Projektā īstenotie pasākumi


PROJEKTS “KARJERAS ATBALSTS VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”
Projekta numurs 8.3.5.0/16/I/001


Īstenošanas laiks – 2016.g. 2 janvāris - 2020.g. 31. decembrim.
• Rīgas 64. vidusskola projektā iesaistījās 2017./2018.m.g.

Projekta MĒRĶIS:
- uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
- nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
- celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
- motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

PROJEKTĀ ĪSTENOTIE PASĀKUMI 2017./ 2018.m.g.

Klases

Darba pasaules iepazīšana

 

Karjeras lēmumu pieņemšana

 

Izglītības iespēju izpēte

 

Pašnovērtējuma veikšana

 

Pasākumu skaits kopā

5.

1. “Ražots Latvijā”- stikla pūtēju meistarklase.
2. Zinātņu diena skolā “Izzini, pētī, eksperimentē!”- Zinoo centrs.
3. “Ražots Latvijā”- Jelgavas karameļu rūpnīcas apmeklējums
 (izņemot 5.d kl,)3

5.d - 2

6.

1. “Ražots Latvijā”- stikla pūtēju meistarklase.
2. Zinātņu diena skolā “Izzini, pētī, eksperimentē!”- Zinoo centrs.2

7.

1. “Ražots Latvijā”- stikla pūtēju meistarklase.
2. Zinātņu diena skolā “Izzini, pētī, eksperimentē!”- Zinoo centrs.
1. “Zinātnieka karjera”- planetārijs.


3

8.

1. “Ražots Latvijā”- stikla pūtēju meistarklase.
1. “Zinātnieka karjera”- planetārijs.
2. “Ceļš uz karjeru”- kā ar sociāliem portāliem veidot savu tēlu (Jolanta Priede)

1. “Es līderis!”- Koučinga skola.

4

9.

1. “Ražots Latvijā”- stikla pūtēju meistarklase.
2. “Ražots Latvijā”- Jelgavas karameļu rūpnīcas apmeklējums ( 9.c kl.)
1. “Zinātnieka karjera”- planetārijs.
2. . “Ceļš uz karjeru”- kā ar sociāliem portāliem veidot savu tēlu ( Jolanta Priede)
1. Izglītības izstāde “Skola 2018.”
1. “Es līderis!”- Koučinga skola.

5

9.c - 6

10.


1. “Zinātnieka karjera”- planetārijs.
2. ”Ceļš uz karjeru” – par pieprasītākajām prasmēm un spējam šodienas un nākotnes darba tirgū  (Jolanta Priede)
1. Izglītības izstāde “Skola 2018.” (daļēji- interesenti)
1. “Es līderis!”- Koučinga skola.

3

( dažiem- 4)

11.

1. Teātris no citas puses- Dailes teātra apmeklējums un iepazīšanās ar profesijām, kuras nodrošina ikvienas izrādes  vai pasākuma norisi.
1. “Zinātnieka karjera”- planetārijs.
2. ”Ceļš uz karjeru” – par pieprasītākajām prasmēm un spējam šodienas un nākotnes darba tirgū. (Jolanta Priede)
1. Izglītības izstāde “Skola 2018.”
1. “Es līderis!”- Koučinga skola.

5

12.


1.“Zinātnieka karjera”- planetārijs.
2. ”Ceļš uz karjeru” – par pieprasītākajām prasmēm un spējam šodienas un nākotnes darba tirgū. (Jolanta Priede)
1. Izglītības izstāde “Skola 2018.”
1. “Es līderis!”- Koučinga skola.

4

 

Sagatavoja PKK -  Gunta Stūrmane

×