Bērna pieteikšana 1. klasei

Vecāki vai likumiskais pārstāvis var pieteikt bērnu 1. klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu - 5 gadus.
Mācības uzsāk no 7 gadiem (septiņiem gadiem jāpaliek līdz uzsāktā mācību gada 31.decembrim).

Lūdzu iepazīties ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.199 "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs".
1. Iesniegumu var iesniegt elektroniski.

NOSŪTOT IESNIEGUMU, IZMANTOJOT 
E-ADRESI
 
1. Lejuplādēt iesniegumu - Word formātā
2. Aizpildīt to.
3. Pieslēgties savai darba vietai portālā Latvija.lv, spied šeit
4. Pievienot iesniegumu kā pielikumu E-adreses vēstulei.
5. Nosūtīt skolai.
Ja oficiālā e-adrese nav aktivizēta, iesakām iepazīties ar informāciju, kā to aktivizēt - Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls.

vai

NOSŪTOT IESNIEGUMU AR DROŠU
E-PARAKSTU UZ SKOLAS E-PASTU
1. Lejuplādēt iesniegumu - Word formātā
2. Aizpildīt to.
3. Parakstīt iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.
4. Nosūtīt iesniegumu uz skolas e-pastu: r64vs@riga.lv


! Aicinām sazināties ar skolu, ja 3 darba dienu laikā pēc iesnieguma nosūtīšanas, nebūs saņemts skolas apliecinājums par tā saņemšanu.

2. Iesniegumu var iesniegt klātienē skolā Ūnijas ielā 93 katru darba dienu no 9.00-13.00, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību.


Pretendentu reģistrācija skolā notiek visu gadu.
Šobrīd uz 1. klasi 2024./2025. m.g. ir reģistrēti - 267 bērni, uz 2025./2026.m.g. reģistrēti - 225 bērni.

Atbildīgā direktora vietniece mācību darbā 1. - 4. kl.
Anda Vīksna, tel. 67474081

Lietvedības pārzine (jautājumi par pretendentu rindu)
Anna Gondrja, tel. 67474112

Pārbaudīt skolu mikrorajonu


Soli pa solim - video par bērna pieteikšanu 1. klasei Rīgas skolās×