Skolēnu padome

Skolēnu Padome ir 9. - 12. klašu aktīvu un atraktīvu jauniešu pulks, kas īsteno vienu mērķi - padarīt ikvienam skolas vidi patīkamāku un interesantāku. Tāpēc tiek rīkoti dažādi pasākumi, piemēram, izklaides un izglītojošie, tiek piedāvātas akcijas un projekti, kas, iespējams, kādam liksies aizraujoši. Veiksmīgas saiknes izveidē ar klasēm, periodiski izmantojam aptaujas. Lai mēs varētu paši attīstīties, piedalāmies Skolēnu Pašpārvalžu rīkotajās tikšanās, kā arī Rīgas Skolēnu Domes sapulcēs, lai uzzinātu par aktualitātēm un piedalītos svarīgu lēmumu pieņemšanā. 

Skolēnu padomes reglaments


Kontakti:

Instagram
Facebook
E-pasts
R64VSK SP blogs
Twitter

  • Jo mums ir svarīgas skolēnu domas! Skolēnu Padome
×