna
Ceturtdienās 9.,10.st. 2.kab.
2.
Smans Ronalds
Trešdienās 11.st., piektdiena 10.st.,11.st. sporta zāle
sporta zāle
Sniķere Vita
Otrdienās 7.st., trešdienās 1.st. 2.kab.
2.
Spilva - Ekerte Sandra
Ceturtdienās 8.st. 36.kab.
36.
Strautiņa Ingūna
Otrdienās 9.st., 7.kl.trešdienās 9.st., 10.VUD trešdienās 10.st., piektdienās 10.st.1.kab.
1.
Strautmane Jana
Pirmdienās 7.,8.st. 37.kab., trešdienās 9.st. 30.kab.
37./30.
Stūrmane-Siļutina Iveta
Pirmdienās 8.st. 30.kab., otrdienās 8.,9.st. 30.kab.
30.
Sukurs Klāvs Knuts
Trešdienās 9.st. 6.kab.
6.
Šteina Anna
Pirmdienās 9.st. 31.kab.
31.
Šūpola Raita
Otrdienās 10.st. 17.kab.
17.
Upesleja Dace
Otrdienās 11.,12.st., ceturtdienās 9.st. sporta zāle
sporta zāle
Vdovičenko Mihails
Trešdienās 10.st. 34,kab.
34.
Zīverts Edgars
Ceturtdienās 10.st. 17.kab.
17.
Matemātikas NPD rakstīšanas konsultācijas
Ceturtdienās 8. - 11.st. 1.kab. Katru otro nedēļu, sākot no 11. janvāra.
1.
Latviešu valodas/literatūras NPD rakstīšanas konsultācijas
Trešdienās 1.,9.,10.st. 36.kab.
36.
Dabaszinību jomas NPD rakstīšanas konsultācijas


Sociālās un pilsoniskās jomas NPD rakstīšanas konsultācijas
Piektdienās 9.,10.st. 30.kab
30.


×