Kā runāt par karu ar bērniem un pusaudžiem?

"Kas ir karš?"
"Kāpēc cilvēki karo?"
"Vai mani iesauks armijā?"

Pusaudžu e-resursu centrs ir sagatavojis bukletu vecākiem, kurā varēs atrast speciālistu sagatavotus padomus par to, kā runāt ar bērniem un pusaudžiem par pašreizējo situāciju pasaulē.
Ieteikumi sadalīti pa vecumposmiem.

Pašreizējie pasaules notikumi rada milzu neziņu un spriedzi, kas neizbēgami ietekmē arī bērnus un pusaudžus. Ir ļoti svarīgi mazināt šo spriedzi – tā var traucēt bērnam un ģimenei ātri rīkoties apdraudējuma gadījumā, kā arī atstāt ilgtermiņa sekas fiziskajai un psihiskajai veselībai.

Pieaugušajiem ir iespēja iegūt informāciju no dažādiem avotiem un mazināt satraukumu, uzticoties valsts iestādēm vai sekojot publiskajiem paziņojumiem. Taču bērniem vienīgais avots, uz kuru viņi var droši paļauties, ir vecāki. Tādēļ ģimenei ir vislielākā loma bērnu un pusaudžu informēšanā par notikumiem.

Tas ne vienmēr ir vienkārši, jo bērnu jautājumi mēdz būt sarežģīti un arī paši pieaugušie nereti jūtas emocionāli satriekti. Taču ir ļoti svarīgi, lai runājot ar bērniem, Jūs saglabātu mieru un nosvērtību. Tas ir vienlīdz būtiski gan runājot ar jaunākiem bērniem, gan pusaudžiem. Ikviens bērns briesmu brīžos drošības sajūtu meklē vispirms pie saviem vecākiem un tuvākajiem ģimenes locekļiem. 

Šajā bukletā atradīsiet speciālistu ieteikumus un atbildes uz bērnu biežāk uzdotajiem jautājumiem. Tas ļaus Jums saglabāt nosvērtību un sniegt bērniem pārliecību, ka arī lielu briesmu gadījumā vecāki spēs parūpēties par viņu drošību.

Lasīt šeit - BUKLETS

Avots: https://www.pusaudzim.lv/

×