Uzņemšanas noteikumi

No 2020. gada septembra Rīgas 64. vidusskola īsteno jaunu 10. klašu vispārējās izglītības programmas saturu. Izglītojamiem tiek piedāvāts apgūt vispārējā vai augstākā līmeņa mācību priekšmetus, izvēloties vienu no 7 izglītības kursu komplektiem jeb "groziem".

Uzņēmējs
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un matemātikā.

Sociālais
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un vēsturē.

Vispārizglītojošais
ar augstākā līmeņa kursiem latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā.

Daba/Ārsts
ar augstākā līmeņa kursiem ķīmijā, angļu valodā un bioloģijā.

Inženieris
ar augstākā līmeņa kursiem fizikā, matemātikā un programmēšanā.

Dizains un Tehnoloģijas
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, matemātikā un programmēšanā.

Dizaina un Teātra māksla
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, angļu valodā, kultūrā un mākslā.


Izglītojamo uzņemšanas kārtība 10., 11. un 12. klasē

Uzņemšana 10. klasē notiek iestājpārbaudījuma rezultātu kārtībā.

RD IKSD aktuālo informāciju par pieteikšanos iestājpārbaudījumam - SKATĪT ŠEIT

Skolēniem, kuri reģistrējušies un nokārtojuši iestājpārbaudījumu, iesniegums, pamatizglītības apliecinoša dokumenta kopiju, sekmju izraksta kopiju jāiesniedz līdz 25. augustam skolas lietvedībā vai elektroniski.

Kā to izdarīt?

NOSŪTOT IESNIEGUMU latvija.lv
1. Lejuplādēt iesniegumu - Word formātā vai Pdf formātā
2. Aizpildīt to.
3. Doties uz portālu latvija.lv, Iesniegums iestādei. (skatīt saiti šeit)
4. Pieslēgties ar bankas starpniecību.
5. Izvēlēties adresātu: Rīgas 64. vidusskola
6. Pievienot aizpildīto iesniegumu, pamatizglītības dokumenta kopiju, sekmju izraksta kopiju kā pielikumus un sūtīt skolai.
vai
NOSŪTOT IESNIEGUMU AR DROŠU
E-PARAKSTU UZ SKOLAS E-PASTU
1. Lejuplādēt iesniegumu - Word formātā vai Pdf formātā
2. Aizpildīt to.
3. Parakstīt iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.
4. Sūtīt iesniegumu, pamatizglītības dokumenta kopiju, sekmju izraksta kopiju uz skolas e-pastu: r64vs@riga.lv


Lietvedības darba laiks: 9.00-13.00, Ūnijas ielā 93.
Lūdzam skolas telpās ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus - sejas un deguna aizsega lietošana, distances ievērošana!

Konkursu izturējušie skolēni līdz 25. augustam uzņemšanas komisijai iesniedz: 
- medicīnisko karti (026/u veidlapa) 
- uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu.


Uzņemšana 11. un 12. klasē notiek konkursa kārtībā, uzņemot izglītojamos, kuri ir nokārtojuši iestājpārbaudījumu un līdz Skolas noteiktam termiņam ir nokārtojuši pārbaudījumus tajos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus viņi nav apguvuši iepriekšējā izglītības iestādē.


Uzņēmējs
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un matemātikā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I
3
Literatūra I
3


Svešvaloda (B1)
3 Svešvaloda (B1)
3


Svešvaloda I (B2)
6 Svešvaloda I (B2)
5
Svešvaloda II (C1)
8
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3
Sociālās zinības II
7

Uzņēmējdarbības pamati
4
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā 
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1

Ķīmija I
3
Ķīmija I
3Bioloģija I
1
Bioloģija I
2Fizika I
3
Fizika I
2
Fizika I
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6
Matemātika II
8
Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36

Sociālais
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un vēsturē.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I 3 Literatūra I 3


