Uzņemšanas noteikumi

No 2020. gada septembra Rīgas 64. vidusskola īsteno jaunu 10. klašu vispārējās izglītības programmas saturu. Izglītojamiem tiek piedāvāts apgūt vispārējā vai augstākā līmeņa mācību priekšmetus, izvēloties vienu no aktuālajiem izglītības kursu komplektiem jeb "groziem".

Uzņēmējs
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un matemātikā.

Sociālais
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un vēsturē.

Vispārizglītojošais
ar augstākā līmeņa kursiem latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā.

Daba/Ārsts
ar augstākā līmeņa kursiem ķīmijā, angļu valodā un bioloģijā.

Inženieris
ar augstākā līmeņa kursiem fizikā, matemātikā un programmēšanā.

Dizains un Tehnoloģijas
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, matemātikā un programmēšanā.

Dizaina un Teātra māksla
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, angļu valodā, kultūrā un mākslā.


26.06.2023.

Dokumentu pieņemšana uz 10. klasi ir pagarināta līdz š.g. 27. jūnijam plkst.9.00 TIKAI elektroniskā veidā.

Uzņemšanas komisija rezultātus paziņos skolas mājaslapā līdz 28. jūnija plkst.12.00, norādot uzņemšanai 10. klasēs rekomendēto skolēnu sarakstu.

Skolēna kods ir skolēna sekmju izraksta numurs.KĀDI IR 10. KLASES UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI?

Izglītojamo uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmā [04.04.2023.]

KĀDI MĀCĪBU PLĀNI BŪS PIEDĀVĀTI?

2023./2024. mācību gadā 10. klasēm tiks piedāvātas iespēja apgūt šādus plānus:

- Vispārizglītojošais
- Uzņēmējs
- Sociālais
- Daba/ārsts
- Inženieris
- Dizains un tehnoloģijas

KAS VAR PRETENDĒT UZ 10. KLAŠU KONKURSU?

Uz konkursu var pretendēt izglītojamie, kuri ir saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību un pamatizglītības sertifikātus, kas atbildst sekojošiem kritērijiem:

- gada vērtējumi apliecībā nav mazāki par 4 ballēm;
- gada vērtējums latviešu valodā apliecībā nav zemāks par 5 ballēm;
- vērtējumi vispārējās pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikātā nav zemāki par 45%.

KĀDA IR KONKURSA ATLASES KĀRTĪBA?

Skolas izglītības programmas 10. klasē izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā:
- vidējo aritmētisko vērtējumu centralizētajos eksāmenos pamatizglītības sertifikātā;
- vidējo vērtējumu visos mācību priekšmetos apliecībā par vispārējo pamatizglītību.

KAD UN KAS JĀIESNIEDZ?

1. Dokumentus var iesniegt klātienē Ūnijas ielā 93:

21.06.2023.   14.00 - 17.00 (pieņemšana beigusies)
22.06.2023.   09.00 - 16.00 (pieņemšana beigusies)
26.06.2023.   09.00 - 11.00 (pieņemšana beigusies)

Jāiesniedz:
1) iesniegums uz 10. klasi - lejuplādēt šeit IESNIEGUMS
2) apliecība par pamatizglītību (kopija, uzrādot oriģinālu);
3) sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu).

2. Dokumentus var iesniegt elektroniski līdz 27.06.2023. plkst. 9.00:

NOSŪTOT IESNIEGUMU, IZMANTOJOT 
E-ADRESI
  
1. Lejuplādēt iesniegumu Word formāts Pdf formāts
2. Aizpildīt to.
3. Pieslēgties savai darba vietai portālā Latvija.lv, spied šeit
4. Pievienot iesniegumu, apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu kā pielikumu E-adreses vēstulei un nosūtīt skolai.

Ja oficiālā e-adrese nav aktivizēta, iesakām iepazīties ar informāciju, kā to aktivizēt - Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls.

vai

NOSŪTOT IESNIEGUMU AR DROŠU
E-PARAKSTU UZ E-PASTU
r64vs-uznemsana@edu.riga.lv
1. Lejuplādēt iesniegumu Word formāts Pdf formāts
2. Aizpildīt to.
3. Parakstīt iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.
4. Sūtīt iesniegumu, apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu uz e-pastu: r64vs-uznemsana@edu.riga.lv

KAD BŪS ZINĀMI KONKURSA REZULTĀTI?

Konkursa rezultāti būs publicēti 28.06.2023. plkst.12.00 skolas mājaslapā un izvietoti skolā pie Paziņojuma dēļa.

KAS JĀIESNIEDZ KONKURSU IZTURĒJUŠIEM SKOLĒNIEM?

Papildus jāiesniedz: 
- bērna medicīniskā karte (026/u veidlapa) 


Uzņemšana 11. un 12. klasē notiek konkursa kārtībā, uzņemot izglītojamos, kuri ir nokārtojuši iestājpārbaudījumu un līdz Skolas noteiktam termiņam ir nokārtojuši pārbaudījumus tajos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus viņi nav apguvuši iepriekšējā izglītības iestādē.

Iesniegums uz 11. un 12. klasei (vecāks)

Iesniegums uz 11. un 12. klasei (pilngadīgs skolēns)

1. Iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, gada liecību/sekmju izrakstu var sūtīt uz skolas e-pastu: r64vs-uznemsana@edu.riga.lv.

2. Iesniegumu var iesniegt/aizpildīt klātienē skolā:
pirmdienās, otrdienās, trešdienās - Ūnijas ielā 93 no 9.00-15.00
Līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu, izglītojamā gada liecību/sekmju izrakstu. 

