Konsultācijas

Konsultāciju grafiks 5.- 12.klasēm 2021./2022.m.g.

Apstiprināts ar dir.rīk. 14.09.2021. nr.VS64-21-45-rs

II semestris

Uzvārds, Vārds Konsultāciju laiks Kab.
Adijāne-Latkovska Marija Otrdien 9.,10.st. 15.kab.
Aizupiete Evita Pirmdienās 9.st. 3.kab.
Avetisjana Patrīcija Pirmdienās 10.st., trešdienās 9.st. 40.kab.
Baumane Elza Otrdienās, trešdienās 9.st. 26.kab., piektdienās 9.st. 31.kab
Berkmanis Viesturs Pirmdienās 9.st. 16.kab., trešdienās 9.st. 15.kab.
Birbele Aiva Pēc vienošanās ar skolotāju
Bukovskis Edvards Ceturtdienās 10.-12.st. 29.kab.
Bule Inga Trešdienās 9.,10.st. 36.kab.
Dalbiņa Iluta Otrdienās 9.,10.st., trešdienās 10.st. 35.kab.
Eglīte Nensija Pirmdienās 9.st., otrdienās 10.st. 31.kab.
Freiberga Agate Pēc vienošanās ar skolotāju
Feldmanis Aleksandrs Trešdienās 10.,11.st. sp.zāle
Gaiduka-Zenčenko Gita Pirmdienās 8.st., trešdienās 8.,9.st. 32.kab.
Gaigala Kristīne Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 10.st. 18.kab.
Grišāne Inese Pirmdienās 11.st., trešdienās 10.st. mājt.kab.
Gusta Gunita Otrdienās 9.,10.st. 36.kab.
Jēkabsons Kaspars Ceturtdienās 10.st. 26.kab.
Kalēja Daina Otrdienās 9.st., ceturtdienās 9.,10.st. 33.kab.
Kalniņa Ieva Otrdienās 8.,9.st., trešdienās 9.st. 22.kab.
21.kab.
Kaniševskis Dāvis Pirmdienās 8.st., ceturtdienās 10.st. 23.kab.
Kaufelde Paula Trešdienās 10.st., ceturtdienās 9.st. 13.kab
12.kab.
Kāpiņa Liena Pirmdienās 8.st. 36.kab.
Kārkliņa Maija Trešdienās 8.,9.st. 16.kab.
Kitenberga Judīte Ceturtdienās 8.,9.st. 16.kab.
Ķevere Baiba Ceturtdienāš 10.st., piektdienās 9.st. 21.kab.
Latkovskis Edvīns Ceturtdienās 0.st. 15.kab.
Laugale Amanda Piektdienās 8.,9.st. 4.kab.
Liniņa-Staķava Vineta Ceturtdienās, 10.st. sp.zāle
Luksa Everita Otrdienās, ceturtdienās 10.st. 17.kab.
Makuha Diana Otrdienās 10.,11.st. 2.kab.
Mihailova Lilija Pirmdienās 9.st., trešdienās 10.st. 6.kab.
Muciņš Roberts Pēc vienošanās ar skolotāju
Muižniece Lauma Pirmdienās 8.st., otrdienās 8.,9.st. 34.kab.
Oga Lauris Pirmdiena, 3.st., otrdiena 8. st., ceturtdiena 1.st. mājt.k.
Ose Ilze Trešdienās 9.st.12.b kl., 10.st.12.c kl. 35.kab.
Ozols Pēteris Pirmdiedās 9.st.,ceturtdienās 10. st. 14.kab.
Paegle Ilze Ceturtdienās 9.st., piektdienās 9.st. 5.kab.
Petere Inese Trešdienās 8.,9.st. 26.kab., ceturtdienās 9.st. 26.kab., piektdienās 1.st. 25.kab.
Plakans Pēteris Otrdienās 9.st. 16.kab.
Podniece Marta Piektdienās 10.st. 1.kab.
Priedīte Anda Pēc vienošanās ar skolotāju
Procuna Olga Pirmdienās 9.st., otrdienās 10.st., ceturtdienās 9.st. 21.kab.
Puhova Inese Ceturtdienās 9.,10.st. mājt.k.
Putniņa Ilze Pēc vienošanās ar skolotāju
Reimandova Inita Trešdienās 10st. 7.kab.
Rumaka Sintija Otrdienās 9.,10.st., ceturtdienās 10.st. 37.kab
Rūtenberga Ilva Otrdienās, trešdienās 10.st. 3.kab.
Satkova Alise Trešdienās 10.st. 2.kab.
Skangale Simona Elfa Piektdienās 7.st. 4.kab., 8.st. 40.kab.
Skrupska Dana Kristiāna Ceturtdienās 10.st. 20.kab.
Smans Ronalds Piektdienās 10.st. sp.zāle
Sniķere Vita Pirmdienās 7.st. 31.kab, trešdienās 8.st. 2.kab., piektdienās 8.st. 32.kab.
Strautiņa Ingūna Pirmdienās, trešdienās 9.st. 1.kab.
Strautmane Jana Pirmdienās 8.st., trešdienās 9.st. 37.kab.
Stūrmane-Siļutina Iveta Otrdienās 9.st. 31.kab., 10.st. 30.kab.
Sukurs Klāvs Knuts Pēc vienošanās ar skolotāju
Sviklis Ernests Pēc vienošanās ar skolotāju
Šics Pauls Ēriks Pēc vienošanās ar skolotāju
Šteina Anna Pēc vienošanās ar skolotāju
Šūpola Raita Pirmdienās 9.,11. st. 32.kab.
Upesleja Dace Piektdienās 11.,12.st. sp.zāle
Zaķe Līga Piektdienās 9.,10.st. 25.kab.
Zinberga Laila Ceturtdienās 8.,9.st., piektdienās 10.,11.st. 20.kab.
Zīverts Edgars Trešdienās 9.st. 29.kab.
×