Izmaiņas stundu sarakstā un konsultāciju grafikā

Ir notikušas izmaiņas stundu sarakstā un konsultāciju grafikā 5. - 12. klasēm. Lūdzam pārbaudīt!

Stundu saraksts 5. - 12. klasēm

Konsultāciju grafiks 5. - 12. klasēm

×