Brīvu vietu gadījumā mācību daļa sazināsies par iespējamo skolas maiņu.

Uzņēmējs
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un matemātikā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I
3
Literatūra I
3


Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3


Svešvaloda I (B2) angļu
6 Svešvaloda I (B2) angļu
5
Svešvaloda II (C1) angļu
8
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3
Sociālās zinības II
7Uzņēmējdarbības pamati
2
Uzņēmējdarbības pamati
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā 
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1

Ķīmija I
3
Ķīmija I
3Bioloģija I
1
Bioloģija I
2Fizika I
3
Fizika I
1 Fizika I
2
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6
Matemātika II
8
Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
3 Sports un veselība
3
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36

Sociālais
ar augstākā līmeņa kursiem sociālajās zinībās, angļu valodā un vēsturē.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I 3 Literatūra I 3


Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3


Svešvaloda I (B2) angļu
6 Svešvaloda I (B2) angļu
5 Svešvaloda II (C1) angļu
6
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3
Sociālas zinības II
7

Vēsture II
7

Psiholoģija
2

Politika un tiesības
2

Publiskā uzstāšanās
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1

Ķīmija I
3
Ķīmija I
3Bioloģija I
1
Bioloģija I
2Fizika I
3
Fizika I
2
Fizika I
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6


Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

35

Vispārizglītojošais
ar augstākā līmeņa kursiem latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3 Latv.v. un Literatūra II
7

Literatūra I 3 Literatūra I 3


Svešvaloda (B1) vācu/krievu 3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3


Svešvaloda I (B2) angļu
6 Svešvaloda I (B2) angļu
5 Svešvaloda II (C1) angļu
7
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3Psiholoģija
2

Politika un tiesības
2

Publiskā uzstāšanās
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1

Ķīmija I
3
Ķīmija I
3Bioloģija I
1
Bioloģija I
2Fizika I
3
Fizika I
2
Fizika I
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6
Matemātika II
7
Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36

Daba / Ārsts
ar augstākā līmeņa kursiem ķīmijā, angļu valodā un bioloģijā

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I 3 Literatūra I
3


Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3


Svešvaloda I (B2) angļu
6 Svešvaloda I (B2) angļu
5 Svešvaloda II (C1) angļu
6
Sociālā un pilsoniskā
Vēsture un sociālās zinības I
3
Vēsture un sociālās zinības I
3Psiholoģija
2

Medicīnas pamati 2

Publiskā uzstāšanās
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1
Ģeogrāfija I
1

Ķīmija I
3
Ķīmija I
3
Ķīmija II
7

Bioloģija I
1
Bioloģija I
2
Bioloģija II
8

Fizika I
3
Fizika I
2
Fizika I
1
Matemātika
Matemātika I
6
Matemātika I
6


Tehnoloģijas
Datorika
1
Datorika
1


Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projektu darbs
2
Kopā

36

36

36

Inženieris
ar augstākā līmeņa kursiem fizikā, matemātikā un programmēšanā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I 3 Literatūra I
2


Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3Svešvaloda I (B2) angļu
6 Svešvaloda I (B2) angļu
5

Sociālā un pilsoniskā
Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2


Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultūras pamati
3
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
3

Ķīmija I
5

Bioloģija I
3

Fizika I
4
Fizika I
2
Fizika II
8
Matemātika
Matemātika I
7
Matemātika I
7
Matemātika II
7
Tehnoloģijas


Programmēšana I
5Programmēšana II
7Robotika
3
Robotika
1
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36

Dizains un tehnoloģijas
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, matemātikā un programmēšanā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I
3 Literatūra I
2


Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3Svešvaloda I (B2) angļu
6 Svešvaloda I (B2) angļu
5

Sociālā un pilsoniskā
Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2


Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Kultura un māksla I
5
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
3

Ķīmija I
5

Bioloģija I
3

Fizika I
4
Fizika I
2


Matemātika
Matemātika I
7
Matemātika I
5Matemātika II
7
Tehnoloģijas


Dizains un tehn. I
5
Dizains un tehn. II
7Programmēšana I
5
Programmēšana II
7
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports
3
Sports
4 Sports
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36

Dizaina un Teātra māksla
ar augstākā līmeņa kursiem dizainā un tehnoloģijās, angļu valodā un kultūrā un mākslā.

Augstākā līmeņa kurss Speckurss

Joma
10. klase
stundu skaits
11. klase
stundu skaits
12. klase
stundu skaits
Valodas
Latviešu valoda I
3 Latviešu valoda I
3Literatūra I
3 Literatūra I
2


Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3 Svešvaloda (B1) vācu/krievu
3


Svešvaloda I (B2) angļu
6
Svešvaloda I (B2) angļu
5
Svešvaloda II (C1) angļu
6
Sociālā un pilsoniskā


Sociālās zinības un vēsture
2
Sociālās zinības un vēsture
2
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā


Kultura un māksla I
2
Kultura un māksla I
3Publiskā uzstāšanās 2
Publiskā uzstāšanās 2

Kultūra un māksla II
7
Dabaszinātnes
Ģeogrāfija I
3

Ķīmija I
2
Ķīmija I
3Bioloģija I
3Fizika I
3
Fizika I
2
Matemātika
Matemātika I
5
Matemātika I
5


Tehnoloģijas
Dizains un tehn. I
3
Dizains un tehn. I
2
Dizains un tehn. II
7

Programmēšana I
5
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība
3
Sports un veselība
4 Sports un veselība
2
Starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
2
Kopā

36

36

36
×