Konsultācijas

Konsultāciju grafiks 5.- 12.klasēm 2020./2021.m.g.

I semestris

Skolotājs

Konsultāciju laiks

Kab.

Adijāne-Latkovska Marija Ceturtdien 10.st.

15.

Aizupietis Jānis
Otrdien 0.st. 07.30-08.10

29.

Avetisjana Patrīcija
Ceturtdien 10.st., piektdien 8.st.

40.

Baumane Elza
Otrdien 9.st., ceturtdien 9.st.

26.

Berkmanis Viesturs
Trešdien 9.st.

17.

Birbele Aiva Par konsultāciju laiku vienoties individuāli
Bukovskis Edvards
Pirmdien 10.st.

29.

Bule Inga
Otrdien 9.st., piektdien 8.st.

4./5.

Dalbiņa Iluta
Otrdien 9.st., trešdiena 10.st.

35.

Djadjura Diāna Pirmdien 9.st.

12.

Eglīte Nensija
Pirmdien 9.st., ceturtdien 10.st.

7./6.

Feldmanis Aleksandrs
Otrdien 10.st., trešdien 10.st.

sporta z.

Gaiduka-Zenčenko Gita
Otrdien 9.st., ceturtdien 10.st.

32.

Gaigala Kristīne
Otrdien 10.st, trešdien 10.st.

18.

Grišāne Inese
Pirmdien 9.st., piektdien 9.st.

mājt.kab.

Gusta Gunita
Trešdien 8.st., ceturtdien 10.st.

36.

Jēkabsons Kaspars Ceturtdien 10.st.

26.

Kalēja Daina
Ceturtdien 9.,10.st.

33.

Kalniņa Ieva Ceturtdien 10.st., piektdien 9.st.

35.

Kaniševskis Dāvis
Ceturtdien 9.st.

23.

Kaufelde Paula Ceturtdien 9.,10.st.

12.

Kārkliņa Maija
Otrdien 10.st.

17.

Kitenberga Judīte
Otrdien 8.st., trešdien 7.st.

16./37.

Kurcikjaviča Elīna Pirmdien 10.st., trešdien 10.st.

25./3.

Lanka Zane
Otrdien 9.st., otrdien 10.st.

29./25.

Latkovskis Edvīns
Piektdien 9.st.

15.

Laugale Amanda
Piektdien 10.st.

4.

Liniņa-Staķava Vineta
Ceturtdien 10.st.

sporta z.

Luksa Everita Otrdien 10.st., ceturtdien 10.st.

30.

Makuha Diana
Ceturtdien 10.,11.st.

2.

Mihailova Lilija

Otrdien 9.,10.st.

6.

Muižniece Lauma Otrdien 10.st, ceturtdien 10.st.

34.

Oga Lauris
Trešdien 9.st.; ceturtdien 1.st., pirmdien 8.st tikai 10.VM

mājt.kab.

Ose Ilze
Pirmdien 8.st.

25.(1)/12.(2)

Ozols Pēteris Otrdien 10.st., ceturtdien 10.st.

14./15.

Paegle Ilze
Trešdien 9.st., piektdien 9.st.

5.

Pauloviča Liene Pirmdien 10.st., trešdien 9.st.

21.

Petere Inese
Trešdien 9.,10.st., ceturtdien 1.st.

29./26.

Plakans Pēteris
Piektdien 11.st.

16.

Procuna Olga Trešdien 9.,10.st.

23.

Puhova Inese
Pirmdien 10.,11.st.

mājt.k.

Putniņa Ilze
Ceturtdien 0.st. 07.30-08.10

16.

Ratinīka Iveta Otrdien 0.st. 07.30-08.10

30.

Reimandova Inita
Trešdien no 15.30-16.10

7.

Rubļevska Agnija Agate
Otrdien 9.st., ceturtdien 9.st.

20./21.

Rudzīte Baiba
Pirmdien 11.st., nepāra ned. arī trešdien 9.,10.st.

19.

Rūtenberga Ilva
Otrdien 10.st., trešdien 9.st.

3./6.

Simanoviča Sandra
Treštdien 0.st. 07.30-08.10

31.

Skrupska Dana Kristiāna
Ceturtdien 10.st.

17.

Skunstiņa Ligita
Trešdien 10.st, ceturtdien 10.st.

22.

Smans Ronalds
Trešdien 10.st.

Sākumsk.
sporta zāle

Sviklis Ernests
Ceturtdien 10.st.

16.

Strautiņa Ingūna
Pirmdien 9.st, piektdien 10.st.

35./1.

Strautmane Jana
Otrdien 8.,9.st.

37.

Šteina Anna Par konsultāciju laiku vienoties individuāli


Šūpola Raita
Ceturtdien 10.st.

31.

Titova Tatjana Ceturtdien 10.st.

20.

Tune Anete Piektidien 9.st.

29.

Upesleja Dace
Pirmdien 11.st., otrdien 11.st.

sporta z.

Vanaga Laura
Otrdien 9.,10.st.

40.

Zīverts Edgars Ceturtdien 9.st.

29.

×