Svešvaloda (B1)
3 Svešvaloda (B1)
3


Svešvaloda I (B2)
6 Svešvaloda I (B2)
5 Svešvaloda II (C1)
6
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3
Sociālas zinības II
7

Vēsture II
7

Psiholoģija
2

Politika un tiesības
2

Publiskā uzstāšanās
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1

Ķīmija I
3
Ķīmija I
3Bioloģija I
1
Bioloģija I
2Fizika I
3
Fizika I
2
Fizika I
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6


Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

35

Vispārizglītojošais
ar augstākā līmeņa kursiem latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3 Latv.v. un Literatūra II


Literatūra I 3 Literatūra I 3


Svešvaloda (B1) 3 Svešvaloda (B1)
3


Svešvaloda I (B2)
6 Svešvaloda I (B2)
5 Svešvaloda II (C1)
7
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3Psiholoģija
2

Politika un tiesības
2

Publiskā uzstāšanās
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1

Ķīmija I
3
Ķīmija I
3Bioloģija I
1
Bioloģija I
2Fizika I
3
Fizika I
2
Fizika I
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6
Matemātika II
7
Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36

Daba / Ārsts
ar augstākā līmeņa kursiem ķīmijā, angļu valodā un bioloģijā

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I 3 Literatūra I
3


Svešvaloda (B1)
3 Svešvaloda (B1)
3


Svešvaloda I (B2)
6 Svešvaloda I (B2)
5 Svešvaloda II (C1)
6
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3Psiholoģija
2

Medicīnas pamati 2

Publiskā uzstāšanās
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1

Ķīmija I
3
Ķīmija I
3
Ķīmija II
7

Bioloģija I
1
Bioloģija I
2
Bioloģija II
8

Fizika I
3
Fizika I
2
Fizika I
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6


Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projektu darbs
2
Kopā

36

36

36

Inženieris
ar augstākā līmeņa kursiem fizikā, matemātikā un programmēšanā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I 3 Literatūra I
2


Svešvaloda (B1)
3 Svešvaloda (B1)
3Svešvaloda I (B2)
6 Svešvaloda I (B2)
5

Sociālā un pilsoniskā
Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2


Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
3

Ķīmija I
5

Bioloģija I
3

Fizika I
4
Fizika I
2
Fizika II
8
Matemātika
Matemātika I
7
Matemātika I
7
Matemātika II
7
Tehnoloģijas


Programmēšana I
5Programmēšana II
7Robotika
3
Robotika
1
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36

Dizains un tehnoloģijas
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, matemātikā un programmēšanā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I
3 Literatūra I
2


Svešvaloda (B1)
3 Svešvaloda (B1)
3Svešvaloda I (B2)
6 Svešvaloda I (B2)
5

Sociālā un pilsoniskā
Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2


Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultura un māksla I
5
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
3

Ķīmija I
5

Bioloģija I
3

Fizika I
4
Fizika I
2


Matemātika
Matemātika I
7
Matemātika I
5Matemātika II
7
Tehnoloģijas


Dizains un tehn. I
5
Dizains un tehn. II
7Programmēšana I
5
Programmēšana II
7
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
4 Sports
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36

Dizaina un Teātra māksla
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, angļu valodā un kultūrā un mākslā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I
3 Literatūra I
2


Svešvaloda (B1)
3 Svešvaloda (B1)
3


Svešvaloda I (B2)
6
Svešvaloda I (B2)
5
Svešvaloda II (C1)
6
Sociālā un pilsoniskā


Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā


Kultura un māksla I
2
Kultura un māksla I
3Publiskā uzstāšanās 2
Publiskā uzstāšanās 2

Kultūra un māksla II
7
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
3

Ķīmija I
2
Ķīmija I
3Bioloģija I
3Fizika I
3
Fizika I
2
Matemātika
Matemātika I
5
Matemātika I
5


Tehnoloģijas
Dizains un tehn. I
3
Dizains un tehn. I
2
Dizains un tehn. II
7

Programmēšana I
5
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36
×