Atskaite par projektu

Rīgas 64. vidusskolas projekta dalībnieku pārdomas un ieguvumi projekta laikā.

Projekta “KODS: L.A.U.K.I.-2” ietvaros skolēniem bija iespēja sadarboties ar savas komandas pārstāvjiem, kuri bija no dažādām klasēm, skolām un reģioniem, veidot draudzīgas attiecības, attīstīt savu radošumu, praktiski piedalīties ideju ģenerēšanā, iegūt pārliecību par savām spējām, pilnveidot savas runas un prezentēšanas prasmes.

Tā kā mūsu komandas uzdevums bija iepazīties ar vides inženierijas un enerģētikas nozari, ļoti vērtīgas bija ekskursijas uz biomasas koģenerācijas uzņēmumu ”GREN” Jelgavā un “SIA Laflora” un Kaigu purvu, kas deva iespēju ielūkoties un labāk saprast lauku dzīves stilu un vērtības, novērtēt Latvijas dabas bagātības un iespējas tās izmantot, lai attīstītu uzņēmējdarbību lauku teritorijā. 

Bija iespēja tikties ar nozares profesionāļiem, sava aroda meistariem, kas lika aizdomāties par Latvijas lieliskajām iespējām un Latvijas uzņēmīgajiem cilvēkiem.

Projekta laikā ir iegūtas vērtīgas zināšanas un pieredze. Tā kā mūsu komandā pārsvarā bija inženieru groza izglītojamie, tad tas bija dubults pienesums viņu karjeras izvēlē. 

Pateicoties projektam, ir dalībnieki, kuri apsver iespēju savu nākotni saistīt ar vides inženierijas un enerģētikas nozari.  

PKK Gunta Stūrmane

Projekta dalībnieku atsauksmes:

Agris Juškevičs 11.INZ
1. Es esmu mainījis savu uzskatu par to, kā izskatās un kā varam veidot nākotnes laukus un sasniegt tā saucamo "Solarpunk" utopiju.

2. Ekskursijā uz "Gren" un uz "Laflora" redzēju, kā patiesībā izskatās uzņēmējdarbība, kas ilgtspējīgi attīsta lauku ekonomiku. Es sapratu, ka patiešām ir iespējams apvienot jaunākās tehnoloģijas un inovācijas ar lauku ekonomiku, lai izveidotu patiesi mūsdienīgas un daudz rezultatīvākus laukus.

3. Projekta pienesums sadarbībā ir tāds, ka es pilnveidoju savas spējas pārrunāt redzēto, dzirdēto, lai to pilnvērtīgi izprastu. Pienesums radošumā ir tāds, ka es pilnveidoju savas spējas izdomāt jaunas idejas. Pienesums komunikācijā ir tāds, ka es pilnveidoju savas spējas komunicēt ar saviem vienaudžiem. Pienesums izpratnē par uzņēmējdarbību konkrētajā nozarē (enerģētika) ir tāda, ka es spēju apskatīt vairākus uzņēmumus, kas darbojas šajā nozarē, un tādējādi izprast viņu darbību un ilgtspējību.

Justīne Freimane 10.VUD
1. Pēc manām domām, visi komandas dalībnieki, praktisko nodarbību rezultātā, ir mainījuši savu attieksmi pret darbu un komandas biedriem. Ir jūtama lielāka atbalsta un sadarbības sajūta komandā, kā arī individuālā interese par projekta tēmu ir palielinājusies + tā tiek apspriesta vairāk ikdienā.

2. Ar nodarbībām un ekskursijām pa uzņēmumiem ir notikusi komandas saliedēšana, kuras rezultātā visi dalībnieki spēj labāk komunicēt savā starpā un kopīgi var risināt jautājumus un veidot diskusijas par aktuālo tēmu.

3. Vienā vārdā - IZPRATNE. Ja par šo tēmu zināju 0 sākumā, tad tagad, pētot dziļāk, ir iespēja sīkāk visu izpētīt un analizēt. Projekta ietvaros bija arī radošās nodarbības, kuras noteikti iedarbināja kritisko domāšanu, kas tālāk aktivizēja komunikācijas un sadarbības prasmes.

Čapkovska Daniela Anna 11.VUD
1. Ir kļuvis skaidrāks vispār kopumā tas projekta kodols - uz kā balstās grupu darbi, komunikācija, radošums. Ir vieglāk uzstāties nepazīstamas publikas priekšā un prezentēt ne tikai sevi, bet arī skolu.

2. Projekta aktivitātes lika atvērties, deva drošības sajūtu strādājot komandā un tam visam paralēli - nodrošināja jauki pavadītu laiku. Tāpēc arī šie visi faktori veicināja manu pašizaugsmi.

3. Projekts attīstīja sadarbības spējas (un ne tikai klases biedriem), projekts realizēja katra skolēna radošuma izpausmes visdažādākajās nozarēs un sfērās, kā arī, protams, paplašināja redzes loku.

Fedorovičs Francis 11.INZ
1. Projekta gaitā esmu sācis vairāk domāt par dažādām iespējām strādāt vides un enerģētikas nozarē, iespējams pat apmeklētajos uzņēmumos.

2. Projekta aktivitātes palīdz gūt ieskatu nozarē un redzēt nākotnes iespējas tajā.

3. Projekts uzlabo mūsu grupas sadarbības spējas radošumu un komunikāciju ar iekļautajiem pasākumiem un nodarbībām. Izpratne par uzņēmējdarbību nozarē noteikti ir uzlabojusies.

Īviņa Viktorija 11.VUD
1. Projekta laikā ir radusies lielāka izpratne par enerģētikas nozari, lai gan agrāk interese par to nebija.

2. Projekta aktivitātes palīdzēja iepazīt iespējas pašā nozarē, tās darba ikdienu un vidi.

3. Projekts noteikti uzlaboja mūsu komunikācijas un uzstāšanās spējas, radošo domāšanu un deva iespēju iemācīties kvalitatīvi uzstāties  un daudz sadarboties vienam ar otru, kā arī ir uzlabojusies izpratne par uzņēmējdarbību konkrētajā nozarē.

Liepiņš Frīdrihs 11.INZ
1. Mēs kā komanda esam kļuvuši saliedētāki.

2. Projekta komandu darbi palīdzēja saliedēt mūs, un informatīvās ekskursijas palīdzēja paplašināt mūsu redzes loku.

3. Manuprāt, savstarpēja sadarbība un komunikācija ir pilnveidojusies. Projekts palīdzēja izprast uzņēmējdarbības iespējas laukos.

Kristiāns Kudors 11.INZ
1. Mana uzvedība no nodarbībām ir mainījusies uz labāko.

2. Nodarbību dēļ, esmu sācis vairāk uzstāties publiski, tādējādi uzlabojot savas publiskās runāšanas prasmes.

3. Projekts mums palīdzēja labāk un efektīvāk strādāt grupās. Mēs iemācījāmies labāk ģenerēt idejas, sadalīt pienākumus un veiksmīgāk komunicēt.

Fiskovičs Nils Eduards 11.VUD
1. Nedomāju, ka mana uzvedība ir drastiski mainījusies, esmu iepazinies ar saviem komandas biedriem un izprotu viņu spēcīgās puses, arī vājības.

2. Būšana vienā komandā ir sniegusi šo saliedētību.

3. Esmu iemācījies radoši, vienkārši pieiet jautājumiem, komunicēt ar komandu un uzzinājis par energoefektivitātes pamatiem.

Apkopoja PKK  Gunta Stūrmane 

×